Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2016

Beslut

Ja till pengar till rättsväsendet (JuU1)

Pengar till Polisen

Riksdagen beslutar om hur
statens pengar ska användas.
På hösten lämnar regeringen
in förslag till riksdagen på hur
staten ska använda sina pengar.

Nu har riksdagen sagt ja till
regeringens förslag på hur
pengarna som ska gå till det
som kallas för rätts-väsendet
ska fördelas.

Rätts-väsendet är till exempel
polisen, fängelserna och
domstolarna.

Mest pengar går till polisen.
Kriminal-vården, som har hand
om fängelserna, får också mycket
pengar.

Riksdagen gav också regeringen
flera uppdrag.

Till exempel vill riksdagen att det
ska finnas poliser på fler platser
i Sverige i framtiden.

Riksdagen vill också att de personer
som går på polis-utbildningen ska
få träna mer på hur det är att
jobba som polis på riktigt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten inom utgiftsområdet Rättsväsendet. Sammanlagt går 42,5 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till Polismyndigheten (21,9 miljarder), Kriminalvården (8,3 miljarder) och Sveriges domstolar (5,5 miljarder).

Riksdagen riktade även sammanlagt åtta tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om

 • en lokalt förankrad polis
 • fler områdespoliser och kommunpoliser
 • vikten av polisens närvaro i brottsutsatta områden
 • mer praktik i polisutbildningen
 • brott mot äldre
 • statistik om brott mot äldre
 • kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet
 • åtgärder mot bedrägeribrott

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Bifall till motioner om en lokalt förankrad polis, fler områdespoliser och kommunpoliser, vikten av polisens närvaro i brottsutsatta områden, mer praktik i polisutbildningen, brott mot äldre, kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet, statistik om brott mot äldre och åtgärder mot bedrägeribrott. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2016-10-27, 2016-11-22

Ja till pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten inom utgiftsområdet Rättsväsendet. Sammanlagt går 42,5 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till Polismyndigheten (21,9 miljarder), Kriminalvården (8,3 miljarder) och Sveriges domstolar (5,5 miljarder).

Justitieutskottet föreslår även att riksdagen riktar sammanlagt åtta tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om

 • en lokalt förankrad polis
 • fler områdespoliser och kommunpoliser
 • vikten av polisens närvaro i brottsutsatta områden
 • mer praktik i polisutbildningen
 • brott mot äldre
 • statistik om brott mot äldre
 • kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet
 • åtgärder mot bedrägeribrott

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.