Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Socialutskottets bet 2010/11:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2010

Beslut

Pengar till vård och omsorg (SoU1)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 60,1 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2011. Mest pengar inom utgiftsområdet går till läkemedelsförmåner (23,2 miljarder kronor), kostnader för statlig assistansersättning (cirka 20,2 miljarder kronor), tandvårdsförmåner (cirka 6,7 miljarder kronor) och stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (cirka 1,9 miljarder kronor). Riksdagen ber också regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka med riktlinjer för bemanning i demensvården.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till två motioner om nationella riktlinjer för bemanning i demensvården. Avslag på övriga motioner. Bifall till utskottets initiativ till lag om ändring i lagen (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

78 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-16
Justering: 2010-12-14
Betänkande publicerat: 2010-12-14
Trycklov: 2010-12-14
Reservationer 31
bet 2010/11:SoU1

Pengar till vård och omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 60,1 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2011. Mest pengar inom utgiftsområdet går till läkemedelsförmåner (23,2 miljarder kronor), kostnader för statlig assistansersättning (cirka 20,2 miljarder kronor), tandvårdsförmåner (cirka 6,7 miljarder kronor) och stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (cirka 1,9 miljarder kronor).

Socialutskottet föreslår också att riksdagen ber regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka med riktlinjer för bemanning i demensvården.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-17
4

Beslut

Beslut: 2010-12-20
28 förslagspunkter, 22 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2011 anslag under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 9 punkt 5 och avslår motionerna
2010/11:So513 av Lena Hallengren m.fl. (S, MP, V) yrkande 1 och
2010/11:So535 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD).

2. Bemyndigande för ramanslag 1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorde åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 kr under perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 9 punkt 1.

3. Bemyndigande för ramanslag 1:8 Bidrag till psykiatri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 21 000 000 kr under perioden 2012-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 9 punkt 2.

4. Bemyndigande för ramanslag 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 470 000 000 kr under perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 9 punkt 3.

5. Bemyndigande för ramanslag 8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 897 000 000 kr under perioden 2012-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 9 punkt 4.

6. Vård efter behov m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:So513 yrkande 2.1 i denna del.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Nationell cancerstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So230, 2010/11:So310, 2010/11:So316, 2010/11:So331, 2010/11:So371, 2010/11:So393 yrkandena 1-4, 2010/11:So445, 2010/11:So446, 2010/11:So511 yrkandena 1-3, 2010/11:So559 och 2010/11:So573 yrkandena 30 och 31.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (V)

8. Äldresjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So222 av Helén Pettersson i Umeå (S) och
2010/11:So272 av Christian Holm och Jessica Polfjärd (båda M).

Reservation 4 (S)

9. Rett Centers långsiktiga finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So326, 2010/11:So356 och 2010/11:So588.

Reservation 5 (S, MP, V)

10. Barn- och ungdomspsykiatri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So217, 2010/11:So218, 2010/11:So254, 2010/11:So361 yrkandena 1 och 2, 2010/11:So543 yrkande 37 och 2010/11:So573 yrkande 24.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

11. Olika psykiatrifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So239 yrkande 1, 2010/11:So307, 2010/11:So327, 2010/11:So341 och 2010/11:So581 yrkande 5.

Reservation 9 (MP)
Reservation 10 (V)

12. PKU-biobanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So480 och 2010/11:So508.

13. Bidrag till handikapporganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So401 av Christer Adelsbo m.fl. (S) och
2010/11:So488 av Pia Nilsson (S).

Reservation 11 (S, MP, V)

14. Personligt ombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So255 av Helén Pettersson i Umeå (S),
2010/11:So557 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 1-4 och
2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 23.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S209713
M97019
MP02500
FP21003
C20003
SD20000
V00181
KD17002
Totalt1772511631

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Tolkverksamheten för döva

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So443 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S),
2010/11:So444 av Håkan Bergman m.fl. (S) och
2010/11:So484 av Lars-Axel Nordell och Emma Henriksson (båda KD).

