Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Finansutskottets betänkande 1997/98:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1997

Beslut

Avgift till EG (FiU5)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för avgiften till Europeiska gemenskapen. Utgiftsområdet omfattar totalt 19,6 miljarder kronor och består av fyra delar: avgift beräknad på bruttonationalinkomsten (8,3 miljarder kronor), mervärdesskattebaserad avgift (8,1 miljarder kronor), tullavgift (2,9 miljarder kronor) och särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter (0,4 miljarder kronor).

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-11-25
Justering: 1997-12-04
Betänkande 1997/98:FiU5

Alla beredningar i utskottet

1997-11-25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-16
4

Beslut

Beslut: 1997-12-17

Protokoll med beslut