Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets bet 2020/21:SoU1

Planerat beslutsdatum: 17 december 2020

Nästa händelse: Beredning 5 november 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-03
Justering: 2020-12-10
Trycklov: 2020-12-14
bet 2020/21:SoU1

Alla beredningar i utskottet

2020-12-03, 2020-11-05
3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-16
Debatt i kammaren: 2020-12-17
4

Beslut

Beslut: 2020-12-17