Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2004/05:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2004

Beslut

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 22,4 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd för 2005. Biståndsramen blir därmed 0,88 % av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) för 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen utgiftsområde 7 punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-10-12, 2004-10-26, 2004-11-09, 2004-11-11

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 22,4 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd för 2005. Biståndsramen blir därmed 0,88 % av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) för 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.