Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2013

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 40 miljarder kronor till rättsväsendet för 2014.

De största anslagen är:

  • polisorganisationen - drygt 21 miljarder kronor
  • Sveriges Domstolar - drygt 5 miljarder kronor
  • Kriminalvården - knappt 8 miljarder kronor

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, blir en del av den nya polismyndighet som bildas den 1 januari 2015. Samtidigt blir Säkerhetspolisen en egen myndighet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

87 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-11-21
Betänkande publicerat: 2013-11-22
Trycklov: 2013-11-22
Reservationer 65
Betänkande 2013/14:JuU1

Alla beredningar i utskottet

2013-11-14, 2013-10-24, 2013-10-22

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 40 miljarder kronor till rättsväsendet för 2014.

De största anslagen är:

  • polisorganisationen - drygt 21 miljarder kronor
  • Sveriges Domstolar - drygt 5 miljarder kronor
  • Kriminalvården - knappt 8 miljarder kronor

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, blir en del av den nya polismyndighet som bildas den 1 januari 2015. Samtidigt blir Säkerhetspolisen en egen myndighet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-05
4

Beslut

Beslut: 2013-12-10
88 förslagspunkter, 73 acklamationer, 15 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 4

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 4 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 4 punkt 3 och avslår motionerna
2013/14:Ju208 av Christer Winbäck och Anita Brodén (båda FP),
2013/14:Ju213 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:Ju214 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4,
2013/14:Ju254 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,
2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,
2013/14:Ju351 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Ju362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 4,
2013/14:Ju393 av Richard Jomshof m.fl. (SD),
2013/14:Ju399 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 1, 4, 6, 8 och 9,
2013/14:Ju405 av Meeri Wasberg (S),
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 1-8,
2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkande 11,
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 26 och
2013/14:Fö256 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4.

2. Säkerhetspolisens organisatoriska ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Säkerhetspolisen ombildas till en fristående myndighet den 1 januari 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 4 punkt 2.

3. Statens kriminaltekniska laboratoriums organisatoriska ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Statens kriminaltekniska laboratorium ingår i den nya polismyndighet som påbörjar sin verksamhet den 1 januari 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 4 punkt 1.

4. Polisens arbete mot organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju344 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP24001
FP20004
C21002
SD01703
V19000
KD17002
Totalt30217030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Skydd för barn mot sexuell exploatering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju419 av Mattias Karlsson och Kent Ekeroth (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP24001
FP20004
C21002
SD01703
V19000
KD17002
Totalt30217030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Nationell resurs för hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 98.

Reservation 3 (S)

7. Överföring av vissa polisuppgifter till andra aktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju329 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 4 (SD)

8. Indikatorer för måluppfyllelse och kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju213 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt176142031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Tydliga och mätbara mål för polisens brottsförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 6 (S, MP, V)

10. Särskild avdelning för trafikpolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju267 av Sten Bergheden (M) yrkande 3.

11. Resurser för arbetet mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju360 av Mikael Oscarsson (KD).

12. Effektivare polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju268 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) yrkande 1 och
2013/14:Ju311 av Josef Fransson och David Lång (båda SD) yrkande 2.

13. Rekrytering av utrikes födda personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju214 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 7 (MP, V)

14. Förbud mot riktade rekryteringskampanjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju441 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 7.

Reservation 8 (SD)

15. Obligatorisk personalhandledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju213 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5 och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 22.

Reservation 9 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt176143030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Internationellt polisiärt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 23.

Reservation 10 (S)

17. Exitverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 11 (S)

18. Avhopparverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju288 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M) och
2013/14:Ju439 av Per Lodenius och Kerstin Lundgren (båda C).

19. Samverkan med den ideella sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju399 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 12 (MP)

20. Polisens it-system

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju314 av Eliza Roszkowska Öberg och Staffan Anger (båda M).

21. Tillgänglig polis i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju267 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,
2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8,
2013/14:Ju350 av Ulf Berg m.fl. (M),
2013/14:Ju381 av Göran Lindell och Helena Lindahl (båda C) och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 18.

Reservation 13 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP24001
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt200119030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Närvarande polis i vardagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju399 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 14 (MP)

23. Fler synliga poliser i Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju401 av Börje Vestlund och Meeri Wasberg (båda S) yrkande 1.

