Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2009

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 35,8 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet för 2010. De största anslagsposterna är polisorganisationen, 19,1 miljarder kronor, Sveriges Domstolar, 4,6 miljarder kronor och Kriminalvården, 7,3 miljarder kronor. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att avskaffa den rådgivande nämnden vid Åklagarmyndigheten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 35,8 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet för 2010.

De största anslagsposterna är polisorganisationen, 19,1 miljarder kronor, Sveriges Domstolar, 4,6 miljarder kronor och Kriminalvården, 7,3 miljarder kronor.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att avskaffa den rådgivande nämnden vid Åklagarmyndigheten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.