Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets bet 2013/14:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2013

Beslut

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt två miljarder kronor i anslag till internationell samverkan för 2014. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, 1,4 miljarder kronor. Andra områden är bland annat samarbete inom Östersjöregionen och freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till prop. 2013/14:1 punkterna 1 och 2. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2013-11-29
Trycklov: 2013-11-29
Reservationer 2
bet 2013/14:UU1

Alla beredningar i utskottet

2013-11-14, 2013-11-07

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt två miljarder kronor i anslag till internationell samverkan för 2014. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, 1,4 miljarder kronor. Andra områden är bland annat samarbete inom Östersjöregionen och freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-05
4

Beslut

Beslut: 2013-12-05
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande för ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 159 500 000 kronor 2015-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 5 punkt 1.

2. Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 5 punkt 2 och avslår motionerna 2013/14:U246 och 2013/14:U278 yrkandena 1-4.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M99008
MP02104
FP18006
C20003
SD00200
V18001
KD16003
Totalt267212041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U215, 2013/14:U219, 2013/14:U258, 2013/14:U270 och 2013/14:U293.