Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2016

Beslut

Pengar till migration (SfU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengar inom utgiftsområdet migration ska fördelas för 2017. Sammanlagt går cirka 33 miljarder till det här området.

Den största delen av pengarna, drygt 23,7 miljarder kronor, går till ersättningar och boendekostnader för asylsökande. För detta avsätts 2,8 miljarder mer jämfört med förra året. Migrationsverket får 5,9 miljarder kronor, vilket är drygt 1,6 miljarder mer än förra året. Drygt 1 miljard går till domstolsprövning i utlänningsmål.

Riksdagen sa också nej till motioner som handlar om bland annat obligatoriska hälsoundersökningar, undervisning i svenska och samhällsorientering under asyltiden. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Riksdagen sa även nej till motioner som rör uttagning av så kallade kvotflyktingar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-10
Justering: 2016-11-29
Trycklov: 2016-12-02
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:SfU4

Pengar till migration (SfU4)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengar inom utgiftsområdet migration ska fördelas för 2017. Sammanlagt går cirka 33 miljarder till det här området.

Den största delen av pengarna, drygt 23,7 miljarder kronor, går till ersättningar och boendekostnader för asylsökande. För detta avsätts 2,8 miljarder mer jämfört med förra året. Migrationsverket får 5,9 miljarder kronor, vilket är drygt 1,6 miljarder mer än förra året. Drygt 1 miljard går till domstolsprövning i utlänningsmål.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner som handlar om bland annat obligatoriska hälsoundersökningar, undervisning i svenska och samhällsorientering under asyltiden. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motioner som rör uttagning av så kallade kvotflyktingar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-06
Debatt i kammaren: 2016-12-07
4

Beslut

Beslut: 2016-12-07
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 8

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 8 punkt 1 och avslår motionerna

2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2, 5-9, 14 och 15,

2016/17:1068 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 10 och 11,

2016/17:1830 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2016/17:2077 av Edward Riedl (M),

2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 8,

2016/17:2512 av Björn Söder och Per Ramhorn (båda SD),

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 7,

2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1-6,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 7, 8, 20, 25 och 45,

2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 6, 11, 18, 19, 22 och 28,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 6,

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 2, 5, 7, 8 och 21,

2016/17:3413 av Johanna Jönsson m.fl. (C),

2016/17:3422 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) och

2016/17:3481 av Paula Bieler m.fl. (SD).

b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 115 000 000 kronor för 2018, 114 000 000 kronor för 2019 och 74 400 000 kronor för 2020-2023.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 8 punkt 2.

2. Mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:738 av Boriana Åberg (M),

2016/17:1500 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 4-6,

2016/17:2292 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 7 och 35,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 9 och 33 samt

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 20, 22 och 23.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 76 0 8
SD 0 0 39 9
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 170 76 58 45


3. Vidarebosättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1430 av Annika Qarlsson och Ola Johansson (båda C) yrkande 2,

2016/17:1789 av Fredrik Schulte (M),

2016/17:2391 av Markus Wiechel (SD) och

2016/17:3477 av Paula Bieler (SD) yrkandena 1 och 3.