Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets bet 2010/11:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2010

Beslut

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Regeringens förslag innebär cirka 10 miljarder kronor i budgetanslag för 2011 till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2010/11:1. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-25
Justering: 2010-12-02
Betänkande publicerat: 2010-12-02
Trycklov: 2010-12-02
Reservationer 1
bet 2010/11:SkU1

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Regeringens förslag innebär cirka 10 miljarder kronor i budgetanslag för 2011 till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-09
4

Beslut

Beslut: 2010-12-14
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt regeringens förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motionerna
2010/11:Sk404 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V) och
2010/11:Sk423 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD).

2. Tullverkets resursanvändning och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk279 av Patrick Reslow och Ewa Thalén Finné (båda M),
2010/11:Sk353 av Anita Brodén och Christer Winbäck (båda FP) yrkande 3,
2010/11:Sk405 av Åsa Lindestam m.fl. (S) och
2010/11:So344 av Kent Härstedt (S) yrkande 3.

Reservation 1 (S)