Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Ja till budgetanslag för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket får cirka 9,7 miljarder kronor i budgetanslag för 2010. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ja till budgetanslag för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket får cirka 9,7 miljarder kronor i budgetanslag för 2010. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.