Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Socialförsäkringsutskottets bet 2008/09:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2008

Beslut

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på socialförsäkringsområdet för 2009. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (113,9 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (42,5 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (68,5 miljarder kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

135 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-11-13
Justering: 2008-11-27
Betänkande publicerat: 2008-12-10
Trycklov: 2008-12-10
Reservationer 59
bet 2008/09:SfU1

Alla beredningar i utskottet

2008-11-13, 2008-10-30

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på socialförsäkringsområdet för 2009. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (113,9 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (42,5 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (68,5 miljarder kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-17
4

Beslut

Beslut: 2008-12-18
55 förslagspunkter, 39 acklamationer, 16 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Principer för socialförsäkringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf228, 2008/09:Sf239, 2008/09:Sf241, 2008/09:Sf257, 2008/09:Sf283, 2008/09:Sf304, 2008/09:Sf305, 2008/09:Sf329 yrkandena 1-4 och 10, 2008/09:Sf376 yrkande 11, 2008/09:Sf379 yrkande 4 och 2008/09:A375.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m860011
c26003
fp24004
kd20013
v00193
mp00145
Totalt1561183441

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Försäkring för barn och ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf217 och 2008/09:Sf245.

Reservation 4 (s)

3. Socialförsäkringarna och Norden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf289 och 2008/09:A382 yrkande 1.

4. Företagares socialförsäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf202, 2008/09:Sf212, 2008/09:Sf215 yrkande 2, 2008/09:Sf247, 2008/09:Sf248, 2008/09:Sf264, 2008/09:Sf272, 2008/09:Sf285 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Sf346, 2008/09:Sf355, 2008/09:N387 yrkande 5, 2008/09:N428 yrkande 6 och 2008/09:N435 yrkande 1.

Reservation 5 (s, mp)
Reservation 6 (v)

5. Mål för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner som mål för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp: Frånvaron från arbetet på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 10 punkt 1.

6. Anslag under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 dels för ramanslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kr efter 2009, dels för ramanslaget 2:1 Försäkringskassan ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 8 900 000 kr efter 2009.
b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid vid sjukdom och handikapp enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 10 punkterna 2-4 och avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkandena 42, 43 i denna del och 44-46, 2008/09:Sf215 yrkande 1, 2008/09:Sf329 yrkandena 5, 6 i denna del, 7, 8 och 9 i denna del, 2008/09:Sf357, 2008/09:Sf376 yrkandena 1, 2, 5, 7-9 och 22, 2008/09:Sf379 yrkandena 2 och 5 samt 2008/09:N435 yrkande 28.

7. Sjuklön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf205, 2008/09:Sf246 och 2008/09:Sf342.

8. Karensdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf298 och 2008/09:Sf329 yrkande 20.

Reservation 7 (v)

9. Sjukskrivningsprocessen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf276, 2008/09:Sf297, 2008/09:Sf353 och 2008/09:Sf376 yrkande 3.

Reservation 8 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m860011
c26003
fp24004
kd20013
v00193
mp01405
Totalt1561312042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Kvinnors ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf376 yrkande 19.

Reservation 9 (s)

11. Flexibla ersättningsnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf201, 2008/09:Sf270, 2008/09:Sf294, 2008/09:Sf329 yrkande 19 och 2008/09:Sf379 yrkande 1.

Reservation 10 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m860011
c26003
fp24004
kd20013
v01903
mp01405
Totalt156151141

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Sjukskrivningsrätt m.m. för sjukgymnaster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf206.

Reservation 11 (v, mp)

13. Sjukpenning m.m. vid studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf252, 2008/09:Sf254 och 2008/09:Kr246 yrkande 3.

Reservation 12 (s, mp)

14. Sjukpenningfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf211, 2008/09:Sf242, 2008/09:Sf322, 2008/09:Sf329 yrkande 13 och 2008/09:Sf361 yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (s)
Reservation 14 (v)

15. Arbetsgivares rehabiliteringsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf256 och 2008/09:Sf266.

Reservation 15 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m860011
c26003
fp23005
kd21003
v00193
mp01405
Totalt1561311943

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Rehabiliteringsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf329 yrkande 11.

