Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2009

Beslut

Ja till budgetanslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag inom socialförsäkringsområdet för 2010. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 101, 7 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 41, 5 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 69,9 miljarder kronor). Vidare innebär budgetbeslutet följande: För personer som fått uppskov med att betala kapitalvinstskatt vid försäljning av privatbostad läggs en schablonintäkt till inkomstslaget kapital. Från den 1 januari 2010 ska inte Försäkringskassan ta hänsyn till denna intäkt vid beräkning av bostadsbidrag eller återbetalningsskyldighet av underhållsstöd. Detsamma gäller vid beräkningar av bostadstillägg till pensionärer. Bostadstillägget för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och personer under 65 år som får efterlevandepension höjs den 1 januari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till initiativ. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

143 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-11-10
Justering: 2009-11-26
Betänkande publicerat: 2009-12-02
Trycklov: 2009-12-02
Reservationer 49
Betänkande 2009/10:SfU1

Alla beredningar i utskottet

2009-11-10, 2009-11-03

Ja till budgetanslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till budgetanslag inom socialförsäkringsområdet för 2010. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 101, 7 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 41, 5 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 69,9 miljarder kronor).

Vidare innebär budgetförslaget följande:

  • För personer som fått uppskov med att betala kapitalvinstskatt vid försäljning av privatbostad läggs en schablonintäkt till inkomstslaget kapital. Från den 1 januari 2010 ska inte Försäkringskassan ta hänsyn till denna intäkt vid beräkning av bostadsbidrag eller återbetalningsskyldighet av underhållsstöd. Detsamma gäller vid beräkningar av bostadstillägg till pensionärer.
  • Bostadstillägget för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och personer under 65 år som får efterlevandepension höjs den 1 januari 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-09
4

Beslut

Beslut: 2009-12-10
47 förslagspunkter, 37 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Principer för socialförsäkringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf218 av Hans Backman (fp),
2009/10:Sf238 av Carina Hägg m.fl. (s),
2009/10:Sf239 av Margareta Persson m.fl. (s),
2009/10:Sf240 av Margareta Persson m.fl. (s),
2009/10:Sf259 av Lars U Granberg och Maria Stenberg (båda s),
2009/10:Sf322 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 3-5 och 16,
2009/10:Sf372 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 6,
2009/10:Sf373 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp),
2009/10:Sf394 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkandena 1 och 2 samt
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 24.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m790018
c24005
fp23005
kd20004
v00184
mp00154
Totalt1461033367

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Försäkring för barn och ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sf345.

3. Socialförsäkringarna och Norden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf255 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sf336, 2009/10:Sf353 och 2009/10:Sf376 yrkandena 1 och 2.

4. Företagares socialförsäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf202, 2009/10:Sf215, 2009/10:Sf216, 2009/10:Sf281 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sf327 yrkande 2, 2009/10:Sf343, 2009/10:Sf354, 2009/10:Sf388 och 2009/10:Sf394 yrkande 22.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m790018
c24005
fp23005
kd20004
v01804
mp01504
Totalt146136067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Kulturutövares socialförsäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr308 yrkande 10.

Reservation 5 (mp)

6. Mål för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 dels för ramanslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kr efter 2010, dels för ramanslaget 2:1 Försäkringskassan ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 8 900 000 kr efter 2010.
b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2010 anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 10 punkterna 1-3 och avslår motionerna 2009/10:Fi299 yrkande 13, 2009/10:Sf321, 2009/10:Sf322 yrkandena 6-9, 12, 14 och 15, 2009/10:Sf327 yrkande 1, 2009/10:Sf372 yrkandena 7, 11 och 17 samt 2009/10:Sf394 yrkandena 9, 16, 17 och 23.

7. Sjuklön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf322 yrkandena 22 och 23, 2009/10:Sf329 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Sf402.

Reservation 6 (v)

8. Flexibla ersättningsnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf203, 2009/10:Sf232 och 2009/10:Sf372 yrkande 9.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m790018
c24005
fp23005
kd20004
v01804
mp01504
Totalt146136067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Ersättning vid studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf369, 2009/10:Sf374, 2009/10:Sf396 och 2009/10:Ub349 yrkande 17.

