Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2012

Beslut

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 213 miljarder kronor till socialförsäkringsområdet för 2013. I området ingår anslag till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (cirka 94 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 40 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 78 miljarder kronor).

Beslutet innebär bland annat följande:

  • Egenföretagare ska kunna välja en karenstid på en dag. Tidigare har den kortaste karenstiden för egenföretagare varit sju dagar. Även egenföretagare som blir arbetslösa ska ha en karensdag.
  • Den som har aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga ska kunna pröva på att arbeta eller studera i upp till två år utan att förlora rätten till ersättning, oavsett hur länge han eller hon ursprungligen skulle få ersättning. Den som prövar på att arbeta ska under två år kunna få ut 25 procent av aktivitetsersättningen, i stället för under ett år som i dag.
  • Bostadstillägget till pensionärer höjs med 170 kronor per månad för ogifta som har fyllt 65 år. Den skäliga levnadsnivån för ogifta som fyllt 65 år och har särskilt bostadstillägg för pensionärer eller äldreförsörjningsstöd höjs med samma belopp.
  • Föräldrapenningen på grundnivån höjs från 180 kronor per dag till 225 kronor per dag. Det så kallade vab-intyget som visar att barnet varit frånvarande från förskolan eller skolan krävs inte längre för att få rätt till tillfällig föräldrapenning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

130 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-25
Justering: 2012-11-29
Betänkande publicerat: 2012-12-06
Trycklov: 2012-12-05
Reservationer 39
Betänkande 2012/13:SfU1

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 213 miljarder kronor till socialförsäkringsområdet för 2013. I området ingår anslag till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (cirka 94 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 40 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 78 miljarder kronor).

Budgetförslaget innebär bland annat följande:

  • Egenföretagare ska kunna välja en karenstid på en dag. Tidigare har den kortaste karenstiden för egenföretagare varit sju dagar. Även egenföretagare som blir arbetslösa ska ha en karensdag.
  • Den som har aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga ska kunna pröva på att arbeta eller studera i upp till två år utan att förlora rätten till ersättning, oavsett hur länge han eller hon ursprungligen skulle få ersättning. Den som prövar på att arbeta ska under två år kunna få ut 25 procent av aktivitetsersättningen, i stället för under ett år som i dag.
  • Bostadstillägget till pensionärer höjs med 170 kronor per månad för ogifta som har fyllt 65 år. Den skäliga levnadsnivån för ogifta som fyllt 65 år och har särskilt bostadstillägg för pensionärer eller äldreförsörjningsstöd höjs med samma belopp.
  • Föräldrapenningen på grundnivån höjs från 180 kronor per dag till 225 kronor per dag. Det så kallade vab-intyget som visar att barnet varit frånvarande från förskolan eller skolan krävs inte längre för att få rätt till tillfällig föräldrapenning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-12
4

Beslut

Beslut: 2012-12-13
37 förslagspunkter, 24 acklamationer, 13 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna principer för socialförsäkringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf242 yrkande 1, 2012/13:Sf303, 2012/13:Sf348 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:Sf381 yrkande 1.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S194017
M970010
MP00232
FP20004
C19004
SD19001
V00181
KD17002
PP0000
-0000
Totalt173944141

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Arbete i annat land

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf228 av Sven-Erik Bucht (S),
2012/13:Sf229 av Sven-Erik Bucht (S) och
2012/13:Sf241 av Gunilla Svantorp m.fl. (S).

3. Anslag inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken (lagförslag 2.1),
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken (lagförslag 2.2).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 10 punkterna 1 och 2.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2013 anslagen inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 10 punkt 3 och avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 8 och 24,
2012/13:Sf232 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 4,
2012/13:Sf277 av Kerstin Haglö m.fl. (S),
2012/13:Sf282 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7-9, 13 och 14,
2012/13:Sf304 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 2,
2012/13:Sf306 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2012/13:Sf313 av David Lång m.fl. (SD),
2012/13:Sf328 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S),
2012/13:Sf340 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 3, 12-16 och 23,
2012/13:Sf387 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) och
2012/13:N365 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 3.

4. Sjuklönesystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf235 av Mats Odell och Lars-Axel Nordell (båda KD),
2012/13:Sf268 av Christer Akej m.fl. (M),
2012/13:Sf296 av Nina Lundström (FP) och
2012/13:A364 av Per Lodenius och Kerstin Lundgren (båda C) yrkande 2.

5. Sjukpenningregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf232 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1 och 3,
2012/13:Sf239 av Bo Bernhardsson och Peter Persson (båda S),
2012/13:Sf264 av Kerstin Haglö m.fl. (S),
2012/13:Sf282 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 4 och 6 samt
2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 2, 17 och 18.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (V)

6. Karensdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf220 av Johan Linander (C),
2012/13:Sf266 av Suzanne Svensson m.fl. (S),
2012/13:Sf282 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10 och
2012/13:Sf289 av Bengt-Anders Johansson (M).