Reservation 16 (v)

17. Köp av rehabiliteringstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf376 yrkande 6.

Reservation 17 (s)

18. Rehabilitering av långtidssjukskrivna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf376 yrkande 4.

Reservation 18 (s)

19. Avstämningsmöten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf376 yrkandena 15-17.

Reservation 19 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m860011
c26003
fp23005
kd21003
v00193
mp01405
Totalt1561321942

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Övriga rehabiliteringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf311, 2008/09:Sf372 och 2008/09:Sf376 yrkandena 10, 13 och 14.

Reservation 20 (s)

21. Medel för samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf379 yrkande 3.

Reservation 21 (mp)

22. Övriga frågor om samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf221, 2008/09:Sf236, 2008/09:Sf249 och 2008/09:Sf363.

Reservation 22 (s, mp)

23. Ideellt arbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf224 och 2008/09:Sf329 yrkande 17.

Reservation 23 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m860011
c26003
fp24004
kd21003
v01903
mp01405
Totalt157151041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Handikappersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf328.

25. Arbetsskadeförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf337.

Reservation 24 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m860011
c26003
fp24004
kd21003
v01183
mp01405
Totalt1571331841

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

26. Landstingsmiljard

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf376 yrkande 12.

Reservation 25 (s)

27. Försäkringsmedicinsk rådgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf231, 2008/09:Sf288, 2008/09:Sf300 i denna del och 2008/09:Sf329 yrkande 14.

Reservation 26 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m860011
c24005
fp24004
kd21003
v01903
mp01405
Totalt155151043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Handläggning och service m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf203, 2008/09:Sf223 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Sf230, 2008/09:Sf235, 2008/09:Sf243, 2008/09:Sf263, 2008/09:Sf286, 2008/09:Sf290 och 2008/09:Sf300 i denna del.

Reservation 27 (s)

29. Ränta m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf204, 2008/09:Sf278 och 2008/09:Sf329 yrkande 15.

Reservation 28 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1112017
m850012
c26003
fp23005
kd21003
v01903
mp14005
Totalt28021048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Medborgarinsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf261, 2008/09:Sf312, 2008/09:Sf329 yrkande 16 och 2008/09:Sf376 yrkande 21.

Reservation 29 (s)
Reservation 30 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1117012
m860011
c26003
fp24004
kd21003
v00193
mp11305
Totalt1591301941

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Mål för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att målet för politikområdet 20 Ekonomisk äldrepolitik upphör att gälla och godkänner som mål för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom: Personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension ska garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make ska ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 11 punkterna 3 och 4.

32. Anslag under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,
2. lag om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.
b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 11 punkterna 1, 2 och 5 samt avslår motionerna 2008/09:Sf296 yrkandena 10 och 11, 2008/09:Sf329 yrkande 9 i denna del, 2008/09:Sf358 och 2008/09:Sf379 yrkande 6.

33. Pensionärernas ekonomiska situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf296 yrkande 12, 2008/09:Sf307, 2008/09:Sf323 och 2008/09:Sf374 yrkande 1.

Reservation 31 (v)

34. Information om rätten till bostadstillägg till pensionärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf219, 2008/09:Sf240, 2008/09:Sf262, 2008/09:Sf267 och 2008/09:Sf374 yrkande 3.

Reservation 32 (s)

35. Pensionsrätt vid sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten punkt 1.

36. Pensionssystemet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf269, 2008/09:Sf271, 2008/09:Sf296 yrkandena 1-5, 7 och 8, 2008/09:Sf316, 2008/09:Sf344 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Sf374 yrkande 2.

Reservation 33 (s)
Reservation 34 (v)
Reservation 35 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m860011
c26003
fp24004
kd21003
v00193
mp00145
Totalt1571183341

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

37. Mål för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att målet för politikområdet Ekonomisk familjepolitik upphör att gälla och godkänner som mål för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn: Den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 12 punkterna 1 och 2 samt avslår motion 2008/09:Sf334 yrkande 1.

Reservation 36 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2116012
m860011
c26003
fp24004
kd21003
v01903
mp01405
Totalt159149041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

38. Annat mål för den ekonomiska familjepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf330 yrkandena 14 och 15, 2008/09:Sf334 yrkande 2 och 2008/09:Sf373 yrkande 1.

