Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Ja till budgetanslag för internationell samverkan (UU1)

Utgiftsområdet Internationell samverkan får närmare 2 miljarder kronor i budgetanslag 2010. Den största posten är Bidrag till vissa internationella organisationer, som får 1,4 miljarder kronor i anslag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-10
Justering: 2009-11-12
Betänkande publicerat: 2009-11-19
Trycklov: 2009-11-19
Reservationer 1
Betänkande 2009/10:UU1

Ja till budgetanslag för internationell samverkan (UU1)

Utgiftsområdet Internationell samverkan får närmare 2 miljarder kronor i budgetanslag 2010. Den största posten är Bidrag till vissa internationella organisationer, som får 1,4 miljarder kronor i anslag. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-25
4

Beslut

Beslut: 2009-11-25
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande avseende hyresavtal för Östersjöstaternas råd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå hyresavtal för Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea states, CBSS).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 5 punkt 1.

2. Bemyndigande avseende anslag 1:9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:9 Svenska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kr efter 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 5 punkt 2.

3. Bemyndigande avseende anslag 1:11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 127 000 000 kr under 2011-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 5 punkt 3.

4. Anslagen för 2010 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 5 punkt 4 och avslår motionerna 2009/10:U210, 2009/10:U311 yrkande 1 och 2009/10:U344.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1108021
m820015
c22007
fp22006
kd20004
v01903
mp01405
Totalt147141061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Konflikthantering, medling och fredsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U340 yrkande 6.