Reservation 8 (mp)

10. Sjukpenningfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf213, 2009/10:Sf249 yrkande 2, 2009/10:Sf322 yrkandena 10 och 18, 2009/10:Sf387, 2009/10:Sf394 yrkande 15 och 2009/10:Sf406.

Reservation 9 (s)
Reservation 10 (v, mp)

11. Rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf261, 2009/10:Sf360, 2009/10:Sf383, 2009/10:Sf386 och 2009/10:Sf394 yrkandena 3-5 och 8.

Reservation 11 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m790018
c23006
fp23005
kd20004
v00184
mp12016
Totalt1571031970

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Medel för samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sf372 yrkande 10 i denna del.

Reservation 12 (mp)

13. Övriga frågor om samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf245, 2009/10:Sf266, 2009/10:Sf328, 2009/10:Sf349, 2009/10:Sf356, 2009/10:Sf372 yrkande 10 i denna del och 2009/10:Sf394 yrkande 7.

Reservation 13 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m790018
c24005
fp23005
kd20004
v01804
mp01504
Totalt146136067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Arbetsförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sf322 yrkande 11.

Reservation 14 (v)

15. Politiska uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf227, 2009/10:Sf262 och 2009/10:Sf322 yrkande 21.

Reservation 15 (v)

16. Övrigt om sjuk- och aktivitetsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf233 och 2009/10:Sf408.

17. Arbetsskadeförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf214, 2009/10:Sf299, 2009/10:Sf330 yrkandena 1-3 och 2009/10:Sf398.

Reservation 16 (v)
Reservation 17 (mp)

18. Försäkringskassans ärendehandläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf223 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sf243, 2009/10:Sf271, 2009/10:Sf291 yrkandena 1-3, 2009/10:Sf314, 2009/10:Sf322 yrkande 19, 2009/10:Sf344 och 2009/10:Sf394 yrkande 20.

Reservation 18 (s, mp)
Reservation 19 (v)

19. Försäkringsmedicinsk rådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf241, 2009/10:Sf260 och 2009/10:Sf322 yrkande 17.

Reservation 20 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1012027
m790018
c24005
fp23005
kd20004
v01804
mp15004
Totalt26220067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Medborgarinsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf251, 2009/10:Sf258, 2009/10:Sf322 yrkande 20, 2009/10:Sf381 och 2009/10:Sf394 yrkande 21.

Reservation 21 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m790018
c24005
fp23005
kd20004
v01804
mp01504
Totalt146136067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Mål för utgiftsområde 11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner målet att administration och förvaltning av ålderspensionssystemet ska bedrivas med låga kostnader och till nytta för pensionärer och pensionssparare och att informationsgivningen ska ge pensionsspararna goda möjligheter att bedöma sin samlade framtida pension och vad som påverkar den.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 11 punkt 2.

22. Anslag under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
b) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 9 000 000 000 kr för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
c) Anslag
Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 11 punkterna 1, 3 och 4 samt avslår motionerna 2009/10:Sf324 och 2009/10:Sf325 yrkandena 10 och 11.

23. Pensionärernas ekonomiska situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju381 yrkande 43, 2009/10:Sf210, 2009/10:Sf300 och 2009/10:Sf325 yrkande 12.

Reservation 22 (v)
Reservation 23 (mp)

24. Efterlevandepensioner till vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sf272.

25. Bostadstillägg till pensionärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C390 yrkande 52 i denna del, 2009/10:Sf267, 2009/10:Sf301 och 2009/10:Sf372 yrkande 18.

Reservation 24 (mp)

26. Pensionsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf265 och 2009/10:Sf393 yrkande 3.

Reservation 25 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m790018
c24005
fp23005
kd20004
v00184
mp15004
Totalt1611031867

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Pensionsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf6 yrkande 3, 2009/10:Sf206 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sf209, 2009/10:Sf325 yrkandena 1-5, 2009/10:Sf331 och 2009/10:Sf393 yrkande 2.

Reservation 26 (s)
Reservation 27 (v)
Reservation 28 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s429430
m770218
c24005
fp23005
kd19005
v01804
mp00154
Totalt1472011171

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Mål för utgiftsområde 12

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf318 yrkandena 15 och 16 samt 2009/10:Sf392 yrkande 1.

Reservation 29 (s)
Reservation 30 (v, mp)

29. Grundläggande riktlinjer för familjepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf364 och 2009/10:Sf392 yrkande 2.

