Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU1

Planerat beslutsdatum: 4 december 2019

Nästa händelse: Beredning 5 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat