Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 1998/99:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 1998

Beslut

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för internationellt bistånd. Biståndsramen för 1999 höjs till 12 840 miljoner kronor, motsvarande 0,705 % av bruttonationalinkomsten (BNI). Riksdagen stödjer regeringens ambition att åter uppnå enprocentsmålet så snart det finns statsfinansiella förutsättningar för detta.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1998-11-19
Justering: 1998-11-26
Betänkande 1998/99:UU2

Alla beredningar i utskottet

1998-11-19, 1998-11-17, 1998-11-12

Budgetförslag för internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för internationellt bistånd. Biståndsramen för 1999 höjs till 12 840 miljoner kronor, motsvarande 0,705 % av bruttonationalinkomsten (BNI). Utskottet uttalar också sitt stöd för regeringens ambition att åter uppnå enprocentsmålet så snart det finns statsfinansiella förutsättningar för detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-10
4

Beslut

Beslut: 1998-12-10

Protokoll med beslut