Utgiftsområde 7 Internationellt utvecklingssamarbete

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU2

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 9 december 2020

Nästa händelse: Justering 3 december 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-19
Justering: 2020-12-03
Trycklov: 2020-12-04
Betänkande 2020/21:UU2

Alla beredningar i utskottet

2020-11-19, 2020-11-12, 2020-11-10, 2020-11-03, 2020-10-20, 2020-10-15, 2020-09-22
3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-08
Debatt i kammaren: 2020-12-09
4

Beslut

Beslut: 2020-12-09