Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets bet 2011/12:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2011

Beslut

Pengar till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (SkU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 10 miljarder i anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2011/12:1. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-15
Justering: 2011-11-24
Betänkande publicerat: 2011-11-28
Trycklov: 2011-11-28
Reservationer 2
bet 2011/12:SkU1

Pengar till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 10 miljarder i anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-07
4

Beslut

Beslut: 2011-12-08
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 8 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt regeringens förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motionerna
2011/12:Sk342 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:Sk360 av Jennie Nilsson m.fl. (S),
2011/12:Sk399 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 1 och
2011/12:Sk430 av David Lång m.fl. (SD).

2. Skatteverkets verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sk376 av Penilla Gunther (KD).

3. Tullverkets resursanvändning och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk204 av Kent Ekeroth och Björn Söder (båda SD),
2011/12:Sk210 av Anita Brodén och Christer Winbäck (båda FP) yrkande 3,
2011/12:Sk251 av Kerstin Haglö m.fl. (S),
2011/12:Sk252 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Sk260 av Patrick Reslow och Ewa Thalén Finné (båda M),
2011/12:Sk369 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och
2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 29.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M910016
MP21004
FP21003
C16007
SD00172
V12124
KD14005
-0001
Totalt175901965

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Kronofogdemyndighetens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sk229 av Lars-Arne Staxäng (M).