Reservation 31 (s)

30. Ekonomiskt stöd till familjer med utsatt situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf226, 2009/10:Sf229, 2009/10:Sf305, 2009/10:Sf318 yrkandena 9 och 14, 2009/10:Sf362, 2009/10:Sf384, 2009/10:Sf392 yrkande 9 och 2009/10:Sf400.

Reservation 32 (s)
Reservation 33 (v)

31. Barnfattigdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf341, 2009/10:Sf359, 2009/10:Sf395, 2009/10:Sf410 och 2009/10:Sf411.

Reservation 34 (s, v, mp)

32. Anslag under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
2. lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2010 anslagen under utgiftsområde 12
Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 12 punkterna 1-3 och avslår motionerna 2009/10:C375 yrkande 16, 2009/10:Sf317, 2009/10:Sf318 yrkandena 1 och 6, 2009/10:Sf372 yrkandena 14 och 19 samt 2009/10:Sf392 yrkandena 5, 10 och 14.

33. Delat barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf230, 2009/10:Sf302, 2009/10:Sf311, 2009/10:Sf318 yrkande 10 och 2009/10:Sf392 yrkande 8.

Reservation 35 (s, mp)
Reservation 36 (v)

34. Övrigt om barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf283, 2009/10:Sf292, 2009/10:Sf390 och 2009/10:Sf392 yrkande 7.

Reservation 37 (s)

35. Graviditet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf248 och 2009/10:Sf263 yrkande 2.

36. Föräldrapenningförmåner samtidigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf201, 2009/10:Sf318 yrkande 2, 2009/10:Sf363 yrkande 3, 2009/10:Sf392 yrkande 4 och 2009/10:Sf399 yrkande 2.

Reservation 38 (s, v, mp)

37. Kontaktdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf205, 2009/10:Sf212, 2009/10:Sf309, 2009/10:Sf409 och 2009/10:Sf412.

38. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju381 yrkande 24, 2009/10:Sf256, 2009/10:Sf263 yrkande 1, 2009/10:Sf304 yrkande 3, 2009/10:Sf318 yrkandena 3 och 5 samt 2009/10:Sf399 yrkande 1.

Reservation 39 (s)
Reservation 40 (v)
Reservation 41 (mp)

39. Intyg för tillfällig föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf224, 2009/10:Sf235, 2009/10:Sf318 yrkande 8 och 2009/10:Sf392 yrkande 6.

Reservation 42 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m790018
c23006
fp23005
kd20004
v01804
mp01504
Totalt145135069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

40. Överlåtelse av föräldrapenningförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf252, 2009/10:Sf315 och 2009/10:Sf318 yrkande 7.

Reservation 43 (v)

41. Övrigt om föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf204, 2009/10:Sf208, 2009/10:Sf228, 2009/10:Sf268, 2009/10:Sf273, 2009/10:Sf293, 2009/10:Sf296, 2009/10:Sf361, 2009/10:Sf363 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sf368, 2009/10:Sf372 yrkandena 12 och 15, 2009/10:Sf399 yrkande 3 och 2009/10:Ub349 yrkande 19.

Reservation 44 (mp)

42. Underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf244 och 2009/10:Sf318 yrkandena 11-13.

Reservation 45 (v)

43. Adoptionbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf219, 2009/10:Sf279 och 2009/10:Sf295.

44. Vårdbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf222, 2009/10:Sf310 och 2009/10:Sf392 yrkande 12.

Reservation 46 (s)

45. Bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C390 yrkandena 52 i denna del, 53 och 54, 2009/10:Sf231, 2009/10:Sf236, 2009/10:Sf275, 2009/10:Sf280, 2009/10:Sf372 yrkande 13, 2009/10:Sf392 yrkande 13, 2009/10:Kr308 yrkande 11 och 2009/10:Ub349 yrkande 14.

Reservation 47 (s)
Reservation 48 (mp)

46. Vårdnadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf237, 2009/10:Sf313, 2009/10:Sf318 yrkande 4, 2009/10:Sf338 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sf351 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sf365 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Sf392 yrkande 3.

Reservation 49 (s, v, mp)

47. Ändring i lagen om allmän försäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar av utskottet i bilaga 5 framlagt förslag till lag om ändring i lagen (2009:1050) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.