Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets bet 2008/09:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2008

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 32,6 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet för 2009. De största anslagen går till polisen (knappt 17, 5 miljarder kronor), domstolarna (drygt 4,3 miljarder kronor) och Kriminalvården (drygt 6,4 miljarder kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

81 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-30
Justering: 2008-12-02
Betänkande publicerat: 2008-12-03
Trycklov: 2008-12-03
Reservationer 23
bet 2008/09:JuU1

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 32,6 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet för 2009. De största anslagen går till polisen (knappt 17, 5 miljarder kronor), domstolarna (drygt 4,3 miljarder kronor) och Kriminalvården (drygt 6,4 miljarder kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-15
4

Beslut

Beslut: 2008-12-17
31 förslagspunkter, 25 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 4 punkt 1 och avslår motionerna 2007/08:Ju433 yrkande 8, 2008/09:Fi270 yrkandena 21 och 23, 2008/09:Ju4 yrkande 3, 2008/09:Ju247, 2008/09:Ju346, 2008/09:Ju379 yrkandena 23, 48 och 57, 2008/09:Ju402 yrkande 4, 2008/09:Ju433 yrkande 3, 2008/09:Ju435 yrkande 2, 2008/09:Ju462 yrkandena 1-5, 2008/09:Ju472 yrkandena 1, 8 och 9 samt 2008/09:A398 yrkande 4.

2. Prioritering av arbetet mot våldtäktsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju225.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m870010
c24005
fp25003
kd19005
v01804
mp01603
Totalt155147047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Prioritering av arbetet mot organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju234.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m870010
c24005
fp25003
kd19005
v01804
mp01603
Totalt155147047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Prioritering av arbetet mot rån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju246 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Ju354.

Reservation 3 (s, v, mp)

5. Prioritering av arbetet mot narkotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So546 yrkande 2.

Reservation 4 (s, v, mp)

6. Prioritering av arbetet mot hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:A402 yrkande 41.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m870010
c24005
fp25003
kd19005
v01804
mp01603
Totalt155147047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Prioritering av arbetet mot mäns våld mot kvinnor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju472 yrkande 2.

Reservation 6 (s, v, mp)

8. Prioritering av arbetet mot alkoholrelaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So470 yrkandena 4 och 5.

Reservation 7 (mp)

9. Övriga prioteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju210, 2008/09:Ju301 yrkandena 2 och 3, 2008/09:Ju349 och 2008/09:Ju379 yrkandena 21, 30 och 77.

10. Närpolis i miljonprogramsområdena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi270 yrkande 22.

Reservation 8 (s)

11. Poliser i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju319, 2008/09:Ju336, 2008/09:Ju360, 2008/09:Ju372, 2008/09:Ju428 och 2008/09:Ju433 yrkande 1.

Reservation 9 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m860011
c24005
fp25003
kd19005
v01804
mp10153
Totalt1551311548

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Polisens arbete mot grov organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju379 yrkande 28.

Reservation 10 (s)

13. Bekämpning av penningtvätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju379 yrkande 31.

Reservation 11 (s)

14. Hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju379 yrkande 49.

Reservation 12 (s, v)

15. Resursfördelning inom polisen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju334 och 2008/09:Ju455.

16. Polisförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju204, 2008/09:Ju205, 2008/09:Ju214, 2008/09:Ju245 yrkande 2, 2008/09:Ju248, 2008/09:Ju369, 2008/09:Ju429, 2008/09:Ju452, 2008/09:Ju454, 2008/09:Ju457 och 2008/09:Ju459 yrkandena 1 och 2.

17. Ekobrottsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju276 och 2008/09:Ju280.

Reservation 13 (s, v, mp)

18. Handläggningstider i miljödomstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju359.

19. Domstolsverkets ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju364.

20. Tingsrättsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju207, 2008/09:Ju292, 2008/09:Ju294, 2008/09:Ju339 och 2008/09:Ju351.

Reservation 14 (s)

21. Länsrättsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju238, 2008/09:Ju241, 2008/09:Ju255, 2008/09:Ju320, 2008/09:Ju337, 2008/09:Ju365 yrkandena 1-3 och 2008/09:Ju446.

22. En barnvänligare rättsprocess m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju257, 2008/09:Ju340 yrkande 1 och 2008/09:Ju414.

Reservation 15 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m870010
c24005
fp24004
kd18006
v01804
mp01603
Totalt153147049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Barnkompetens hos domare i familjemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So463 yrkande 2.

Reservation 16 (s, v, mp)

24. Utbildning om sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju434 yrkande 4 och 2008/09:Ju472 yrkande 4 i denna del.

Reservation 17 (s, v, mp)

25. Utbildning om mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju472 yrkandena 3 och 4 i denna del och 2008/09:A395 yrkandena 4-6.

Reservation 18 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1112017
m870010
c24005
fp25003
kd19005
v01705
mp01603
Totalt26635048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

26. Utbildning av nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju216, 2008/09:Ju228, 2008/09:Ju279, 2008/09:Ju356 och 2008/09:Ju379 yrkande 75.

Reservation 19 (s, v, mp)

27. Utbildning om straffskärpningsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:A355 yrkande 8.

Reservation 20 (s, v, mp)

28. Utbildning av polisen om hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju322 yrkande 1 och 2008/09:Ju330 yrkandena 1 och 2.

Reservation 21 (s, v, mp)

29. Ökade kunskaper om situationen för homo-, bi- och transsexuella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju444 yrkande 11, 2008/09:U323 yrkandena 3 och 17 samt 2008/09:A355 yrkande 9.

Reservation 22 (s, v, mp)

30. Förbättrad information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju284 yrkandena 5 och 6.

Reservation 23 (v, mp)

31. Övriga frågor om kompetens och bemötande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju374 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Ju209, 2008/09:Ju256, 2008/09:Ju303 yrkande 2, 2008/09:Ju458, 2008/09:Ju465 yrkande 2, 2008/09:Ju466 yrkande 3, 2008/09:U323 yrkande 18, 2008/09:Sf268 yrkande 2 och 2008/09:So544 yrkande 1.