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S941017
M970010
MP23002
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt28919041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Politiska och ideella uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf282 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11 i denna del.

Reservation 6 (V)

8. Studerande och sjukförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf209 av Caroline Szyber (KD),
2012/13:Sf248 av Adnan Dibrani (S),
2012/13:Sf334 av Andreas Norlén (M),
2012/13:Sf344 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson (båda S),
2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 12 och
2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 7 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S194017
M960011
MP23002
FP20004
C19004
SD19001
V00181
KD17002
PP0000
-0000
Totalt195941842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Sjukpenninggrundande inkomst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf210 av Caroline Szyber (KD),
2012/13:Sf221 av Kerstin Nilsson (S),
2012/13:Sf256 av Patrick Reslow (M),
2012/13:Sf261 av Carin Runeson och Roza Güclü Hedin (båda S),
2012/13:Sf281 av Annika Qarlsson (C) och
2012/13:Sf304 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 4.

10. Rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf232 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 2, 5 och 6,
2012/13:Sf243 av Johan Löfstrand och Anna-Lena Sörenson (båda S),
2012/13:Sf265 av Suzanne Svensson m.fl. (S),
2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 7 och 8 samt
2012/13:A374 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (båda S) yrkande 2.

Reservation 8 (S, MP)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109219
M970010
MP00232
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1731811543

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Förrehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf205 av Anders Andersson (KD),
2012/13:Sf230 av Johan Pehrson (FP),
2012/13:Sf310 av Solveig Zander (C),
2012/13:Sf372 av Thomas Strand och Lena Hallengren (båda S) och
2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 10 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M960011
MP12202
FP20004
C19004
SD19001
V00181
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1721171842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Övrigt om sjukförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf282 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:Sf333 av Annika Eclund (KD) och
2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (V)

13. Sjuk- och aktivitetsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf247 av Billy Gustafsson (S),
2012/13:Sf282 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 11 i denna del och 12 samt
2012/13:Sf384 av Margareta Larsson (SD).

Reservation 13 (V)

14. Arbetsskadeförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf211 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Sf263 av Jennie Nilsson m.fl. (S),
2012/13:Sf295 av Carin Runeson m.fl. (S) och
2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 14 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S194017
M970010
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt173135041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Finansiell samordning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf253 av Phia Andersson m.fl. (S),
2012/13:Sf294 av Carin Runeson och Lennart Axelsson (båda S),
2012/13:Sf321 av Carin Runeson och Lennart Axelsson (båda S),
2012/13:Sf324 av Isak From m.fl. (S) och
2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 4 och 5.

Reservation 15 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M970010
MP22102
FP20004
C19004
SD19001
V00181
KD17002
PP0000
-0000
Totalt194961841

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Grön rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf280 av Annika Qarlsson (C).

Reservation 16 (MP)

17. Försäkringskassan och jämställt uttag av föräldrapenning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf297 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 2,
2012/13:Sf386 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3,
2012/13:A264 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 7 och
2012/13:A395 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 17 (MP, V)

18. Frågor om Försäkringskassan i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf214 av Eva Flyborg (FP),
2012/13:Sf240 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S),
2012/13:Sf246 av Billy Gustafsson (S),
2012/13:Sf282 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,
2012/13:Sf320 av Lars Beckman (M) och
2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 21 och 22.

Reservation 18 (S, MP)
Reservation 19 (V)

19. Anslag inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 11 punkt 1.

b) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 9 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 11 punkt 2.

c) Anslag
Riksdagen anvisar för 2013 anslagen inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 11 punkt 3 och avslår motionerna
2012/13:Sf307 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) och
2012/13:Sf315 av David Lång m.fl. (SD).

20. Garantipension till ålderspension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf389 av Valter Mutt (MP).

21. Bostadstillägg till pensionärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf342 av Adnan Dibrani m.fl. (S) och
2012/13:Sf371 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 20 (S)

22. Inkomstpension m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf213 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:Sf293 av Johan Hultberg (M) och
2012/13:Sf371 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 21 (S)
Reservation 22 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M970010
MP23002
FP20004
C19004
SD19001
V00181
KD17002
PP0000
-0000
Totalt195951841

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Premiepension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf201 av Anders Andersson (KD) yrkande 8,
2012/13:Sf213 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Sf269 av Hans Backman m.fl. (FP) och
2012/13:Sf318 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 23 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930217
M970010
MP23002
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt28818241

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Mål för familjepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 1 och
2012/13:Sf388 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 24 (S)
Reservation 25 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S219217
M950210
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V00181
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1722411241

