Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2004/05:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2004

Beslut

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 22,4 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd för 2005. Biståndsramen blir därmed 0,88 % av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) för 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen utgiftsområde 7 punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-11-11
Justering: 2004-11-18
Betänkande publicerat: 2004-11-25
Trycklov: 2004-11-24
Reservationer 35
Betänkande 2004/05:UU2

Alla beredningar i utskottet

2004-11-11, 2004-11-09, 2004-10-26, 2004-10-12

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 22,4 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd för 2005. Biståndsramen blir därmed 0,88 % av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) för 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-01
4

Beslut

Beslut: 2004-12-01
25 förslagspunkter, 14 acklamationer, 11 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2005 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet angivit, för budgetåret 2005 anslag inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i enlighet med regeringens förslag i tabell i bilaga 2 till betänkandet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 7 punkterna 1, 5 och 7 samt avslår motionerna 2004/05:U283 yrkande 15, 2004/05:U293, 2004/05:U307 yrkande 18, 2004/05:U321 yrkandena 1 och 2, 2004/05:U331 yrkandena 38, 40 och 41 samt 2004/05:U339 yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m204211
c01903
fp10407
kd50235
v25005
mp14003
-0000
Totalt1731910552

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ändringar i Sidas regleringsbrev

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U226 yrkande 13.

Reservation 2 (fp)

3. Biståndets inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U219 yrkande 13, 2004/05:U255, 2004/05:U257 yrkande 2, 2004/05:U337 yrkande 1 och 2004/05:U339 yrkande 2.

Reservation 3 (c)

4. Åtaganden och garantier under budgetåret 2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 7 punkterna 2 och 3.

5. Avsättning för förlustrisker och exportkreditgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 7 punkt 4.

6. Anslagskredit för Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 7 punkt 6.

7. Ökad insyn i beslutsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U249.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m045010
c01903
fp04107
kd02805
v25005
mp14003
-0000
Totalt165133051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Biståndsmålen, avbindningen av biståndet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö271 yrkandena 1 och 3, 2003/04:Ju447 yrkande 11, 2004/05:U226 yrkandena 1, 3, 22 och 30, 2004/05:U258 yrkandena 1 och 2, 2004/05:U261 yrkande 4, 2004/05:U278 yrkande 2, 2004/05:U307 yrkande 1, 2004/05:U310 yrkandena 2 och 3, 2004/05:U331 yrkandena 1, 3, 15, 23 och 39, 2004/05:U337 yrkande 2 och 2004/05:Sf266 yrkandena 25 och 26.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m004510
c19003
fp40017
kd00285
v50196
mp01403
-0000
Totalt189149353

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Ökat stöd till internationellt flyktingbistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U315 yrkande 6.

Reservation 9 (kd)

10. Bistånd till kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U306 yrkande 10.

Reservation 10 (kd)

11. Ökning av de hiv/aidsrelaterade insatserna i biståndsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U333 yrkandena 10 och 11.

Reservation 11 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m430210
c19003
fp41007
kd02805
v25005
mp12203
-0000
Totalt26630251

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Stöd till humanitär minhantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fö241 yrkande 1.

Reservation 12 (mp)

13. Sveriges medlemskap i IOM

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf266 yrkande 4.

Reservation 13 (v, mp)

14. Politikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U313 yrkande 16, 2002/03:U322 yrkande 19, 2004/05:U219 yrkandena 4-6, 2004/05:U253 yrkandena 1 och 2, 2004/05:U261 yrkande 7, 2004/05:U290 yrkande 1, 2004/05:U302 yrkandena 1 och 6, 2004/05:U307 yrkande 13, 2004/05:U308 yrkandena 13 och 14, 2004/05:U331 yrkandena 11, 16 och 21 samt 2004/05:A352 yrkande 7.

Reservation 14 (m)
Reservation 15 (c, kd)
Reservation 16 (mp)

15. Beräkning av bistånd enligt OECD/DAC

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U261 yrkandena 1, 3 och 6 samt 2004/05:U278 yrkandena 4 och 5.

Reservation 17 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m450010
c19003
fp41007
kd27006
v25005
mp01403
-0000
Totalt28314052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Demokrati och mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U225 yrkandena 11 och 14, 2004/05:U226 yrkande 25, 2004/05:U307 yrkandena 2, 4 och 15, 2004/05:U331 yrkandena 2, 13, 14 och 17 samt 2004/05:Kr363 yrkande 1.

Reservation 18 (m)
Reservation 19 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m104410
c19003
fp04107
kd28005
v25005
mp14003
-0000
Totalt213414451

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Bistånd till diktaturstater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U226 yrkandena 4-7.

Reservation 20 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m450010
c19003
fp04107
kd27015
v25005
mp14003
-0000
Totalt25641151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Partinära bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U250, 2004/05:U302 yrkande 10 och 2004/05:U331 yrkandena 18 och 19.

19. Hälsofrågor, hiv/aids och funktionshindrades situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U219 yrkandena 7 och 8, 2004/05:U226 yrkandena 23 och 24, 2004/05:U241 yrkandena 1, 3-6 och 8-20, 2004/05:U271, 2004/05:U290 yrkandena 2 och 3, 2004/05:U302 yrkandena 8 och 9, 2004/05:U307 yrkandena 5 och 6, 2004/05:U331 yrkandena 24 och 36, 2004/05:U333 yrkandena 1-9 och 14-17 samt 2004/05:U340.

Reservation 21 (m)
Reservation 22 (kd)
Reservation 23 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250118
m004510
c01903
fp39027
kd00285
v25005
mp14003
-0000
Totalt203197651

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Handel, skuldavskrivningar och de internationella finansieringsinstitutionerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U226 yrkande 21, 2004/05:U279 yrkandena 6-11, 2004/05:U299, 2004/05:U300, 2004/05:U302 yrkande 3, 2004/05:U307 yrkande 10, 2004/05:U311 yrkandena 11 och 14, 2004/05:U313 yrkandena 2 och 3, 2004/05:U315 yrkande 8, 2004/05:U317 yrkandena 2-6, 2004/05:U320 och 2004/05:U331 yrkandena 20, 26-30 och 37.

Reservation 24 (m)
Reservation 25 (fp)
Reservation 26 (v, mp)
Reservation 27 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m004510
c19003
fp00417
kd00285
v02505
mp01403
-0000
Totalt1453911451

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Internationella vattenfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U219 yrkande 11 och 2004/05:U302 yrkande 7.

Reservation 28 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m450010
c01903
fp41007
kd12705
v24105
mp14003
-0000
Totalt25147051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Internationella miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi228 yrkandena 1-3, 2004/05:U307 yrkande 8, 2004/05:U311 yrkandena 1-4, 7-10, 22 och 24 samt 2004/05:MJ498 yrkande 9.

Reservation 29 (kd)
Reservation 30 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m450010
c19003
fp41007
kd10275
v25005
mp11303
-0000
Totalt259132750

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Medier, kultur och utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U226 yrkandena 26 och 28, 2004/05:U241 yrkande 2, 2004/05:U303 yrkandena 2 och 3, 2004/05:U307 yrkande 7 och 2004/05:U331 yrkande 22.

24. Biståndets geografiska inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U284 yrkande 27, 2004/05:U226 yrkande 16, 2004/05:U227 yrkandena 1 och 2, 2004/05:U278 yrkande 3, 2004/05:U302 yrkande 11, 2004/05:U331 yrkande 10 och 2004/05:U337 yrkande 4.

Reservation 31 (fp)
Reservation 32 (kd)
Reservation 33 (v)

25. Biståndets genomförande och organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U226 yrkandena 17, 19 och 20 samt 2004/05:U307 yrkandena 11, 12, 16 och 17.

Reservation 34 (m)
Reservation 35 (fp)