Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2007

Beslut

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 27,7 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd. Det svenska biståndet för 2008 ska vara 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-10-23, 2007-11-15, 2007-11-20

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 27,7 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd. Det svenska biståndet för 2008 ska vara 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.