Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets bet 2008/09:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2008

Beslut

Anslag för migration (SfU2)

Anslaget för området migration kommer att bli ca 5,9 miljarder kronor 2009. Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen inom utgiftsområdet migration. De största anslagen används för asylsökandes ersättningar och bostadskostnader och Migrationsverket. Riksdagen sa också ja till ett nytt mål för migrationspolitiken som bland annat handlar om att inom ramen för den reglerade invandringen värna asylrätten, underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetkraftsinvandring och fördjupa det europeiska samarbetet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-21
Justering: 2008-11-13
Betänkande publicerat: 2008-11-18
Trycklov: 2008-11-18
Reservationer 12
bet 2008/09:SfU2

Anslag för migration (SfU2)

Anslaget för området migration föreslås bli ca 5,9 miljarder kronor 2009. De största anslagen används för asylsökandes ersättningar och bostadskostnader och för Migrationsverket. Nya mål föreslås också för migrationspolitiken som bland annat handlar om att inom ramen för den reglerade invandringen värna asylrätten, underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetkraftsinvandring och fördjupa det europeiska samarbetet. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-27
4

Beslut

Beslut: 2008-12-03
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för utgiftsområde 8

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för utgiftsområde 8 Migration samt godkänner att målet för politikområdet Migration upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 8 punkt 1 och avslår motion 2008/09:Sf359 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1123015
m860011
c21008
fp25003
kd21003
v01903
mp01603
Totalt26538046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Anslag inom utgiftsområde 8 Migration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 8 punkt 2 och avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkandena 29 och 30, 2008/09:Sf268 yrkandena 6 och 10, 2008/09:Sf332 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Sf343 yrkande 5, 2008/09:Sf359 yrkande 2, 2008/09:Sf375 yrkandena 5, 7, 10 och 27, 2008/09:Sf378 yrkandena 1-5, 2008/09:N435 yrkande 34 och 2008/09:A396 yrkande 10.

3. Utbildning m.m. av Migrationsverkets personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf268 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 1,
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 31 och
2008/09:Sf349 av Eva Johnsson (kd).

Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

4. Boende m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf309 av Yilmaz Kerimo (s),
2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 6 och 7,
2008/09:Sf364 av Leif Jakobsson m.fl. (s) yrkande 2,
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 17,
2008/09:Sf380 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 1,
2008/09:A380 av Yilmaz Kerimo m.fl. (s) yrkande 1 och
2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 26.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m850012
c21008
fp25003
kd21003
v00193
mp00163
Totalt1521153547

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Ersättning till asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf238 av Betty Malmberg (m) och
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 21.

Reservation 7 (s)

6. Hälso- och sjukvård m.m. för asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf332 yrkande 4 i denna del, 2008/09:Sf343 yrkandena 9, 10 i denna del och 11, 2008/09:Sf354 yrkande 2 och 2008/09:Sf356.

Reservation 8 (v)

7. Hälso- och sjukvård för papperslösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf260, 2008/09:Sf317, 2008/09:Sf332 yrkande 4, 2008/09:Sf343 yrkande 10 i denna del, 2008/09:Sf368 yrkande 12 i denna del och 2008/09:Sf369.

Reservation 9 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140016
m860011
c21008
fp25003
kd20004
v01903
mp01603
Totalt26635048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Frågor om papperslösa i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf319 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 7 och
2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 12 i denna del och 13.

Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150015
m860011
c21008
fp25003
kd21003
v11173
mp01603
Totalt269171746

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf273 av Göran Lindblad (m),
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 42 och 43 samt
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 9.

Reservation 11 (s)
Reservation 12 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1114015
m870010
c22007
fp25003
kd21003
v00193
mp10153
Totalt1571143444

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag