Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets bet 2011/12:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2011

Beslut

Pengar till migration (SfU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om cirka 9 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet Migration för 2011. De största anslagen inom utgiftsområdet går till asylsökandes ersättningar och bostadskostnader och till Migrationsverket. Riksdagen sa samtidigt nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden. Motionerna handlar bland annat om Migrationsverkets uppdrag och personalens utbildning och kompetens. Andra motioner handlar om asylsökandes ersättningar och frågor om ensamkommande barn.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-10
Justering: 2011-11-29
Betänkande publicerat: 2011-12-01
Trycklov: 2011-12-01
Reservationer 19
bet 2011/12:SfU2

Pengar till migration (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om cirka 9 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet Migration för 2011. De största anslagen inom utgiftsområdet går till asylsökandes ersättningar och bostadskostnader och till Migrationsverket. Socialförsäkringsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden. Motionerna handlar bland annat om Migrationsverkets uppdrag och personalens utbildning och kompetens. Andra motioner handlar om asylsökandes ersättningar och frågor om ensamkommande barn. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och avslår motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-08
4

Beslut

Beslut: 2011-12-14
11 förslagspunkter, 5 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag under utgiftsområde 8 Migration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 250 000 000 kr 2013, högst 100 000 000 kr 2014 och högst 95 000 000 kr 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 8 punkt 1.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 8 punkt 2 och avslår motionerna
2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,
2011/12:Sf326 av Lars Ohly m.fl. (V) och
2011/12:Sf355 av Erik Almqvist m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1608214
M102014
MP40183
FP19005
C18005
SD01900
V00181
KD15004
-0001
Totalt1741911937

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Migrationsverkets uppdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf301 av Lennart Axelsson och Håkan Bergman (båda S),
2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 2 och 3 samt
2011/12:Sf330 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 2 och 4.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (V)

3. Utbildning och kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 22, 37 och 58,
2011/12:Sf253 av Emma Henriksson (KD),
2011/12:Sf273 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 4,
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 9,
2011/12:Sf316 av Arhe Hamednaca och Börje Vestlund (båda S) yrkande 7 och
2011/12:Sf321 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M103004
MP23002
FP19005
C18005
SD19000
V00181
KD15004
-0001
Totalt1971001834

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Tolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 8 och 14.

Reservation 7 (S)

5. Förvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf232 av Helena Leander och Bodil Ceballos (båda MP) yrkande 5 och
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 52-54.

Reservation 8 (V)

6. Ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf232 av Helena Leander och Bodil Ceballos (båda MP) yrkande 1,
2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 6 och
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 9 (V)

7. Boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf206 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (båda S),
2011/12:Sf219 av Kerstin Lundgren (C),
2011/12:Sf306 av Marie Granlund m.fl. (S) yrkande 2,
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 13,
2011/12:Sf323 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (båda S),
2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 7,
2011/12:Sf330 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1 och
2011/12:Sf346 av Carina Herrstedt (SD).

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M103004
MP23002
FP19005
C18005
SD00190
V00172
KD15004
-0001
Totalt1781003635

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Vård och skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf240 av Christina Höj Larsen m.fl. (V),
2011/12:Sf254 av Emma Henriksson (KD),
2011/12:Sf268 av Emma Henriksson och Caroline Szyber (båda KD),
2011/12:Sf302 av Monica Green m.fl. (S),
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 20 och 21,
2011/12:Sf317 av Johan Andersson m.fl. (S),
2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 8-11 och
2011/12:Sf330 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 5 och 6.

Reservation 13 (S)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101015
MP23002
FP19005
C18005
SD17011
V00181
KD15004
-0001
Totalt1931002036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf216 av Ingemar Nilsson och Eva Sonidsson (båda S),
2011/12:Sf222 av Andreas Carlson och Annika Eclund (båda KD) yrkande 1,
2011/12:Sf232 av Helena Leander och Bodil Ceballos (båda MP) yrkande 2,
2011/12:Sf276 av Raimo Pärssinen och Åsa Lindestam (båda S),
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 18 och
2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 17-19.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M103004
MP60172
FP19005
C18005
SD19000
V00181
KD15004
-0001
Totalt1801003534

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Vidarebosatta m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf237 av Andreas Carlson och Caroline Szyber (båda KD) yrkandena 4 och 5,
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 45-48 och
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (V)

11. Offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 55-57.

Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M103004
MP23002
FP19005
C18005
SD19000
V01801
KD15004
-0001
Totalt29618035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag