Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Finansutskottets bet 2008/09:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2008

Beslut

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 19,9 miljarder kronor i anslag till Sveriges EU- avgift för 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-25
Justering: 2008-12-02
Betänkande publicerat: 2008-12-10
Trycklov: 2008-12-10
Reservationer 2
bet 2008/09:FiU5

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 19,9 miljarder kronor i anslag till Sveriges EU- avgift för 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-19
4

Beslut

Beslut: 2008-12-19
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag för 2009 inom utgiftsområde 27

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2009 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen i enlighet med bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 27 punkt 1.

2. Åtaganden som följer av EU-budgeten för 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de åtaganden som följer av EU-budgeten för 2009 avseende åtagandebemyndiganden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 27 punkt 2.

3. Sveriges kostnader för EU-medlemskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi283 av Max Andersson och Ulf Holm (båda mp).

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050025
m860011
c23006
fp19009
kd17007
v00202
mp01405
Totalt250142065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Klimatsäkring av EU-budgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi297 av Ulf Holm (mp).

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030027
m860011
c23006
fp19009
kd18006
v16042
mp01405
Totalt26514466

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag