Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU1

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 9 december 2020

Nästa händelse: Justering 3 december 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-19
Justering: 2020-12-03
Trycklov: 2020-12-04
Betänkande 2020/21:JuU1

Alla beredningar i utskottet

2020-11-19, 2020-11-05
3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-08
Debatt i kammaren: 2020-12-09
4

Beslut

Beslut: 2020-12-09