Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2009

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 35,8 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet för 2010. De största anslagsposterna är polisorganisationen, 19,1 miljarder kronor, Sveriges Domstolar, 4,6 miljarder kronor och Kriminalvården, 7,3 miljarder kronor. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att avskaffa den rådgivande nämnden vid Åklagarmyndigheten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

72 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-13
Justering: 2009-12-08
Betänkande publicerat: 2009-12-09
Trycklov: 2009-12-09
Reservationer 24
Betänkande 2009/10:JuU1

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 35,8 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet för 2010.

De största anslagsposterna är polisorganisationen, 19,1 miljarder kronor, Sveriges Domstolar, 4,6 miljarder kronor och Kriminalvården, 7,3 miljarder kronor.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att avskaffa den rådgivande nämnden vid Åklagarmyndigheten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-16
4

Beslut

Beslut: 2009-12-17
36 förslagspunkter, 30 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 4 punkt 3 och avslår motionerna 2009/10:Ju240, 2009/10:Ju306 yrkande 1, 2009/10:Ju334 yrkande 2, 2009/10:Ju337 yrkandena 5 och 13, 2009/10:Ju398, 2009/10:Ju427 yrkandena 12 och 19 samt 2009/10:Ju428 yrkandena 1 och 2.

2. Prioritering av arbetet mot ekonomisk brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju475, 2009/10:Ju242 yrkande 12 och 2009/10:Ju316.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m790018
c26003
fp23005
kd23001
v02002
mp01306
Totalt151145053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Prioritering av arbetet mot organiserad brottslighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju244, 2009/10:Ju287 och 2009/10:Ju304.

Reservation 2 (s, v, mp)

4. Prioritering av arbetet mot våldtäktsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju234.

Reservation 3 (s, v, mp)

5. Prioritering av arbetet mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju396 yrkande 3.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m800017
c26003
fp23005
kd23001
v02002
mp01306
Totalt152145052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Prioritering av arbetet mot hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju427 yrkande 24.

Reservation 5 (s, v, mp)

7. Prioritering av arbetet mot narkotikabrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So312 yrkande 12 och 2009/10:So614 yrkande 3.

Reservation 6 (s, v, mp)

8. Prioritering av arbetet mot hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:A257 yrkande 8.

Reservation 7 (s, v, mp)

9. Prioritering av arbetet mot ungdomsbrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju279, 2009/10:Ju329 och 2009/10:Ju368 yrkandena 2 och 3.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m810016
c26003
fp23005
kd23001
v02002
mp01306
Totalt153145051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Prioritering av arbetet mot korruption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju383 yrkande 1.

Reservation 9 (v, mp)

11. Övriga prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju353 yrkandena 2 och 3, 2009/10:Ju371, 2009/10:Ju391 yrkande 5, 2009/10:T536 yrkande 44 och 2009/10:N268 yrkande 3.

12. Polisens yttre organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju337 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Ju427 yrkande 10.

Reservation 10 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m810016
c26003
fp23005
kd23001
v02002
mp01306
Totalt153144052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Enhet för bekämpning av grov organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju427 yrkande 11.

Reservation 11 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m810016
c26003
fp23005
kd23001
v02002
mp01306
Totalt153145051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Miljöbrottsenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju337 yrkande 15.

Reservation 12 (s, v, mp)

15. Fler synliga poliser och lokala poliskontor i Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju368 yrkande 1.

16. Polisverksamheten i Skaraborg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju230 och 2009/10:Ju257.

17. Sjöpolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju268 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Ju355.

18. Frågan om polishelikoptrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju222 yrkandena 1 och 2.

19. Organisations- och resursfrågor inom polisen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju219, 2009/10:Ju242 yrkandena 3, 6 och 9 samt 2009/10:Ju298.

20. Polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju309 yrkande 1, 2009/10:Ju312 yrkande 1, 2009/10:Ju337 yrkande 3, 2009/10:Ju427 yrkande 16 och 2009/10:T420 yrkande 4.

Reservation 13 (s, v, mp)

21. Etnisk mångfald inom poliskåren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju406 yrkande 2.

Reservation 14 (s)

22. Polisförsörjning i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju216, 2009/10:Ju220, 2009/10:Ju275, 2009/10:Ju312 yrkande 2, 2009/10:Ju376, 2009/10:Ju382, 2009/10:Ju404, 2009/10:Ju406 yrkandena 1 och 3 samt 2009/10:Ju411.

23. Den rådgivande nämnden vid Åklagarmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att den rådgivande nämnden vid Åklagarmyndigheten avskaffas.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 4 punkt 1 och avslår motion 2009/10:Ju334 yrkande 1.

Reservation 15 (v)

24. Handläggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju417.

25. Ekobrottsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju241, 2009/10:Ju242 yrkande 4 och 2009/10:Ju337 yrkande 14.

Reservation 16 (s, v, mp)

26. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i äktenskapsbalken,
b) lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.,
c) lag om ändring i namnlagen (1982:670),
d) lag om ändring i lagen (1985:206) om viten,
e) lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
f) lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
g) lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844),
h) lag om ändring i lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet,
i) lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,
j) lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 4 punkt 2.

27. Domstolsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju218, 2009/10:Ju401 och 2009/10:Ju403.

28. Kriminalvårdens effektivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju428 yrkande 3.

Reservation 17 (s, v, mp)

29. Utbildning om sexualbrott mot barn och människohandel med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju209, 2009/10:Ju213 yrkande 1, 2009/10:Ju289, 2009/10:Ju372 yrkande 3, 2009/10:Ju413 och 2009/10:Ju429 yrkande 3.

Reservation 18 (s, v, mp)

30. Barnkompetens hos domare i familjemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju347 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:C378 yrkande 4.

Reservation 19 (v, mp)

31. Utbildning om mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju250 yrkande 2, 2009/10:Ju369 yrkande 1 och 2009/10:Ju381 yrkande 4.

Reservation 20 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m800017
c26003
fp23005
kd23001
v02002
mp01306
Totalt152145052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Utbildning i hbt-frågor och om hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju398 yrkande 2, 2007/08:C421 yrkande 1, 2009/10:Ju265 yrkande 18, 2009/10:Ju386 yrkande 1 och 2009/10:A443 yrkande 15.

Reservation 21 (s, v, mp)

33. Utbildning av nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju238 och 2009/10:Ju284.

Reservation 22 (s, v, mp)

34. Utbildning av domare i miljödomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju282.

Reservation 23 (v, mp)

35. Utbildning om etnisk diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju286 yrkandena 1 och 2.

Reservation 24 (v, mp)

36. Övriga frågor om kompetens och bemötande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju274 och 2009/10:Ju380.