Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets bet 2011/12:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2011

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag för rättsväsendet. Anslagen kommer att uppgå till totalt knappt 37,9 miljarder kronor 2012. De största anslagsposterna är polisorganisationen som får drygt 20 miljarder kronor, Sveriges Domstolar som får knappt 4,9 miljarder kronor och Kriminalvården som tilldelas drygt 7,5 miljarder kronor.

Riksdagen gav också regeringen mandat att under 2012 dels delta i bildandet av en stiftelse för att främja kriminologisk forskning, dels besluta om kapitaltillskott om högst 14 miljoner kronor till samma stiftelse.  

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-29
Justering: 2011-12-08
Betänkande publicerat: 2011-12-08
Trycklov: 2011-12-08
Reservationer 38
bet 2011/12:JuU1

Alla beredningar i utskottet

2011-11-29, 2011-11-10, 2011-11-08

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till budgetanslag för rättsväsendet. Anslagen kommer att uppgå till totalt knappt 37,9 miljarder kronor 2012. De största anslagsposterna är polisorganisationen som får drygt 20 miljarder kronor, Sveriges Domstolar som får knappt 4,9 miljarder kronor och Kriminalvården som tilldelas drygt 7,5 miljarder kronor.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen ska ge regeringen mandat att under 2012 dels delta i bildandet av en stiftelse för att främja kriminologisk forskning, dels besluta om kapitaltillskott om högst 14 miljoner kronor till samma stiftelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-15
4

Beslut

Beslut: 2011-12-19
49 förslagspunkter, 35 acklamationer, 14 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 4 punkt 3 och avslår motionerna
2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 12,
2011/12:Ju326 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 6,
2011/12:Ju333 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 6,
2011/12:Ju334 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 5,
2011/12:Ju337 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:Ju354 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 1-6,
2011/12:Ju399 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 1, 2 och 4-7 samt
2011/12:Ju415 av Kent Ekeroth m.fl. (SD).

2. Stiftelse för att främja kriminologisk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 delta i bildandet av en stiftelse för att främja kriminologisk forskning.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om kapitaltillskott på högst 14 000 000 kr till stiftelsen för främjande av kriminologisk forskning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 4 punkterna 1 och 2.

3. Prioritering av arbetet mot sexualbrott mot barn som begåtts utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju249 yrkande 2 och 2011/12:Ju306 yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

4. Rättssäkerhet för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju296.

5. Prioritering av arbetet mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju281 och 2011/12:Ju321.

Reservation 2 (S, V)

6. Prioritering av arbetet mot våldtäktsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju212.

Reservation 3 (S, V)

7. Prioritering av arbetet mot hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju245 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (S, MP, V)

8. Samarbete mellan polis och det civila samhället för att förebygga hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju378 yrkande 3.

Reservation 5 (S, V)

9. Prioritering av arbetet mot hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju220.

10. Prioritering av arbetet mot organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju214.

Reservation 6 (S)

11. Prioritering av arbetet mot ungdomsbrottslighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju202 och 2011/12:Ju206 yrkandena 2 och 3.

Reservation 7 (S, V)

12. Prioritering av arbetet mot narkotikabrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:So561 yrkande 3.

Reservation 8 (S)

13. Prioritering av arbetet mot dopningsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 64.

Reservation 9 (S, V)

14. Prioritering av insatser mot olovlig tobaksförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju241 yrkande 1.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M99008
MP25000
FP23001
C22001
SD01900
V18001
KD18001
-0001
Totalt30719023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Prioritering av arbetet mot butiksrån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju266.

16. Prioritering av arbetet mot brott som begåtts av djurrättsaktivister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju251 yrkandena 2 och 3 samt 2011/12:Ju373 yrkandena 2 och 3.

17. Övriga prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju234, 2011/12:Ju314, 2011/12:Ju315 och 2011/12:N299 yrkande 4.

18. Polisens yttre organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju326 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 1 och
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 11 (S, V)

19. Fler lokala poliskontor i Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju206 av Börje Vestlund (S) yrkande 1.

20. Polisens tillgänglighet och service på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju326 yrkande 7.

Reservation 12 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP23110
FP23001
C22001
SD19000
V01801
KD18001
-0001
Totalt204121123

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Fler civilanställda inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju359 yrkande 12.

Reservation 13 (S, V)

22. Obligatorisk personalhandledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju359 yrkande 13.

Reservation 14 (S, V)

23. Polisiär organisation mot organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju292 och 2011/12:Ju359 yrkande 1.

