Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2007/08:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2007

Beslut

Pengar till migrationspolitiken (SfU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området migration. Anslagen uppgår till drygt 6 miljarder kronor för 2008. Det största anslaget är det för asylsökandes ersättningar och bostadskostnader.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till migrationspolitiken (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området migration. Anslagen uppgår till drygt 6 miljarder kronor för 2008. Det största anslaget är det för asylsökandes ersättningar och bostadskostnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.