Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2011

Beslut

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 2 miljarder kronor till internationell samverkan för 2012. Mest pengar går till avgifter för internationella organisationer, drygt 1,4 miljarder. Riksdagen gav regeringen rätt att besluta om ramanslag mellan 2013-2017 för samarbete inom Östersjöregionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-15
Justering: 2011-11-22
Betänkande publicerat: 2011-11-23
Trycklov: 2011-11-23
Reservationer 3
Betänkande 2011/12:UU1

Alla beredningar i utskottet

2011-11-15, 2011-11-08, 2011-10-25, 2011-10-05

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 2 miljarder kronor till internationell samverkan för 2012. Mest pengar går till avgifter för internationella organisationer, drygt 1,4 miljarder.

Utskottet föreslår även att riksdagen ger regeringen rätt att besluta om ramanslag mellan 2013-2017 för samarbete inom Östersjöregionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-11-30
4

Beslut

Beslut: 2011-11-30
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 november 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande för ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 168 500 000 kr 2013-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 5 punkt 1.

2. Anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 5 punkt 2 och avslår motionerna 2011/12:U322 yrkande 1 och 2011/12:U334.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M920015
MP22003
FP17007
C18005
SD01900
V16003
KD17002
-0001
Totalt27219058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Konflikthantering, medling och fredsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U315 yrkandena 6 och 40.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M920015
MP22003
FP18006
C18005
SD01900
V16003
KD17002
-0001
Totalt27319057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Kvinnor, fred och säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U236 yrkandena 1 och 2, 2010/11:U247, 2010/11:U296 yrkandena 20 och 23-25, 2010/11:U306 yrkande 38, 2011/12:U212, 2011/12:U226 yrkande 4, 2011/12:U236 yrkandena 1-3, 2011/12:U245 yrkandena 20-23 och 2011/12:U315 yrkande 39.

Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M920015
MP02203
FP18006
C18005
SD19000
V01603
KD17002
-0001
Totalt25438057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.