Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2013

Beslut

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 10,5 miljarder kronor i anslag till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten för 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-11-21
Betänkande publicerat: 2013-11-25
Trycklov: 2013-11-25
Reservationer 6
Betänkande 2013/14:SkU1

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 10,5 miljarder kronor i anslag till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten för 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-04
4

Beslut

Beslut: 2013-12-05
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution i enlighet med regeringens förslag i bilaga 2.

a) Anslagen för 2014 inom utgiftsområdet
Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 anslagen inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt regeringens förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motionerna
2013/14:Sk375 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:Sk402 av Thoralf Alfsson m.fl. (SD) och
2013/14:Sk409 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 7.

b) Skatteverkets verksamhet
Riksdagen avslår motion
2013/14:Sk410 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 6.

c) Tullverkets verksamhet
Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk208 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD),
2013/14:Sk275 av Karin Nilsson och Johan Linander (båda C),
2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 28 och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 28.

d) Kronofogdemyndighetens verksamhet
Riksdagen avslår motion
2013/14:Sk227 av Gunvor G Ericson och Ulf Holm (båda MP) yrkande 2.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M99008
MP00214
FP18006
C20003
SD00200
V00181
KD16003
Totalt153975940

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Vissa frågor inom tullområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk263 av Peter Jeppsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Sk264 av Peter Jeppsson m.fl. (S),
2013/14:Sk350 av Patrick Reslow och Ewa Thalén Finné (båda M),
2013/14:Sk374 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (båda SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Sk431 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Ju343 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof (båda SD) yrkande 3 och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 29.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009715
M99008
MP20005
FP18006
C20003
SD02000
V18001
KD16003
Totalt191209741

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag