Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2010

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att rättsväsendet får 36,8 miljarder kronor i anslag för 2011. Polisen får en ökning på 400 miljoner medan Kriminalvården får 100 miljoner mer än i år. Det är samma totala summa som justitieutskottet föreslog, men utskottet ville istället ge både polisen och Kriminalvården en ökning på 250 miljoner kronor. I utgiftsområdet ingår förutom polisen och Kriminalvården bland annat domstolarna, rättsliga biträden och Åklagarmyndigheten.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden om anslagsfördelning. Delvis bifall till en motion om polisens information till brottsoffer. Redogörelserna läggs till handlingarna. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren har dels bifallit reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Ärendets gång

1

Förslag

81 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-16
Justering: 2010-12-07
Betänkande publicerat: 2010-12-07
Trycklov: 2010-12-07
Reservationer 42
Betänkande 2010/11:JuU1

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att rättsväsendet får 36,8 miljarder kronor i anslag för 2011. Det är samma summa som regeringen föreslår i sin budgetproposition, men utskottet vill att pengarna omfördelas. Enligt utskottets förslag får både polisen och Kriminalvården en ökning på 250 miljoner kronor. Enligt regeringens ursprungliga förslag skulle polisen få en ökning på 400 miljoner medan Kriminalvården skulle få 100 miljoner mer än i år.

I utgiftsområdet ingår förutom polisen och Kriminalvården bland annat domstolarna, rättsliga biträden och Åklagarmyndigheten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-14
4

Beslut

Beslut: 2010-12-15
53 förslagspunkter, 44 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:Ju375 yrkandena 1 och 2, bifaller delvis proposition 2010/11:1 utgiftsområde 4 punkt 2 och avslår motion 2010/11:Ju388.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S107005
M010205
MP24001
FP02103
C02102
SD00191
V15004
KD01801
Totalt1461621922

Beslut: Kammaren biföll reservation 1


2. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 4 punkt 1.

3. Prioritering av arbetet mot sexualbrott mot barn som begåtts utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju252 yrkande 2, 2010/11:Ju320 yrkande 1, 2010/11:Ju352 yrkande 1, 2010/11:Ju353 yrkande 1, 2010/11:Ju410 yrkandena 1 och 4 samt 2010/11:Ju416 yrkande 1.

Reservation 2 (S, MP, V)

4. Prioritering av arbetet mot övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju379.

5. Prioritering av arbetet mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju266 och 2010/11:Ju386 yrkande 3.

Reservation 3 (S, V)

6. Prioritering av arbetet mot våldtäktsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju238 yrkande 2 och 2010/11:Ju390.

Reservation 4 (S, MP, V)

7. Prioritering av arbetet mot hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju242, 2010/11:Ju270 yrkande 4 och 2010/11:Ju400 yrkande 6.

Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S106006
M102005
MP02302
FP21003
C21002
SD20000
V01504
KD18001
Totalt28838023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Samarbeten mellan polis och det civila samhället för att förebygga hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju412 yrkande 3.

Reservation 6 (S, MP, V)

9. Prioritering av arbetet mot brott som begåtts av djurrättsaktivister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju214 yrkandena 2 och 3, 2010/11:Ju291 och 2010/11:Ju324 yrkandena 2 och 3.

Reservation 7 (SD)

10. Prioritering av arbetet mot organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju313 yrkande 1 och 2010/11:Ju391.

Reservation 8 (S, V)

11. Prioritering av arbetet mot ungdomsbrottslighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju297, 2010/11:Ju307 yrkandena 2 och 3 samt 2010/11:Ju310.

Reservation 9 (S, MP, V)

12. Prioritering av arbetet mot narkotikabrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju393 yrkande 3.

Reservation 10 (S)

13. Prioritering av arbetet mot alkoholrelaterad brottslighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:So545 yrkandena 7 och 8.

Reservation 11 (MP)

14. Prioritering av insatser mot smuggling och illegal vidareförsäljning av alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju426 yrkande 2 och 2010/11:So568 yrkande 2.

Reservation 12 (S, V)

15. Prioritering av arbetet mot övergrepp i rättssak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju281.

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S107005
M101006
MP24001
FP21003
C21002
SD02000
V15004
KD19000
Totalt30820021

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Prioritering av arbetet mot korruption och mutbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K291 yrkandena 7 och 8.

Reservation 14 (S, MP, V)

17. Prioritering av arbetet mot ekobrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju265.

Reservation 15 (S, V)

18. Ökade åtgärder för att komma till rätta med s.k. bluffakturor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju308.

Reservation 16 (S, V)
Reservation 17 (SD)

19. Övriga prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju220 yrkande 1, 2010/11:Ju286, 2010/11:Ju389 och 2010/11:N346 yrkande 5.

