Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2006

Beslut

Anslag till vård och omsorg (SoU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 46,9 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg. De största anslagen går till bidrag för läkemedelsförmåner (21,4 miljarder kronor), kostnader för statlig assistansersättning (14,4 miljarder kronor), tandvårdsförmåner (3,2 miljarder kronor) och stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (2,1 miljarder kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-14
Justering: 2006-11-30
Betänkande publicerat: 2006-12-06
Trycklov: 2006-12-06
Reservationer 16
Betänkande 2006/07:SoU1

Anslag till vård och omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 46,9 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg. De största anslagen går till bidrag för läkemedelsförmåner (21,4 miljarder kronor), kostnader för statlig assistansersättning (14,4 miljarder kronor), tandvårdsförmåner (3,2 miljarder kronor) och stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (2,1 miljarder kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-15
4

Beslut

Beslut: 2006-12-19
23 förslagspunkter, 19 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2007 anslag under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 9 punkt 6 och avslår motionerna 2006/07:Ju256 yrkande 4, 2006/07:Ju316 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So259 yrkande 2, 2006/07:So306, 2006/07:So382 yrkandena 16 och 18, 2006/07:So439, 2006/07:So452 yrkandena 1, 4, 5, 9 och 12, 2006/07:So464 yrkandena 1 och 13 samt 2006/07:So486.

2. Bemyndigande angående ramanslag 14:4 Statens folkhälsoinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riskdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 14:4 Statens folkhälsoinstitut ingå ekonomiska förpliktelser avseende beställarstyrda forskningsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kr efter 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 9 punkt 1.

3. Bemyndigande angående ramanslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 83 000 000 kr efter 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 9 punkt 2.

4. Bemyndigande angående ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr efter 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 9 punkt 3.

5. Bemyndigande angående ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kr efter 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 9 punkt 4.

6. Bemyndigande angående ramanslag 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 662 000 000 kr efter 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 9 punkt 5.

7. Reformerad tandvårdsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So228, 2006/07:So324, 2006/07:So409 och 2006/07:So452 yrkande 2.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m840013
c25004
fp19009
kd20004
v01165
mp00127
Totalt1481102863

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Konsumentrapportering av läkemedelsbiverkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So259 yrkande 1 och 2006/07:So408.

Reservation 3 (s, v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m840013
c25004
fp19009
kd20004
v01705
mp01207
Totalt148138063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Avknoppning av verksamhet inom vård- och omsorgssektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:N295 yrkande 1.

10. Barn- och ungdomspsykiatrin m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So264 yrkande 5, 2006/07:So338, 2006/07:So379 yrkande 20 och 2006/07:So437 yrkande 1.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090021
m840013
c25004
fp20008
kd20004
v01705
mp12007
Totalt27017062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Stöd till HBT-organisationer m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U294 yrkande 6 och 2006/07:So249.

12. Spelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So263 yrkande 1, 2006/07:So317, 2006/07:So386, 2006/07:So464 yrkande 47 och 2006/07:Kr286 yrkande 2.

13. Ändringar i socialtjänstlagen (2001:453)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So464 yrkande 46 och 2006/07:Kr284 yrkande 3.

Reservation 6 (v, mp)

14. Omskärelse av pojkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So336, 2006/07:So365 och 2006/07:So374 yrkande 8.

Reservation 7 (v)

15. Personligt ombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So231.

Reservation 8 (s)

16. Assistanshundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So218, 2006/07:So237, 2006/07:So279, 2006/07:So285 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So355, 2006/07:So470 och 2006/07:So477.

17. Statsbidrag till handikapporganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So206, 2006/07:So388 yrkandena 1-3, 2006/07:So436 och 2006/07:So452 yrkande 10.

Reservation 9 (mp)

18. Bilstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So234 och 2006/07:So239.

19. Personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So322 yrkandena 1 och 2.

20. Kvinnojourer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju256 yrkande 3, 2006/07:So238 yrkande 1 och 2006/07:So267 yrkandena 1 och 2.

Reservation 10 (s)
Reservation 11 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m840013
c25004
fp20008
kd20004
v00175
mp11017
Totalt1601091862

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Regionala centrum i varje sjukvårdsregion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So375 yrkande 4.

Reservation 12 (v)

22. Brottsofferjourer för HBT-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So463 yrkandena 11 och 12.

Reservation 13 (v, mp)

23. Hemlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C276 yrkandena 1-3, 2006/07:C360 yrkande 26, 2006/07:So229, 2006/07:So370 yrkandena 1-3, 2006/07:So442 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:So452 yrkande 7.

Reservation 14 (s)
Reservation 15 (v)
Reservation 16 (mp)