Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2016

Beslut

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

P-piller ska vara gratis om man är under 21 år

Riksdagen har sagt ja
till regeringens förslag
att p-piller ska vara gratis
för personer under 21 år.

Riksdagens sa även ja till
regeringens förslag om
hur statens pengar
för hälso-vård
och sjuk-vård
ska användas.

Mest pengar går till
att ge pengar till
de som har en funktions-nedsättning
och som behöver
anlita personliga assistenter.

Det kallas assistans-ersättning.

Riksdagen har också bestämt
att staten ska kunna ge
olika belopp
i assistans-ersättning
per timme.

De nya reglerna börjar att gälla den 1 januari 2017.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2017. Totalt fördelas cirka 68,5 miljarder kronor till olika anslag. Mest pengar går till assistansersättning och läkemedelsförmåner. Assistansersättning tilldelas 25,9 miljarder och läkemedelsförmåner 24 miljarder.

Riksdagen sa också ja till följande förslag från regeringen:

  • Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna, så som exempelvis p-piller, ska vara gratis för unga under 21 år.
  • Regeringen ska kunna bestämma olika belopp som assistansersättning. I dag finns bara ett schablonbelopp som ersättning per timme vid assistansersättning.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-17
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-12
Betänkande 2016/17:SoU1

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2017. Totalt fördelas cirka 68,5 miljarder kronor till olika anslag. Mest pengar går till assistansersättning och läkemedelsförmåner. Assistansersättning tilldelas 25,9 miljarder och läkemedelsförmåner 24 miljarder.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till följande förslag från regeringen:

  • Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna, så som exempelvis p-piller, ska vara gratis för unga under 21 år.
  • Regeringen ska kunna bestämma olika belopp som assistansersättning. I dag finns bara ett schablonbelopp som ersättning per timme vid assistansersättning.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-14
Debatt i kammaren: 2016-12-15
4

Beslut

Beslut: 2016-12-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 9 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 9 punkt 8 och avslår motionerna

2016/17:752 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2016/17:756 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2016/17:837 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:839 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2016/17:846 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2016/17:854 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2016/17:1064 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 5 och 6,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2016/17:1088 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 2, 6 och 8-10,

2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 1, 6, 7, 10, 11, 13 och 18,

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 11 och 31,

2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L) yrkandena 7 och 8,

2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 9, 11 och 14,

2016/17:3218 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1-12,

2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1 och 16,

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 8, 9, 14, 27 och 28,

2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 2-4,

2016/17:3279 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 13,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 13, 14 och 16,

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 33 och 39-41,

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 3, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22-30, 32, 35, 37, 66-68, 75, 76, 78, 83, 91 och 92,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 30,

2016/17:3421 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 1 och

2016/17:3449 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 1.

b) Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
2. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,
3. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,
4. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,
5. lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 9 punkterna 1-5 och avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 57,

2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 13-15,

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 45-47 och 60,

2016/17:3421 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 2-5 och

2016/17:3449 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 2-5.

c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. för 2017 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar,
2. för 2017 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar,
3. under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 9 punkterna 6, 7 och 9.