24. Lagstadgad rätt till polisiär minimibemanning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju311 av Josef Fransson och David Lång (båda SD) yrkande 1.

25. Förtroendet för polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 25.

Reservation 15 (MP)

26. Polisombudsman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju213 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 16 (MP)

27. Antagningen till polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju441 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 3-5.

Reservation 17 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP24001
FP20004
C21002
SD01703
V19000
KD17002
Totalt30217030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


28. Polisutbildning på högskola eller universitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju213 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 6,
2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 18 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S199012
M101006
MP02401
FP20004
C20003
SD17003
V01900
KD17002
Totalt176142031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


29. Ansvaret för polisutbildningen inom Regeringskansliet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 19 (MP)

30. Utbildning i beteendevetenskap och psykiatri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju406 av Finn Bengtsson och Mikael Cederbratt (båda M).

31. Utbildning inom polisen, Tullverket och Kustbevakningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju273 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

32. Geografisk placering av polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju223 av Cecilia Widegren (M),
2013/14:Ju252 av Christer Winbäck (FP),
2013/14:Ju264 av Annika Eclund (KD),
2013/14:Ju326 av Margareta B Kjellin (M) och
2013/14:Ju361 av Ulrika Carlsson i Skövde (C).

33. Utredare för miljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 20 (V)

34. Utredare för arbetsmiljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 32.

Reservation 21 (S, V)

35. Åklagartjänster i Skellefteå och Lycksele

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju294 av Katarina Köhler (S).

36. Samverkan mellan åklagarna och polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju402 av Hillevi Larsson m.fl. (S).

Reservation 22 (S)

37. Miljöbrotten till mark- och miljödomstolarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 23 (V)

38. Centralisering av gruvärenden till förstärkta mark- och miljödomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N226 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 24 (V)

39. Domstolsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 69 och
2013/14:Ju427 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 25 (S, MP, V)

40. Specialdomstolar för vissa ärenden om barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju388 av Mats Odell (KD) yrkande 3 och
2013/14:C301 av Annelie Enochson (KD) yrkande 4.

41. Statistik i vårdnadsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju385 av Margareta Larsson (SD).

Reservation 26 (SD)

42. Kriminalvårdens resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 72.

Reservation 27 (S, V)

43. Tillsyn över kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 73.

44. Bemanningen på anstalter och häkten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 74.

Reservation 28 (S, V)

45. Barn- och föräldraperspektiv i kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So251 av Annika Eclund och Emma Henriksson (båda KD) yrkandena 3 och 4.

46. Häkten i Halmstad och Östersund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju210 av Hans Hoff (S) och
2013/14:Ju353 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (båda S).

47. Uppdrag till Brottsförebyggande rådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 9 och 13.

Reservation 29 (S, V)

48. Forskning om hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 92.

Reservation 30 (S)

49. Ökad information om var brott begås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 37.

Reservation 31 (MP)

50. Utredning om systemhotande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju399 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 32 (MP, V)

51. Statistik över händelser vid flyktingförläggningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf231 av Maria Ferm och Bodil Ceballos (båda MP).

Reservation 33 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD01703
V01900
KD17002
Totalt25960030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


52. Egen brottskod för djurrätts- och ekoterrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju313 av Josef Fransson och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 3.

Reservation 34 (SD)

53. Brottsligheten bland personer födda i Sverige och i utlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju324 av Thoralf Alfsson (SD).

Reservation 35 (SD)

54. Åtgärder mot barnsexturism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju404 av Meeri Wasberg (S) yrkandena 1-3.

Reservation 36 (S, V)

55. Barnsexhandel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju222 av Irene Oskarsson (KD) yrkande 1,
2013/14:Ju238 av Agneta Luttropp (MP) yrkande 4,
2013/14:Ju296 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1 och
2013/14:Ju442 av Maria Lundqvist-Brömster (FP).

Reservation 37 (MP, V)

56. Hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 38 (S, MP, V)

57. Nationellt centrum för barnfrid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju295 av Carina Ohlsson (S) yrkande 1.

Reservation 39 (S, V)

58. Handlingsplan mot grov organiserad brottslighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju236 av Billy Gustafsson (S) och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 38.

Reservation 40 (S)

59. Ungdomsbrottslighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju401 av Börje Vestlund och Meeri Wasberg (båda S) yrkandena 2 och 3.