Reservation 37 (s)
Reservation 38 (v)

39. Grundläggande riktlinjer för familjepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf277, 2008/09:Sf362 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Sf367 och 2008/09:Sf373 yrkande 11.

Reservation 39 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m860011
c26003
fp24004
kd21003
v00193
mp00145
Totalt1571183341

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

40. Ekonomiskt stöd till familjer med särskilt utsatt situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf330 yrkande 8, 2008/09:Sf373 yrkande 9 och 2008/09:Sf377 yrkande 1.

Reservation 40 (s)
Reservation 41 (v)

41. Anslag under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 12 punkt 3 och avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkandena 43 i denna del och 47-49, 2008/09:Fi272 yrkande 11, 2008/09:C300 yrkande 13, 2008/09:Sf318, 2008/09:Sf329 yrkande 6 i denna del, 2008/09:Sf330 yrkandena 4 och 5, 2008/09:Sf334 yrkande 3, 2008/09:Sf373 yrkandena 3, 7, 8, 10 och 17 samt 2008/09:Sf379 yrkandena 7-11.

42. Delat barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf227, 2008/09:Sf330 yrkande 9, 2008/09:Sf352 och 2008/09:Sf373 yrkande 6.

Reservation 42 (s, mp)
Reservation 43 (v)

43. Övrigt om barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf293.

Reservation 44 (s)

44. Föräldrapenningförmåner samtidigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf233, 2008/09:Sf303, 2008/09:Sf315 yrkande 2, 2008/09:Sf330 yrkande 6 och 2008/09:Sf373 yrkande 4.

Reservation 45 (s, v)

45. Jämställdhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf218, 2008/09:Sf251, 2008/09:Sf315 yrkande 1, 2008/09:Sf330 yrkande 2, 2008/09:Sf335 och 2008/09:Sf340.

Reservation 46 (s)
Reservation 47 (v)

46. Överlåtelse av föräldrapenningförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkande 50, 2008/09:Sf207, 2008/09:Sf244, 2008/09:Sf253, 2008/09:Sf259, 2008/09:Sf301, 2008/09:Sf321, 2008/09:Sf327, 2008/09:Sf330 yrkande 13, 2008/09:Sf348, 2008/09:Sf360 och 2008/09:Sf373 yrkande 12.

Reservation 48 (s)
Reservation 49 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 48 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m860011
c25004
fp24004
kd21003
v00193
mp00145
Totalt1561183342

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

47. Intyg för tillfällig föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf222, 2008/09:Sf330 yrkande 3 och 2008/09:Sf373 yrkande 13.

Reservation 50 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 50 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m860011
c26003
fp24004
kd21003
v01903
mp01405
Totalt157151041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

48. Kontaktdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf208, 2008/09:Sf265, 2008/09:Sf275, 2008/09:Sf292 och 2008/09:Sf371.

49. Övrigt om föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf213, 2008/09:Sf315 yrkande 3, 2008/09:Sf330 yrkande 7, 2008/09:Sf339 och 2008/09:Sf373 yrkande 5.

Reservation 51 (s)
Reservation 52 (v)

50. Umgänge inom underhållsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf220 och 2008/09:Sf330 yrkande 12.

Reservation 53 (v)

51. Övrigt om underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf287 och 2008/09:Sf330 yrkandena 10 och 11.

Reservation 54 (s)
Reservation 55 (v)

52. Adoptionsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf210 och 2008/09:Sf237.

53. Vårdbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf225, 2008/09:Sf226, 2008/09:Sf281 och 2008/09:Sf373 yrkande 15.

Reservation 56 (s)

54. Bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C300 yrkande 12, 2008/09:Sf229, 2008/09:Sf255, 2008/09:Sf373 yrkande 16 och 2008/09:Sf377 yrkande 2.

Reservation 57 (s)
Reservation 58 (v)

55. Vårdnadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf330 yrkande 1, 2008/09:Sf341, 2008/09:Sf370 och 2008/09:Sf373 yrkande 2.

Reservation 59 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 59 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m860011
c25004
fp23104
kd21003
v01903
mp01135
Totalt1551391342

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag