Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2016

Beslut

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar inom utgiftsområdet skatt, tull och exekution för 2017. Sammanlagt går cirka 11 miljarder kronor till det här utgiftsområdet. Skatteverket får drygt 7,3 miljarder kronor, Tullverket drygt 1,7 miljarder och Kronofogdemyndigheten knappt 1,9 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-17
Justering: 2016-11-24
Trycklov: 2016-11-30
Reservationer 4
Betänkande 2016/17:SkU1

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar inom utgiftsområdet skatt, tull och exekution för 2017. Sammanlagt går cirka 11 miljarder kronor till det här utgiftsområdet. Skatteverket får drygt 7,3 miljarder kronor, Tullverket drygt 1,7 miljarder och Kronofogdemyndigheten knappt 1,9 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-30
Debatt i kammaren: 2016-12-01
4

Beslut

Beslut: 2016-12-07
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motionerna

2016/17:2905 av David Lång m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3155 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3427 av Mathias Sundin m.fl. (L) och

2016/17:3467 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C).

2. Tullverkets verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 50,

2016/17:982 av Åsa Westlund (S) yrkande 2,

2016/17:993 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2016/17:1266 av Katarina Brännström (M),

2016/17:1283 av Erik Andersson m.fl. (M),

2016/17:1394 av Richard Jomshof (SD),

2016/17:1509 av Karin Enström (M),

2016/17:2047 av Jan R Andersson (M),

2016/17:2076 av Edward Riedl (M),

2016/17:2142 av Sten Bergheden (M),

2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkandena 10 och 11,

2016/17:2540 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2016/17:2579 av Anders Hansson (M),

2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S) och

2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 76 0 0 8
SD 0 40 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 17 0 0 4
L 0 0 15 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 231 40 34 44


3. Tillämpningen av den nya tullagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3381 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).

Reservation 4 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 76 0 8
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 182 124 0 43