Reservation 15 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP25000
FP23001
C22001
SD19000
V00181
KD18001
-0001
Totalt2061021823

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Fristående utredningsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju359 yrkande 10.

Reservation 16 (S, MP, V)

25. Polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju232 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Ju248 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Ju263 av Olof Lavesson m.fl. (M),
2011/12:Ju286 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Cecilia Magnusson (båda M),
2011/12:Ju326 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 2,
2011/12:Ju350 av Annika Eclund (KD),
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 11,
2011/12:Ju371 av Marie Granlund m.fl. (S) yrkandena 1-3,
2011/12:Ju372 av Cecilia Widegren (M) och
2011/12:Ju375 av Phia Andersson m.fl. (S).

Reservation 17 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP02500
FP23001
C22001
SD19000
V01801
KD18001
-0001
Totalt181145023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


26. Polishelikoptrar i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju298 av Leif Pettersson och Fredrik Lundh Sammeli (båda S).

27. Permanent grupp inom Rikskriminalpolisen mot barnsexturism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju338 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 1.

28. Specificering av Säkerhetspolisens resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju399 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 18 (MP)

29. Tingsrättsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 54.

Reservation 19 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP02500
FP23001
C22001
SD19000
V01801
KD18001
-0001
Totalt181145023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


30. Statistik i vårdnadsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju380 av Margareta Sandstedt (SD).

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M99008
MP25000
FP23001
C22001
SD01900
V18001
KD18001
-0001
Totalt30719023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


31. Kriminalvårdens resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 48.

Reservation 21 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP02500
FP23001
C22001
SD18001
V01801
KD16003
-0001
Totalt178144027

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


32. Utslussningspeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 49.

Reservation 22 (S)

33. Häkte i Halland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju416 av Lars Gustafsson m.fl. (KD, M, FP, C).

34. Statistik om intagnas medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju386 av Thoralf Alfsson (SD).

Reservation 23 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M99008
MP25000
FP23001
C22001
SD01900
V18001
KD18001
-0001
Totalt30719023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


35. Forskning och evidensbaserat arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 22.

Reservation 24 (S, MP, V)

36. Brottsligheten bland invandrare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju385 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (båda SD) och
2011/12:Ju407 av Erik Almqvist och Richard Jomshof (båda SD).

Reservation 25 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M99008
MP25000
FP23001
C22001
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt30619024

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


37. Utbildning om sexuella övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju273 av Hans Hoff (S) och
2011/12:Ju274 av Hillevi Larsson m.fl. (S).

Reservation 26 (S, V)

38. Barnperspektiv inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju324 av Hillevi Larsson (S),
2011/12:Ju332 av Åsa Lindestam m.fl. (S) och
2011/12:Ju362 av Ellen Juntti (M).

Reservation 27 (S, V)

39. Utbildning inom rättsväsendet om sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju329 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S).

Reservation 28 (S, MP, V)

40. Utbildning för poliser i hbt-kunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju378 av Hans Ekström m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 29 (S, MP, V)

41. Ökad kunskap inom polisen om arbetsmiljörelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju326 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 30 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M98009
MP25000
FP23001
C22001
SD19000
V01801
KD18001
-0001
Totalt205120024

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


42. Ökad kunskap inom polisen om djurskyddsrelaterade ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju326 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 5 och
2011/12:Ju352 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

Reservation 31 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M99008
MP24001
FP23001
C22001
SD19000
V01801
KD18001
-0001
Totalt30718024

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


43. Nationell djurpolisstyrka

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju413 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof (båda SD).

Reservation 32 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M99008
MP25000
FP22002
C22001
SD01900
V18001
KD18001
-0001
Totalt30619024

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


44. Samordnad utbildning för kriminalvårdare och skötare inom rättspsykiatrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju346 av Pia Nilsson m.fl. (S).

Reservation 33 (S, V)

45. Utredning om diskriminering inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju333 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 34 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M99008
MP02500
FP23001
C22001
SD19000
V01801
KD18001
-0001
Totalt28343023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


46. Frågor om etnisk diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju333 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 35 (MP, V)

47. Brottsförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 15 och 16.

Reservation 36 (S, V)

48. Förstärkt vittnesskydd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju258 av Boriana Åberg och Saila Quicklund (båda M),
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 6 och
2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 37 (S, V)
Reservation 38 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S309910
M99008
MP25000
FP23001
C22001
SD01900
V00181
KD17011
-0001
Totalt1891911823

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


49. Övriga frågor om kompetens och bemötande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju250 av Tina Acketoft (FP),
2011/12:Ju272 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson (båda M) och
2011/12:C289 av Andreas Norlén (M) yrkande 1.