Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 1999/2000:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 1999

Beslut

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till internationellt bistånd för år 2000. Biståndsramen blir 0,72 % av den beräknade bruttonationalinkomst (BNI) för 2000. Riksdagen stödjer regeringens ambition att åter uppnå enprocentsmålet så snart det finns statsfinansiella förutsättningarna för det. Riksdagen gjorde dessutom tre uttalanden som rör en översyn av det nuvarande systemet med bemyndiganden inom biståndet, formerna för att stärka utvärderingen av biståndet samt de enskilda organisationernas roll i utvecklingssamarbetet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 45 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-11-04
Justering: 1999-11-16
Betänkande 1999/2000:UU2

Alla beredningar i utskottet

1999-11-04, 1999-10-28, 1999-10-19, 1999-10-14

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om anslag till internationellt bistånd för år 2000. Biståndsramen föreslås bli 0,72 % av den beräknade bruttonationalinkomst (BNI) för 2000. Utskottet uttalar också sitt stöd för regeringens ambition att åter uppnå enprocentsmålet så snart det finns statsfinansiella förutsättningarna för det. Utskottet föreslår vidare att riksdagen gör tre uttalanden som rör en översyn av det nuvarande systemet med bemyndiganden inom biståndet, formerna för att stärka utvärderingen av biståndet samt de enskilda organisationernas roll i utvecklingssamarbetet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-06
4

Beslut

Beslut: 1999-12-07

Protokoll med beslut