Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU1

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 december 2020

Nästa händelse: Bordläggning 1 december 2020

Utskottets förslag

12,4 miljarder till skatt, tull och exekution (SkU1)

Cirka 12,4 miljarder kronor ur statens budget för år 2021 ska gå till utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Mest pengar, cirka 8 miljarder går till Skatteverket. Cirka 2,3 miljarder går till Tullverket och cirka 2,1 miljarder går till Kronofogdemyndigheten. Skatteutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen ska säga nej till motioner med alternativa budgetförslag, samt en motion om Kronofogdemyndighetens verksamhet från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-26
Trycklov: 2020-11-27
Betänkande 2020/21:SkU1

12,4 miljarder till skatt, tull och exekution (SkU1)

Cirka 12,4 miljarder kronor ur statens budget för år 2021 ska gå till utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Mest pengar, cirka 8 miljarder går till Skatteverket. Cirka 2,3 miljarder går till Tullverket och cirka 2,1 miljarder går till Kronofogdemyndigheten. Skatteutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen ska säga nej till motioner med alternativa budgetförslag, samt en motion om Kronofogdemyndighetens verksamhet från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Förslagspunkter

1. Statens budget inom utgiftsområde 3

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motionerna

2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 1,

2020/21:3113 av Eric Westroth m.fl. (SD) och

2020/21:3220 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 1.

2. Kronofogdemyndighetens befogenheter och verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:1874 av Viktor Wärnick (M).

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-01
Debatt i kammaren: 2020-12-02
4

Beslut

Beslut: 2020-12-02
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 3

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motionerna

2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 1,

2020/21:3113 av Eric Westroth m.fl. (SD) och

2020/21:3220 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 1.

2. Kronofogdemyndighetens befogenheter och verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:1874 av Viktor Wärnick (M).