60. Vardagsbrott och mängdbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju268 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) yrkande 2 och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 20.

Reservation 41 (S)

61. Brott som begåtts av djurrättsaktivister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju219 av Lars-Arne Staxäng (M),
2013/14:Ju225 av Cecilia Widegren och Gustav Nilsson (båda M) yrkandena 2 och 3 samt
2013/14:Ju313 av Josef Fransson och Mikael Jansson (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 42 (SD)

62. Illegala vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju347 av Isak From och Gunnar Sandberg (båda S).

Reservation 43 (S)

63. Illegal försäljning av alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So650 av Kerstin Engle m.fl. (S) och
2013/14:Sk268 av Christer Winbäck och Anita Brodén (båda FP) yrkande 4.

64. Trafikbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju267 av Sten Bergheden (M) yrkande 2 och
2013/14:Ju382 av Lars Beckman (M).

65. Näthat m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju389 av Irene Oskarsson (KD) yrkande 2 och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 61.

Reservation 44 (S)

66. Kulturarvsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr204 av Björn Söder (SD) yrkande 3.

Reservation 45 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 45 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP24001
FP20004
C21002
SD01703
V19000
KD17002
Totalt30217030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


67. Övriga prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju408 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M) och
2013/14:N288 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 3.

68. Ökad kompetens gällande sexuella övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju212 av Hans Hoff (S).

Reservation 46 (S)

69. Barnkompetens inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju248 av Åsa Lindestam och Thomas Strand (båda S).

Reservation 47 (S)

70. Kompetens inom familjerätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C202 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 48 (V)

71. Barndomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju238 av Agneta Luttropp (MP) yrkande 3.

Reservation 49 (MP)

72. Övergripande kompetenshöjning inom domstolsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So339 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 5.

Reservation 50 (MP)

73. Kompetens i djurskyddsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju363 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (båda C).

74. Bemötande av brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 54.

Reservation 51 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 51 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP24001
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt200119030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


75. Diskriminering inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 5 och 6 samt
2013/14:Ju214 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 52 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 52 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt176143030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


76. Kommission för lika rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju214 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 53 (MP, V)

77. Utbildning för nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju320 av Tina Acketoft (FP),
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 63 och
2013/14:Ju427 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 54 (S, MP, V)

78. Ökad kunskap inom polisen om arbetsmiljörelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 55 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 55 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP24001
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt200119030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


79. Tillgång till djurskyddspolis i hela landet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,
2013/14:Ju399 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5 och
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 56 (MP, V)

80. Nationell djurskyddspolis m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju431 av Richard Jomshof m.fl. (SD) och
2013/14:MJ501 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 57 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 57 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP24001
FP20004
C21002
SD01703
V19000
KD17002
Totalt30217030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


81. Samordnad utbildning för skötare och kriminalvårdare inom rättspsykiatrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju230 av Pia Nilsson (S).

82. Samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju398 av Robert Halef (KD) yrkande 1 och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 12.

Reservation 58 (S, V)

83. Samordning av det brottsförebyggande arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju213 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 59 (MP)

84. Ökad förståelse mellan polis och invånare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju214 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 6.

Reservation 60 (MP, V)

85. Vittnesskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju234 av Billy Gustafsson (S),
2013/14:Ju309 av Mats Pertoft (MP),
2013/14:Ju344 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof (båda SD) yrkande 12,
2013/14:Ju367 av Metin Ataseven (M),
2013/14:Ju370 av Robert Halef (KD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 3 och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 30.

Reservation 61 (S, V)
Reservation 62 (MP)
Reservation 63 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 63 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M100007
MP00232
FP20004
C21002
SD01703
V00190
KD17002
Totalt1581714232

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


86. Permanenta säkerhetskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 31.

Reservation 64 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 64 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S199012
M101006
MP24001
FP20004
C21002
SD01703
V19000
KD17002
Totalt203116030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


87. Tolkars villkor och organisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 13.

Reservation 65 (MP, V)

88. Övriga frågor om kompetens och bemötande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju244 av Gustav Nilsson (M),
2013/14:Ju269 av Eliza Roszkowska Öberg (M) och
2013/14:Ju413 av Finn Bengtsson (M).