Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2004

Beslut

Anslag för rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag till budgetanslag för rättsväsendet. Anslagen uppgår till knappt 27,3 miljarder kronor. Polisen får knappt 15 miljarder kronor, domstolsväsendet drygt 4 miljarder och kriminalvården drygt 5 miljarder. Riksrevisionen har granskat uppföljningen av kriminalvårdens klienter och riksdagen utgår från att regeringen vid tillfälle rapporterar vad som kommer att göras åt de problem som kom fram i granskningen. Riksdagen godkände också ett lagförslag om att videokonferenser även i fortsättningen ska kunna användas i rättegångar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 143 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-19
Justering: 2004-11-25
Betänkande publicerat: 2004-12-03
Trycklov: 2004-11-30
Reservationer 24
Betänkande 2004/05:JUU1

Anslag för rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till budgetanslag för rättsväsendet. Anslagen uppgår till knappt 27,3 miljarder kronor. Polisen får knappt 15 miljarder kronor, domstolsväsendet drygt 4 miljarder och kriminalvården drygt 5 miljarder. Riksrevisionen har granskat uppföljningen av kriminalvårdens klienter och i sitt förslag till riksdagsbeslut utgår justitieutskottet från att regeringen vid tillfälle rapporterar vad som kommer att göras åt de problem som kom fram i granskningen. Justitieutskottet förslår också att riksdagen godkänner ett lagförslag om att videokonferenser även i fortsättningen ska kunna användas i rättegångar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-07
4

Beslut

Beslut: 2004-12-08
30 förslagspunkter, 26 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 4 punkterna 1-4, alla i denna del, och avslår motionerna 2004/05:Ju10 yrkande 1, 2004/05:Ju12, 2004/05:Ju226, 2004/05:Ju241, 2004/05:Ju283, 2004/05:Ju291 yrkande 2, 2004/05:Ju337, 2004/05:Ju339 yrkandena 15-17, 2004/05:Ju340 yrkandena 12 och 18, 2004/05:Ju344, 2004/05:Ju353, 2004/05:Ju412 yrkande 10, 2004/05:Ju454 yrkandena 1-3, 2004/05:Ju465 yrkandena 2-4 och 9, 2004/05:Ju466 yrkande 15, 2004/05:Ju467 yrkandena 5 och 6, 2004/05:Ju468, 2004/05:Ju472 yrkandena 1-4, 2004/05:Ju488 yrkande 8, 2004/05:Ju489 yrkandena 3, 5 och 11-13, 2004/05:Ju498, 2004/05:Ju501 yrkandena 3, 4, 20 och 32, 2004/05:Ju507 och 2004/05:L292 yrkande 4.

2. Kompetens- och bemötandefrågor inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju400, 2004/05:Ju205, 2004/05:Ju248, 2004/05:Ju250, 2004/05:Ju270, 2004/05:Ju292 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju293 yrkandena 1, 2, 7 och 13, 2004/05:Ju297, 2004/05:Ju300, 2004/05:Ju315, 2004/05:Ju316 yrkandena 2 och 4, 2004/05:Ju318, 2004/05:Ju320 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju330 yrkande 7, 2004/05:Ju332 yrkande 9, 2004/05:Ju348 yrkande 4, 2004/05:Ju350 yrkande 6, 2004/05:Ju363 yrkande 2, 2004/05:Ju386 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju408, 2004/05:Ju418, 2004/05:Ju423 yrkande 1, 2004/05:Ju424 yrkande 12, 2004/05:Ju432, 2004/05:Ju435 yrkandena 6-8, 2004/05:Ju437, 2004/05:Ju444, 2004/05:Ju448 yrkandena 6-8, 2004/05:Ju453, 2004/05:Ju455 yrkande 2, 2004/05:Ju467 yrkandena 9 och 10, 2004/05:Ju471 yrkande 4, 2004/05:Ju482 yrkandena 2 och 3, 2004/05:Ju485 yrkande 3, 2004/05:Ju488 yrkande 1, 2004/05:Ju504, 2004/05:L293 yrkande 1, 2004/05:L295 yrkandena 15, 16 och 19, 2004/05:U257 yrkande 16, 2004/05:So593 yrkande 4 och 2004/05:So604 yrkande 11.

3. Organisationsfrågor inom den öppna polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju390, 2004/05:Ju489 yrkande 4 och 2004/05:Ju501 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m45208
c00211
fp04107
kd26016
v24006
mp15002
-0000
Totalt240432244

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Sammansättningen i polisnämnderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 4 punkterna 1-4, alla i denna del.

