Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2009

Beslut

Pengar till migration (SfU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 5,75 miljarder kronor anslag för området migration för 2010. De största anslagen används för asylsökandes ersättningar och bostadskostnader (2,25 miljarder kronor) och Migrationsverket (2,01 miljarder kronor). Riksdagen sa också ja till ett nytt mål för migrationspolitiken. Målet ska vara att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-03
Justering: 2009-12-01
Betänkande publicerat: 2009-12-04
Trycklov: 2009-12-04
Reservationer 11
Betänkande 2009/10:SfU2

Pengar till migration (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 5,75 miljarder kronor anslag för området migration för 2010. De största anslagen används för asylsökandes ersättningar och bostadskostnader (2,25 miljarder kronor) och Migrationsverket (2,01 miljarder kronor). Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till ett nytt mål för migrationspolitiken. Målet ska vara att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-11
4

Beslut

Beslut: 2009-12-14
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för utgiftsområde 8 Migration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för utgiftsområde 8 Migration samt godkänner att det tidigare målet upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 8 punkt 1.

2. Anslag under utgiftsområde 8 Migration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2010 anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 8 punkt 2 och avslår motionerna
2009/10:Sf316 av Lars Ohly m.fl. (v),
2009/10:Sf319 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2009/10:Sf320 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 4-7,
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 27,
2009/10:Sf372 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 1-5 och 16 samt
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 1.

3. Utbildningsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkande 14,
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 22, 27, 30 och 53,
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 9,
2009/10:Sf380 av Börje Vestlund (s) yrkande 7 och
2009/10:Sf391 av Carina Hägg m.fl. (s).

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0108022
M830014
MP00127
FP22006
C21008
V00166
KD17007
Totalt1431082870

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Landinformation i utlänningsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 29 och 36,
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 1 och
2009/10:Sf380 av Börje Vestlund (s) yrkande 3.

Reservation 3 (s, v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S629923
M820114
MP01108
FP22006
C20009
V00166
KD17007
Totalt1471311673

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Asylsökandes boende m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf287 av Yilmaz Kerimo (s),
2009/10:Sf297 av Elisabeth Svantesson (m),
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 12,
2009/10:Sf385 av Leif Jakobsson m.fl. (s) yrkande 2 och
2009/10:Sf405 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 1.

Reservation 5 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0108022
M830014
MP10108
FP22006
C21008
V00166
KD17007
Totalt1531091671

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Skola och sjukvård för barn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 19,
2009/10:Sf285 av Bodil Ceballos (mp) yrkandena 1-3,
2009/10:Sf319 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 6,
2009/10:Sf320 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 8,
2009/10:Sf342 av Monica Green m.fl. (s),
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 16 och
2009/10:Sf405 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkandena 5 och 6.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0107023
M830014
MP00127
FP21007
C20018
V00157
KD17007
Totalt1411072873

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Vuxnas hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkande 12,
2009/10:Sf282 av Kerstin Lundgren (c),
2009/10:Sf284 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 2,
2009/10:Sf319 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 4,
2009/10:Sf320 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 9 och 10,
2009/10:Sf377 av Lennart Levi (c) yrkandena 1 och 2 samt
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 22.

Reservation 8 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1053022
M830014
MP01207
FP22006
C21008
V01507
KD17007
Totalt24830071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Vidarebosättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 9 och 15,
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 44-47 och
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 13.

Reservation 9 (s)
Reservation 10 (v, mp)

9. Offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 52,
2009/10:Sf306 av Michael Anefur (kd) och
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 25.

Reservation 11 (v, mp)

10. Återvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf335 av Olof Lavesson (m).