Reservation 15 (S, MP)

16. Äldrepolitikens inriktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So207 av Lars Hjälmered och Olof Lavesson (båda M),
2010/11:So223 av Eva Sonidsson (S),
2010/11:So245 av Annika Eclund och Yvonne Andersson (båda KD),
2010/11:So253 av Carina Hägg (S),
2010/11:So298 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Betty Malmberg (båda M),
2010/11:So306 av Annika Eclund (KD),
2010/11:So399 av Ulf Nilsson och Christer Winbäck (båda FP),
2010/11:So449 av Hillevi Larsson (S),
2010/11:So457 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2010/11:So474 av Abir Al-Sahlani och Ola Johansson (båda C),
2010/11:So483 av Lars-Axel Nordell (KD),
2010/11:So513 av Lena Hallengren m.fl. (S, MP, V) yrkande 2.2 i denna del,
2010/11:So518 av Christina Karlsson m.fl. (S),
2010/11:So528 av Ulf Berg och Jan-Evert Rådhström (båda M) och
2010/11:So548 av Johnny Munkhammar (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (S)
Reservation 17 (MP, V)

17. Hemsjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 12 och 13.

Reservation 18 (V)

18. Äldre homo-, bi- och transsexuella personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 18,
2010/11:So494 av Hans Ekström m.fl. (S) yrkandena 1, 3 och 4 samt
2010/11:So502 av Barbro Westerholm (FP).

Reservation 19 (S, V)

19. Bostäder för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So216 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),
2010/11:So494 av Hans Ekström m.fl. (S) yrkande 2 och
2010/11:So523 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S).

Reservation 20 (S, MP)

20. Parboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So234 av Hans Hoff (S),
2010/11:So243 av Annika Eclund och Andreas Carlson (båda KD),
2010/11:So280 av Åsa Lindestam (S) och
2010/11:So346 av Christian Holm (M).

Reservation 21 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S198013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt178141030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Förebyggande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So279 av Anne Marie Brodén (M),
2010/11:So420 av Annelie Enochson (KD),
2010/11:So435 av Yvonne Andersson och Annika Eclund (båda KD) yrkande 1,
2010/11:So529 av Ulf Berg (M) och
2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 22 (V)

22. Stöd till anhöriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So213 av Billy Gustafsson (S),
2010/11:So242 av Emma Henriksson och Andreas Carlson (båda KD) och
2010/11:So413 av Gustav Nilsson (M).

Reservation 23 (S, MP, V)

23. Personal- och kompetensförsörjning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So567 av Veronica Palm m.fl. (S) och
2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 11 och 15.

Reservation 24 (S)
Reservation 25 (V)

24. Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om nationella riktlinjer för bemanning i demensvården.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2010/11:So521 av Per Ramhorn (SD) och
2010/11:So580 av Eva Olofsson m.fl. (V).

Reservation 26 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M09809
MP25000
FP02202
C02003
SD20000
V18001
KD11602
Totalt163156030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


25. Äldreomsorg på det egna modersmålet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So382 av Nina Lundström (FP) yrkandena 1 och 2 samt
2010/11:So586 av Eva Olofsson m.fl. (V).

Reservation 27 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S981013
M970010
MP19510
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt29324131

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


26. Användning av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So247 av Yvonne Andersson (KD),
2010/11:So267 av Gustav Nilsson (M),
2010/11:So325 av Agneta Luttropp och Jan Lindholm (båda MP),
2010/11:So509 av Lars-Arne Staxäng (M) och
2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 17 och 20.

Reservation 28 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


27. Psykisk ohälsa bland äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So338 av Désirée Liljevall (S) och
2010/11:So589 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 29 (S)
Reservation 30 (MP)
Reservation 31 (V)

28. Rättelse i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m., se bilaga 4.