5. Säkerhetspolisens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 4 punkterna 1-4, alla i denna del.

6. Resursfördelningen inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju217, 2004/05:Ju221, 2004/05:Ju230, 2004/05:Ju237 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju262 yrkandena 1-3, 2004/05:Ju267, 2004/05:Ju295 yrkandena 1, 2 och 5, 2004/05:Ju303, 2004/05:Ju350 yrkande 10, 2004/05:Ju352 yrkande 18, 2004/05:Ju355, 2004/05:Ju406, 2004/05:Ju411, 2004/05:Ju414, 2004/05:Ju417, 2004/05:Ju474 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju493 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju501 yrkande 25, 2004/05:Ju506 yrkandena 1, 2 och 4, 2004/05:Sf288 yrkandena 10 och 23, 2004/05:T260 yrkande 6, 2004/05:N239 yrkande 18, 2004/05:N349 yrkandena 7 och 8, 2004/05:N401 yrkande 12, 2004/05:N403 yrkande 18 och 2004/05:N409 yrkande 3.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c00211
fp00417
kd26007
v24006
mp15002
-0000
Totalt196476244

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Kostnader vid regeringsbeslutande evenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju367 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:Ju465 yrkande 10.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

8. Polisförsörjningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju208 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju222, 2004/05:Ju236, 2004/05:Ju296, 2004/05:Ju307 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju375, 2004/05:Ju441, 2004/05:Ju489 yrkande 6, 2004/05:Ju492 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju493 yrkande 3, 2004/05:Ju501 yrkande 16 och 2004/05:A350 yrkandena 12 och 13.

Reservation 7 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c02101
fp04107
kd26007
v24006
mp15002
-0000
Totalt196109044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Prioritering av olika slags brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju408, 2003/04:So271 yrkande 7, 2004/05:Sk448 yrkande 3, 2004/05:Ju234 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju238 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju249, 2004/05:Ju254, 2004/05:Ju256 yrkande 1, 2004/05:Ju257, 2004/05:Ju293 yrkandena 9 och 15, 2004/05:Ju332 yrkande 8, 2004/05:Ju334, 2004/05:Ju350 yrkande 11, 2004/05:Ju357, 2004/05:Ju363 yrkandena 1 och 3, 2004/05:Ju374 yrkande 9, 2004/05:Ju435 yrkande 9, 2004/05:Ju445 yrkande 2, 2004/05:Ju448 yrkande 9, 2004/05:Ju486 yrkandena 5-8, 2004/05:Ju489 yrkande 26, 2004/05:Ju490, 2004/05:Ju500 yrkande 8, 2004/05:Ju501 yrkande 26, 2004/05:U308 yrkande 11, 2004/05:Sf319 yrkande 5, 2004/05:Sf321 yrkande 2, 2004/05:So431 yrkande 5, 2004/05:So507 yrkande 10, 2004/05:So512 yrkande 7, 2004/05:So614 yrkande 4, 2004/05:T399 yrkande 2, 2004/05:N400 yrkande 6 och 2004/05:N409 yrkande 5.

10. Myndighetssamverkan mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju287, 2004/05:Ju352 yrkandena 17 och 19, 2004/05:Ju487 yrkande 8, 2004/05:Ju499 yrkandena 1-8, 2004/05:Ju501 yrkande 31 och 2004/05:Fö212 yrkande 5.

Reservation 8 (m, c, fp)

11. Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju206 och 2004/05:Ju472 yrkande 5.

Reservation 9 (kd)

12. Större befogenhet för Eurojust

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju339 yrkande 18.

Reservation 10 (c, fp)

13. Ökad användning av strafföreläggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju412 yrkande 5.

Reservation 11 (fp)

14. Utredningsplikt avseende våld mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju376.

15. Domstolsverkets ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju5 yrkande 3, 2004/05:Ju339 yrkande 4, 2004/05:Ju352 yrkande 16, 2004/05:Ju430 och 2004/05:Ju489 yrkande 15.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

16. En enda högsta domstolsinstans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju339 yrkande 7.

Reservation 13 (fp)

17. Videkonferens i domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 4 punkterna 1-4, alla i denna del.

18. Riksrevisionens styrelses framställning angående uppföljning av kriminalvårdens klienter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2003/04:10.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

19. Kriminalvårdens mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju281 yrkande 1.

Reservation 15 (c)

20. Medel till frivården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju378 yrkande 3.

21. Anstalts- och häkteskapacitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju295 yrkande 3, 2004/05:Ju319, 2004/05:Ju340 yrkande 19, 2004/05:Ju424 yrkande 1 och 2004/05:Ju431.

Reservation 16 (m, fp)

22. Åtgärder för höjd säkerhet inom kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju225, 2004/05:Ju281 yrkande 6 och 2004/05:Ju340 yrkandena 1-3, 13 och 14.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c02101
fp04008
kd02706
v24006
mp15002
-0000
Totalt170135044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Bidrag till Riksnätverket för nattvandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju282.

24. Handläggningstiderna hos brottsoffermyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju467 yrkande 8.

Reservation 18 (kd)

25. Samhällets stöd till brottsofferjourer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju467 yrkande 15.

Reservation 19 (kd)

26. Förskottering av skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju292 yrkande 11, 2004/05:Ju467 yrkande 7 och 2004/05:L338 yrkande 5.

Reservation 20 (fp, kd)
Reservation 21 (c)

27. Rättshjälp vid s.k. pisksnärtsskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju425 yrkande 1 och 2004/05:T336 yrkande 3.

28. Rättshjälp för småföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju426 yrkande 1.

Reservation 22 (c)

29. Rättshjälp i tvister om diskriminering i arbetslivet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf365 yrkande 17.

Reservation 23 (kd)

30. Rättshjälp i tvister rörande rennäring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ502 yrkande 2.

Reservation 24 (kd)