Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2016

Beslut

Pengar till EU-avgiften (FiU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att runt 29,5 miljarder kronor ska gå till EU-avgiften för 2017. Riksdagen håller med regeringen om att arbetet med den svenska EU-budgetpolitiken även i fortsättningen ska präglas av effektivitet och återhållsamhet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-29
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-09
Betänkande 2016/17:FiU5

Pengar till EU-avgiften (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att runt 29,5 miljarder kronor ska gå till EU-avgiften för 2017. Finansutskottet håller med regeringen om att arbetet med den svenska EU-budgetpolitiken även i fortsättningen ska präglas av effektivitet och återhållsamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-14
Debatt i kammaren: 2016-12-15
4

Beslut

Beslut: 2016-12-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslag för 2017
Riksdagen anvisar anslaget för 2017 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 27 punkt 2 och avslår motionerna

2016/17:3417 av Emil Källström m.fl. (C) och

2016/17:3441 av Mats Persson m.fl. (L).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 27 punkt 1.