Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets bet 2015/16:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2015

Beslut

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 1,9 miljarder kronor till området internationell samverkan för år 2016. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, samarbete inom Östersjöregionen samt freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

Riksdagen sa nej till de motioner som har väckts med anledning av regeringens budgetförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2015/16:1. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-19
Justering: 2015-11-26
Trycklov: 2015-12-01
Reservationer 1
bet 2015/16:UU1

Alla beredningar i utskottet

2015-11-19, 2015-11-19, 2015-11-05

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 1,9 miljarder kronor till området internationell samverkan för år 2016. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, samarbete inom Östersjöregionen samt freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

Utrikesutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till de motioner som har väckts med anledning av regeringens budgetförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-02
Debatt i kammaren: 2015-12-03
4

Beslut

Beslut: 2015-12-09
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 5 enligt utskottets förslag i bilaga 3.


b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 159 500 000 kronor 2017-2019.


2. Politikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2970 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 1-3 och

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 1 69 0 14
SD 34 0 0 14
MP 19 0 0 6
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 180 69 32 68


3. Övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: