Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2013

Beslut

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2014 ska vara 38,4 miljarder. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI. Utgiftsområdet Internationellt bistånd får 31,8 miljarder kronor. Mest pengar går till biståndsverksamhet, 30,7 miljarder kronor.

Riksdagen godkände också regeringens förslag om målet för utgiftsområdet Internationellt bistånd med den ändringen att målet ska vara: "Att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck".

Utskottets förslag till beslut: Bifall till prop. 2013/14:1 utg.omr. 7 punkterna 1 och 3-10. Delvis bifall till prop. 2013/14: utg.omr. 7 punkt 2. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2013-11-07, 2013-11-14, 2013-11-21

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2014 ska vara 38,4 miljarder. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI. Utgiftsområdet Internationellt bistånd får 31,8 miljarder kronor. Mest pengar går till biståndsverksamhet, 30,7 miljarder kronor.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens förslag om målet för utgiftsområdet Internationellt bistånd med den ändringen att målet ska vara: "Att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck".

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.