Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2004

Beslut

Anslag för rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag till budgetanslag för rättsväsendet. Anslagen uppgår till knappt 27,3 miljarder kronor. Polisen får knappt 15 miljarder kronor, domstolsväsendet drygt 4 miljarder och kriminalvården drygt 5 miljarder. Riksrevisionen har granskat uppföljningen av kriminalvårdens klienter och riksdagen utgår från att regeringen vid tillfälle rapporterar vad som kommer att göras åt de problem som kom fram i granskningen. Riksdagen godkände också ett lagförslag om att videokonferenser även i fortsättningen ska kunna användas i rättegångar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Anslag för rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till budgetanslag för rättsväsendet. Anslagen uppgår till knappt 27,3 miljarder kronor. Polisen får knappt 15 miljarder kronor, domstolsväsendet drygt 4 miljarder och kriminalvården drygt 5 miljarder. Riksrevisionen har granskat uppföljningen av kriminalvårdens klienter och i sitt förslag till riksdagsbeslut utgår justitieutskottet från att regeringen vid tillfälle rapporterar vad som kommer att göras åt de problem som kom fram i granskningen. Justitieutskottet förslår också att riksdagen godkänner ett lagförslag om att videokonferenser även i fortsättningen ska kunna användas i rättegångar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.