Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets bet 2010/11:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2010

Beslut

Pengar till migration (SfU2)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om cirka 7,16 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet Migration för 2011. De största anslagen inom utgiftsområdet går till asylsökandes ersättningar och bostadskostnader och till Migrationsverket.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-18
Justering: 2010-11-30
Betänkande publicerat: 2010-12-02
Trycklov: 2010-12-02
Reservationer 21
bet 2010/11:SfU2

Pengar till migration (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om cirka 7,16 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet Migration för 2011. De största anslagen inom utgiftsområdet går till asylsökandes ersättningar och bostadskostnader och till Migrationsverket.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-09
4

Beslut

Beslut: 2010-12-14
16 förslagspunkter, 9 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag under utgiftsområde 8 Migration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 220 000 000 kr under 2012, högst 140 000 000 kr under 2013 och högst 80 000 000 kr under 2014.
b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 8 punkterna 1 och 2 samt avslår motion
2010/11:Sf371 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970114
M101105
MP23002
FP19005
C22001
SD01901
V8056
KD10009
Totalt28020643

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Handläggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf333 yrkande 2 och 2010/11:Sf360.

3. Landinformation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2,
2010/11:Sf341 av Penilla Gunther och Roland Utbult (båda KD) yrkandena 2 och 3,
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,
2010/11:Sf387 av Abir Al-Sahlani (C),
2010/11:Sf389 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 3 och
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP, V)

4. Utbildning av personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf270 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 4 (MP, V)

5. Ersättningar till asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf241 av Maria Ferm och Bodil Ceballos (båda MP),
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 13 och
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 5 (MP, V)

6. Eget boende m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3,
2010/11:Sf333 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,
2010/11:Sf346 av Yilmaz Kerimo och Arhe Hamednaca (båda S) yrkande 1,
2010/11:Sf354 av Elin Lundgren (S),
2010/11:Sf375 av Metin Ataseven (M) yrkandena 1 och 2 samt
2010/11:Sf379 av Marie Granlund m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S110407
M103004
MP00187
FP21003
C22001
SD18002
V01135
KD17002
Totalt1821053131

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf5 av Erik Almqvist (SD) yrkande 4,
2010/11:Sf210 av Kerstin Lundgren (C),
2010/11:Sf252 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 1,
2010/11:Sf258 av Annika Eclund (KD) yrkandena 1 i denna del och 2,
2010/11:Sf268 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 2,
2010/11:Sf378 av Monica Green m.fl. (S) och
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 39.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP, V)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S201037
M101024
MP24001
FP00222
C10211
SD01901
V15013
KD00163
Totalt431926522

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Terapeutisk vård för asylsökande barn m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 38.

Reservation 11 (MP)

9. Skola för asylsökande barn m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf5 av Erik Almqvist (SD) yrkande 3,
2010/11:Sf244 av Krister Hammarbergh (M),
2010/11:Sf314 av Emma Henriksson och Caroline Szyber (båda KD),
2010/11:Sf333 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 4 och 5,
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 29 och
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 18.

Reservation 12 (S, MP, V)
Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010606
M103004
MP02302
FP22002
C22001
SD00173
V01702
KD17002
Totalt1641461722

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Polisingripande i skola m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf252 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 2,
2010/11:Sf258 av Annika Eclund (KD) yrkande 1 i denna del,
2010/11:Sf313 av Ulf Holm och Bodil Ceballos (båda MP) yrkandena 1-3 och
2010/11:Sf333 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 6.

Reservation 14 (MP)
Reservation 15 (V)

11. Ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 6,
2010/11:Sf205 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1,
2010/11:Sf287 av Susanne Eberstein och Christina Karlsson (båda S),
2010/11:Sf338 av Andreas Carlson och Annika Eclund (båda KD) yrkandena 1 och 4,
2010/11:Sf346 av Yilmaz Kerimo och Arhe Hamednaca (båda S) yrkande 3 och
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 41.

Reservation 16 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S110506
M101015
MP02401
FP22002
C22001
SD19001
V01702
KD17002
Totalt182146120

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Ensamkommande barn i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 40.

Reservation 17 (MP)

13. Kvotflyktingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf342 av Andreas Carlson och Caroline Szyber (båda KD) yrkandena 3 och 4,
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 20 och
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 18 (MP, V)

14. Muntlig förhandling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 4 och 6 samt
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2 i denna del.

Reservation 19 (MP, V)

15. Offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf341 av Penilla Gunther och Roland Utbult (båda KD) yrkande 1,
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 5 och
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2 i denna del.

Reservation 20 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S102037
M103004
MP02401
FP22002
C22001
SD18011
V01702
KD16003
Totalt28341421

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Ändrad användning av resurser för avvisningar och utvisningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf240 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 21 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S106006
M102005
MP02401
FP22002
C22001
SD19001
V01702
KD17002
Totalt28841020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag