Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2012

Beslut

Pengar till migrationsområdet (SfU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 9,5 miljarder kronor i anslag till migrationsområdet. Mest pengar går till ersättningar och boendekostnader (4,6 miljarder kronor), Migrationsverket (3,0 miljarder kronor) och kostnader för prövningar i migrationsdomstolarna (548 miljoner kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-25
Justering: 2012-11-27
Betänkande publicerat: 2012-12-03
Trycklov: 2012-11-30
Reservationer 14
Betänkande 2012/13:SfU2

Pengar till migrationsområdet (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 9,5 miljarder kronor i anslag till migrationsområdet. Mest pengar går till ersättningar och boendekostnader (4,6 miljarder kronor), Migrationsverket (3,0 miljarder kronor) och kostnader för prövningar i migrationsdomstolarna (548 miljoner kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-07
4

Beslut

Beslut: 2012-12-11
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 8 Migration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2014, 67 000 000 kronor 2015 och 33 000 000 kronor 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 8 punkt 1.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 8 punkt 2 och avslår motionerna
2012/13:Sf309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2012/13:Sf312 av David Lång m.fl. (SD) och
2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 4 och 5.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M940013
MP17026
FP19005
C22001
SD01901
V00172
KD16003
PP0000
-0000
Totalt263191948

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Barn i asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf204 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 5,
2012/13:Sf326 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 2 och
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M940013
MP15046
FP19005
C22001
SD19001
V00172
KD16003
PP0000
-0000
Totalt185952148

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Ärendehandläggningen och utbildningsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 31 och 45,
2012/13:Sf343 av Carina Ohlsson m.fl. (S),
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 10 och 16,
2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 3, 5 och 7 samt
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 34.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (V)

4. Utredningar om tortyr

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 25 och 26,
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 11 och
2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (V)

5. Ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf215 av Andreas Carlson (KD) yrkande 1,
2012/13:Sf271 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C),
2012/13:Sf275 av Ingemar Nilsson och Eva Sonidsson (båda S),
2012/13:Sf327 av Raimo Pärssinen (S),
2012/13:Sf338 av Thoralf Alfsson och Per Ramhorn (båda SD) och
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 21.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M930014
MP19006
FP19005
C22001
SD00191
V17002
KD16003
PP0000
-0000
Totalt186951949

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf227 av Carina Herrstedt m.fl. (SD),
2012/13:Sf288 av Roger Haddad (FP) yrkande 1,
2012/13:Sf322 av Lennart Axelsson och Håkan Bergman (båda S),
2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1-3, 6 och 9,
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 13-15,
2012/13:Sf370 av Anders Karlsson m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:Sf390 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1, 4, 7 och 8 samt
2012/13:So551 av Per Ramhorn och Margareta Larsson (båda SD) yrkande 4.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M940013
MP19006
FP19005
C22001
SD00191
V00172
KD16003
PP0000
-0000
Totalt170953648

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Vidarebosättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 17.

Reservation 13 (S)

8. Offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 42-44.

Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M930014
MP19006
FP19005
C22001
SD19001
V01702
KD16003
PP0000
-0000
Totalt28317049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag