Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets bet 2009/10:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Ja till budgetanslag för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket får cirka 9,7 miljarder kronor i budgetanslag för 2010. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-03
Justering: 2009-11-10
Betänkande publicerat: 2009-11-17
Trycklov: 2009-11-17
Reservationer 2
bet 2009/10:SkU1

Ja till budgetanslag för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket får cirka 9,7 miljarder kronor i budgetanslag för 2010. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-24
4

Beslut

Beslut: 2009-11-25
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2010 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution i enlighet med regeringens förslag enligt bilaga 2 i detta betänkande.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motionerna 2009/10:Sk413, 2009/10:Sk501 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Sk527.

2. Skatteverkets resurser och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk263.

3. Kronofogdemyndigheternas resursanvändning och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju242 yrkande 7 och 2009/10:C276 yrkande 21.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m90007
c22007
fp24004
kd22002
v01903
mp01405
Totalt158150041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Tullverkets resursanvändning och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk280, 2009/10:Sk343 yrkandena 1-6, 2009/10:So519 yrkande 4 och 2009/10:So611 yrkande 3.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m89008
c22007
fp24004
kd22002
v01903
mp01405
Totalt157150042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Utbildning av tjänstemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju309 yrkande 2.