Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2008

Beslut

Pengar till vård och omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 54,8 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2009. De största anslagen är bidrag för läkemedelsförmånerna, tandvårdsförmåner, kostnader för statlig assistansersättning samt stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till vård och omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 54,8 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2009. De största anslagen är bidrag för läkemedelsförmånerna, tandvårdsförmåner, kostnader för statlig assistansersättning samt stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.