20. Polisens yttre organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju293 yrkande 1, 2010/11:Ju306, 2010/11:Ju375 yrkande 3 och 2010/11:Ju411 yrkande 1.

Reservation 18 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010606
M102005
MP02401
FP21003
C21002
SD19001
V01504
KD19000
Totalt182145022

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Resursfördelning till viss myndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju247, 2010/11:Ju307 yrkande 1 och 2010/11:Ju335.

22. Fristående utredningsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju293 yrkande 2 och 2010/11:Ju411 yrkande 4.

Reservation 19 (S, MP, V)

23. Polisiär organisation mot grov organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju243, 2010/11:Ju293 yrkande 7, 2010/11:Ju411 yrkande 2 och 2010/11:Ju415.

Reservation 20 (S, MP, V)
Reservation 21 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S310765
M102005
MP10231
FP21003
C21002
SD02000
V00154
KD19000
Totalt1952011420

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Sjöpolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju215.

25. Polishelikoptrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju251.

26. Polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju233, 2010/11:Ju259, 2010/11:Ju280 yrkandena 1 och 2, 2010/11:Ju293 yrkande 3, 2010/11:Ju326, 2010/11:Ju345, 2010/11:Ju366, 2010/11:Ju392 yrkandena 1-3 och 2010/11:Ju411 yrkande 3.

Reservation 22 (S, MP, V)

27. Yrkeslegitimation för poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju411 yrkande 5.

Reservation 23 (S, V)

28. Tingsrättsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju202.

29. Kriminalvårdens resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju293 yrkande 21.

Reservation 24 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010705
M102005
MP02401
FP21003
C21002
SD20000
V01504
KD19000
Totalt183146020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


30. Häkte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju231.

31. Översyn av Brottsförebyggande rådets verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju224.

Reservation 25 (SD)

32. Utbildning om sexuella övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju235, 2010/11:Ju298 och 2010/11:Ju410 yrkande 3.

Reservation 26 (S, MP, V)

33. Barnkompetens inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:So543 yrkande 31.

Reservation 27 (MP)

34. Utbildning inom rättsväsendet om mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju319 yrkande 3.

Reservation 28 (S, MP, V)

35. Utbildning inom statliga myndigheter, kommuner, landsting och skolor om mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju386 yrkande 5.

Reservation 29 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010705
M102005
MP02401
FP21003
C21002
SD20000
V01504
KD19000
Totalt183146020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


36. Ökade kunskaper inom rättsväsendet om brott mot hbt-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju270 yrkande 1.

Reservation 30 (MP, V)

37. Relevant hbt-kompetens för alla yrkespersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju401 yrkande 8.

Reservation 31 (MP, V)

38. Utbildning för poliser i hbt-kunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju412 yrkande 1.

Reservation 32 (S, MP, V)

39. Straffskärpningsparagrafen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju401 yrkande 6.

Reservation 33 (MP, V)

40. Utbildning inom rättsväsendet om sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju330 yrkande 1 och 2010/11:Ju367.

Reservation 34 (S, MP, V)

41. Utbildning om sexualiserat våld och mäns våld mot kvinnor för rättskedjan och yrkesutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju409 yrkande 3.

Reservation 35 (MP, V)

42. Utbildning av polis, åklagare m.fl. om våld i nära relationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju418 yrkande 2.

43. Utbildning om sexköpsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju203 yrkande 1.

Reservation 36 (S, MP, V)

44. Utredning av diskriminering inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju221.

Reservation 37 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S107005
M102005
MP02401
FP21003
C21002
SD20000
V01504
KD19000
Totalt29039020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


45. Etnisk diskriminering inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju406 yrkandena 1 och 2.

Reservation 38 (MP, V)

46. Nordiskt samarbete om vittnesskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju293 yrkande 8.

Reservation 39 (S, V)

47. Förstärkt vittnesskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju305, 2010/11:Ju311, 2010/11:Ju318 och 2010/11:Ju337.

Reservation 40 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S107005
M102005
MP21031
FP21003
C21002
SD02000
V15004
KD19000
Totalt30620320

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


48. Information till brottsoffer som utsatts för hatbrott på grund av sexuell läggning eller könsidentitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju270 yrkande 2.

49. Polisens information till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redovisning av de åtgärder som genomförs med anledning av det arbete som pågår för att förbättra informationen till brottsoffer.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2010/11:Ju329.

50. Utbildning av nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju267.

51. Övriga frågor om kompetens och bemötande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju275, 2010/11:Ju285, 2010/11:Ju404 och 2010/11:C314 yrkande 2.

52. Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju1 och 2010/11:Ju336 samt lägger redogörelse 2010/11:RRS2 till handlingarna.

Reservation 41 (S, MP, V)

53. Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju2 och lägger redogörelse 2010/11:RRS4 till handlingarna.

Reservation 42 (S, MP, V)