Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2019

Beslut

Drygt 12 miljarder till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Ungefär 12,1 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet skatt, tull och exekution, det vill säga anslagen till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Skatteverket får drygt 7,9 miljarder kronor, Tullverket får drygt 2,1 miljarder och Kronofogdemyndigheten drygt 2 miljarder. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till sex förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-05
Justering: 2019-11-28
Trycklov: 2019-11-28
Reservationer 1
bet 2019/20:SkU1

Drygt 12 miljarder till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Ungefär 12,1 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet skatt, tull och exekution, det vill säga anslagen till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Skatteverket får drygt 7,9 miljarder kronor, Tullverket får drygt 2,1 miljarder och Kronofogdemyndigheten drygt 2 miljarder. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Skatteutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till sex förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-03
Debatt i kammaren: 2019-12-04
4

Beslut

Beslut: 2019-12-04
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motionerna

2019/20:2633 av Eric Westroth m.fl. (SD),

2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 1 och

2019/20:3314 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

2. Kronofogdemyndighetens befogenheter och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:741 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkandena 1-5 och

2019/20:1180 av Viktor Wärnick (M).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 4 0 58 8
SD 0 54 0 8
C 26 0 0 5
V 0 0 23 4
KD 21 0 0 1
L 19 0 0 0
MP 14 0 0 2
- 1 0 1 0
Totalt 177 54 82 36