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


25. Ekonomisk utsatthet bland barnhushållen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf351 av Carina Hägg (S),
2012/13:Sf353 av Désirée Liljevall (S),
2012/13:Sf354 av Carina Adolfsson Elgestam och Kerstin Haglö (båda S),
2012/13:Sf356 av Carina Hägg (S),
2012/13:Sf357 av Lennart Axelsson (S),
2012/13:Sf358 av Åsa Lindestam m.fl. (S),
2012/13:Sf359 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (båda S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Sf360 av Hillevi Larsson m.fl. (S),
2012/13:Sf361 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),
2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:Sf366 av Monica Green m.fl. (S),
2012/13:Sf368 av Arhe Hamednaca m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 10,
2012/13:So550 av Jennie Nilsson (S) yrkande 1 och
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 55.

Reservation 26 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M970010
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt172136041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


26. Bidrag till ekonomiskt utsatta familjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 27 (V)

27. Anslag inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 12 punkt 1.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2013 anslagen inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 12 punkt 2 och avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 23 i denna del och 28,
2012/13:Sf223 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:Sf297 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 3 och 5,
2012/13:Sf305 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 5,
2012/13:Sf308 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2012/13:Sf314 av David Lång m.fl. (SD),
2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 6, 8, 11 och 15,
2012/13:Sf385 av Erik Almqvist och Per Ramhorn (båda SD),
2012/13:Sf388 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 2 och
2012/13:A291 av Sven-Olof Sällström och Julia Kronlid (båda SD) yrkande 3.

28. Barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf245 av Billy Gustafsson (S),
2012/13:Sf267 av Anders Andersson (KD) yrkande 3,
2012/13:Sf290 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) och
2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 28 (S)

29. Fördelning av föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf201 av Anders Andersson (KD) yrkande 4,
2012/13:Sf236 av Pontus Haag (M),
2012/13:Sf255 av Patrick Reslow (M),
2012/13:Sf262 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (båda S),
2012/13:Sf286 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2012/13:Sf292 av Anna Steele (FP) yrkande 1,
2012/13:Sf297 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:Sf302 av Rickard Nordin (C),
2012/13:Sf335 av Isabella Jernbeck (M),
2012/13:Sf369 av Louise Malmström och Billy Gustafsson (båda S),
2012/13:Sf380 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius (båda C),
2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 3,
2012/13:Sf386 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 1,
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 18 och
2012/13:A395 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 29 (S, MP)
Reservation 30 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M970010
MP02203
FP20004
C19004
SD19001
V00181
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1721171842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


30. Tillfällig föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf226 av Irene Oskarsson (KD),
2012/13:Sf270 av Hans Backman m.fl. (FP),
2012/13:Sf278 av Ann-Britt Åsebol (M),
2012/13:Sf291 av Lars Beckman (M) och
2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 31 (S)

31. Flexibel föräldraförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf339 av Jennie Nilsson (S) och
2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 32 (S)

32. Graviditetspenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 25,
2012/13:Sf201 av Anders Andersson (KD) yrkande 7,
2012/13:Sf219 av Johan Andersson (S),
2012/13:Sf234 av Tina Acketoft (FP),
2012/13:Sf283 av Hannah Bergstedt (S),
2012/13:Sf285 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 20 och
2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 33 (S, MP)

33. Föräldraförsäkringsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf201 av Anders Andersson (KD) yrkandena 1, 2 och 5,
2012/13:Sf217 av Carina Herrstedt (SD),
2012/13:Sf238 av Maria Ferm och Stina Bergström (båda MP),
2012/13:Sf249 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M),
2012/13:Sf260 av Patrick Reslow och Anders Hansson (båda M),
2012/13:Sf267 av Anders Andersson (KD) yrkande 1,
2012/13:Sf284 av Linda Arvidsson Wemmert (M),
2012/13:Sf292 av Anna Steele (FP) yrkande 2,
2012/13:Sf311 av Solveig Zander (C),
2012/13:Sf329 av Helén Pettersson i Umeå (S) och
2012/13:Sf330 av Roza Güclü Hedin (S).

Reservation 34 (S)

34. Adoptionskostnadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf319 av Mikael Oscarsson och Roland Utbult (båda KD).

35. Vårdbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf222 av Gunvor G Ericson (MP),
2012/13:Sf267 av Anders Andersson (KD) yrkande 6 och
2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 14.

Reservation 35 (S)
Reservation 36 (MP)

36. Bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf223 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 2,
2012/13:Sf244 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (båda S) och
2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 13.

Reservation 37 (S)
Reservation 38 (V)

37. Vårdnadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 23 i denna del,
2012/13:Sf251 av Anna Wallén (S),
2012/13:Sf297 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 4,
2012/13:Sf347 av Ann-Christin Ahlberg (S) och
2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 39 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M970010
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt172135042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag