Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2005

Beslut

Budgetanslag för Rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag till budgetanslag för utgiftsområdet Rättsväsendet som uppgår till totalt drygt 29 miljarder kronor. De största budgetposterna är polisen, domstolarna och kriminalvården. Riksdagen anser att småföretagare i vissa fall ska ha rätt till rättshjälp under samma förutsättningar som fysiska personer och gav regeringen i uppdrag att se över rättshjälpssystemet. Beslutet bygger på en fempartireservation från de borgerliga partierna och Miljöpartiet. Motioner om mål och resurser samt organisations- och prioriteringsfrågor för myndigheterna inom rättsväsendet avslogs med hänvisning i huvudsak till gällande regler och pågående arbete. De flesta av motionerna hade lämnats in under den allmänna motionstiden år 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservation 27 under punkt 30 och i övrigt utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

170 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-20
Justering: 2005-12-06
Betänkande publicerat: 2005-12-06
Trycklov: 2005-12-06
Reservationer 28
Betänkande 2005/06:JuU1

Budgetanslag för Rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till budgetanslag för utgiftsområdet Rättsväsendet som uppgår till totalt drygt 29 miljarder kronor. De största budgetposterna är polisen, domstolarna och kriminalvården. Utskottet säger nej till motionsförslag som handlar om mål och resurser samt organisations- och prioriteringsfrågor för myndigheterna inom rättsväsendet med hänvisning i huvudsak till gällande regler och pågående arbete. De flesta av motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden år 2005. De borgerliga partierna och Miljöpartiet har lämnat in en reservation om att regeringen bör se över rättshjälpssystemet. Partierna anser att småföretagare i vissa fall ska ha rätt till rättshjälp under samma förutsättningar som fysiska personer. Partierna är i minoritet i utskottet men har majoritet vid omröstningen i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-15
4

Beslut

Beslut: 2005-12-15
32 förslagspunkter, 26 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag till verksamheten inom rättsväsendet för budgetåret 2006 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 4 punkt 1 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

2. Kompetens- och bemötandefrågor inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3. Resursfördelning inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

4. Polisförsörjningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju204, 2005/06:Ju230 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju234 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Ju240, 2005/06:Ju250, 2005/06:Ju253, 2005/06:Ju290, 2005/06:Ju301, 2005/06:Ju319 yrkande 1, 2005/06:Ju320 yrkande 2, 2005/06:Ju430, 2005/06:Ju454, 2005/06:Ju473, 2005/06:Ju499, 2005/06:T561 yrkande 2 och 2005/06:N245 yrkande 4.

5. Prioriteringar för polisorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

6. Brott mot judiska församlingar och institutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U236 yrkande 1, 2003/04:Kr221, 2005/06:Ju455 och 2005/06:Kr289.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m042013
c01804
fp033015
kd02706
v21007
mp00134
-0020
Totalt1381201576

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Organisationsfrågor för polisväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju350 yrkande 8, 2005/06:Ju315, 2005/06:Ju346, 2005/06:Ju347, 2005/06:Ju348, 2005/06:Ju358 yrkande 2, 2005/06:Ju368 yrkande 3, 2005/06:Ju410 yrkande 5, 2005/06:Ju463 yrkandena 5, 6 och 16, 2005/06:Ju480 yrkande 9, 2005/06:Ju510 yrkande 3 och 2005/06:Ju514 yrkandena 1-3 och 7.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m004312
c00184
fp033015
kd00285
v21007
mp15002
-2000
Totalt156338971

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Civilanställda inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju350 yrkande 9, 2005/06:Ju368 yrkande 4 och 2005/06:Ju463 yrkande 1.

Reservation 6 (kd)

9. Prioriteringar för säkerhetspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju413 yrkande 3.

10. Registernämndens sammansättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju419 yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170126
m430012
c18004
fp320016
kd28005
v02107
mp11402
-0200
Totalt23937172

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Prioriteringar för Åklagarmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju384 yrkande 14 och 2005/06:Ju436 yrkande 3.

Reservation 8 (kd)

12. Större befogenheter för Eurojust

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju376 yrkande 17.

Reservation 9 (fp)

13. En europeisk åklagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju436 yrkande 6.

Reservation 10 (kd)

14. En ny organisation för ekobrottsbekämpningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju376 yrkande 16.

Reservation 11 (fp)

15. Ekobrottsmyndighetens organisation och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju221, 2005/06:Ju420 yrkande 1, 2005/06:Ju436 yrkande 7, 2005/06:Ju536 och 2005/06:Ju557.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (kd)

16. Domstolsverkets ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju342, 2005/06:Ju376 yrkande 4 och 2005/06:Ju410 yrkande 6.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01804
fp033015
kd02805
v21007
mp15002
-2000
Totalt156122071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. En enda högsta domstolsinstans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju376 yrkande 7.

Reservation 15 (fp)

18. Domkretsindelningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju437 yrkande 9.

Reservation 16 (kd)

19. Det fortsatta reformarbetet rörande tingsrättsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju286, 2005/06:Ju376 yrkandena 1-3, 2005/06:Ju377 yrkande 2, 2005/06:Ju437 yrkande 7 och 2005/06:Ju549.

Reservation 17 (fp)
Reservation 18 (kd)

20. Regionala projekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju265, 2005/06:Ju268, 2005/06:Ju321, 2005/06:Ju329 yrkande 3, 2005/06:Ju437 yrkande 1 och 2005/06:Ju447.

21. Allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju437 yrkande 8.

Reservation 19 (kd)

22. Ekobrottsrotlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju437 yrkande 3.

Reservation 20 (kd)

23. Partssammansatta domstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju339 yrkande 8 och 2005/06:Ju376 yrkande 8.

Reservation 21 (m, fp)

24. Sammanslagning av verksamheter för DNA-analys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju219.

Reservation 22 (m)

25. Rättsintyg vid övergrepp mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju422 yrkande 8.

Reservation 23 (mp)

26. Brottsskadeersättning för sakskada

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju381 yrkande 18 och 2005/06:L373 yrkande 2.

Reservation 24 (fp)

27. Prövningen av anspråk på brottsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju264, 2005/06:Ju381 yrkande 20 och 2005/06:Ju559 yrkande 3.

Reservation 25 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01804
fp033015
kd02805
v21007
mp15002
-2000
Totalt156122071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Brottsskadeersättning vid arbetsskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju498.

Reservation 26 (m)

29. Brottsskadeersättning till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju556.

30. Utvärdering av rättshjälpslagen m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju341, 2005/06:Ju384 yrkande 16, 2005/06:Ju389, 2005/06:L292 yrkande 14 och 2005/06:U291 yrkande 4.

Reservation 27 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110132
m043012
c01804
fp033015
kd02706
v21007
mp01502
-1100
Totalt133137178

Beslut: Kammaren biföll reservation 27

31. Rättshjälp vid pisksnärtsskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T381 yrkande 3.

32. Rättshjälp i tvister rörande rennäring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ527 yrkande 2.

Reservation 28 (kd)