Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2005

Beslut

Konkurrensutsättning av arbetsförmedlingen (AU1)

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen där man förespråkar ökad mångfald och konkurrens på arbetsförmedlingens område. Tillkännagivandet gjordes med anledning av en fempartireservation (m, fp, kd, c, mp). Vidare sa riksdagen ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till arbetsmarknad och arbetsliv. De största anslagen är kontantstödet vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadsprogram. Riksdagen ställde sig bakom regeringens sysselsättningspaket. Det innebär bland annat att 55 000 personer beräknas få möjlighet till arbete, praktik eller utbildning och att de arbetsmarknadspolitiska programmen ökar under 2006 till över 161 000 platser. Vidare sa riksdagen ja till att ungdomar även under 2006 ska kunna få allmänt anställningsstöd efter sex månaders inskrivningstid. Orden "arbetshandikapp" och "arbetshandikappade" ersätts av "funktionshinder" respektive "personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga". En ny modell införs för arbetssökande med särskilda behov. Modellen innehåller bland annat en ny form av skyddat arbete som kallas utvecklingsanställning och ytterligare en ny form av anställning, trygghetsanställning, som liknar den som erbjuds inom Samhall. Riksdagen föreslår vissa ändringar i regeringsförslaget, bland annat att arbete i en utvecklingsanställning ska ge rätt till a-kassa. Riksdagen tycker att det ska vara möjligt att fortsätta en anställning med lönebidrag till 67 års ålder. En tidigare ändring i lagen om anställningsskydd (LAS) gör det möjligt att stanna kvar i anställningen till den åldern. Riksdagen anser att de tankar som ligger bakom ändringen i LAS bör få ett tydligt genomslag vid bedömningen av om fortsatt lönebidrag ska lämnas. Riksdagen delger regeringen sin uppfattning om lönebidrag i ett tillkännagivande. Regeringen får bilda ett nytt aktiebolag, ägt direkt av staten, genom en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster. Regeringen får skjuta till högst 50 miljoner kronor.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition 2005/06:1utgiftsområde 13 punkt 2. I övrigt bifall till propositionerna. Bifall till utskottets lagförslag. Delvis bifall till motionerna 2005/06:Sf362, 2005/06:So552 yrkande 3, 2005/06:A202, 2005/06:A203, 2005/06:A417 yrkande 5, 2005/06:A420 yrkande 35 i denna del. Avslag övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservation 5 under punkt 4 och i övrigt utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

122 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-08
Justering: 2005-11-29
Betänkande publicerat: 2005-12-06
Trycklov: 2005-12-06
Reservationer 34
Betänkande 2005/06:AU1

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till arbetsmarknad och arbetsliv. De största anslagen är kontantstödet vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadsprogram. Utskottet ställer sig bakom regeringens sysselsättningspaket. Det innebär bland annat att 55 000 personer beräknas få möjlighet till arbete, praktik eller utbildning och att de arbetsmarknadspolitiska programmen ökar under 2006 till över 161 000 platser. Vidare säger utskottet ja till att ungdomar även under 2006 ska kunna få allmänt anställningsstöd efter sex månaders inskrivningstid. Orden "arbetshandikapp" och "arbetshandikappade" ersätts av "funktionshinder" respektive "personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga". En ny modell införs för arbetssökande med särskilda behov. Modellen innehåller bland annat en ny form av skyddat arbete som kallas utvecklingsanställning och ytterligare en ny form av anställning, trygghetsanställning, som liknar den som erbjuds inom Samhall. Utskottet föreslår vissa ändringar i regeringsförslaget, bland annat att arbete i en utvecklingsanställning ska ge rätt till a-kassa. Utskottet tycker att det ska vara möjligt att fortsätta en anställning med lönebidrag till 67 års ålder. En tidigare ändring i lagen om anställningsskydd (LAS) gör det möjligt att stanna kvar i anställningen till den åldern. Utskottet anser att de tankar som ligger bakom ändringen i LAS bör få ett tydligt genomslag vid bedömningen av om fortsatt lönebidrag ska lämnas. Utskottet delger regeringen sin uppfattning om lönebidrag i ett tillkännagivande. Regeringen får bilda ett nytt aktiebolag, ägt direkt av staten, genom en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster. Regeringen får skjuta till högst 50 miljoner kronor. Fem partier (m, fp, kd, c, mp) förespråkar i en reservation ökad mångfald och konkurrens på arbetsförmedlingens område. Partierna vill att riksdagen tillkännager detta för regeringen. Dessa partier har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-12
4

Beslut

Beslut: 2005-12-14
23 förslagspunkter, 17 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmän inriktning av politiken inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk298 yrkandena 2 och 8, 2005/06:Sk496 yrkande 5, 2005/06:Sf233 yrkande 3, 2005/06:Sf234 yrkandena 1-3, 2005/06:Sf254, 2005/06:Sf331 yrkande 9, 2005/06:Sf333 yrkande 7, 2005/06:Sf382 yrkande 13, 2005/06:Kr376 yrkande 9, 2005/06:N308 yrkandena 6, 8 och 9, 2005/06:N383 yrkande 13, 2005/06:N433 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N443 yrkande 59 i denna del, 2005/06:N480 yrkande 19 i denna del, 2005/06:A205 yrkande 2, 2005/06:A212, 2005/06:A213 yrkandena 1-7, 2005/06:A233, 2005/06:A237, 2005/06:A246 yrkande 1, 2005/06:A253, 2005/06:A271, 2005/06:A274, 2005/06:A277, 2005/06:A285, 2005/06:A292, 2005/06:A293, 2005/06:A298, 2005/06:A304, 2005/06:A309 yrkandena 4 och 6, 2005/06:A354, 2005/06:A355, 2005/06:A363 yrkandena 1-9 och 12, 2005/06:A369 yrkandena 1 i denna del, 9-11, 13, 14, 16 och 17, de tre senare i denna del, 2005/06:A372, 2005/06:A389, 2005/06:A390, 2005/06:A394, 2005/06:A398, 2005/06:A413, 2005/06:A414 yrkandena 2 i denna del och 3, 2005/06:A415 yrkandena 1 och 2, 2005/06:A416 yrkande 4 i denna del och 2005/06:A420 yrkandena 1-3, 5, 9, 10-12, de tre senare i denna del, 21, 29 och 34 i denna del.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04609
c01903
fp13809
kd02805
v22006
mp13004
-2000
Totalt164131054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Särskilt sysselsättningsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf383 yrkande 10.

Reservation 3 (fp)

3. Jämställdhet i arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A218 och 2005/06:A381.

Reservation 4 (mp)

4. Ökad mångfald

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A412.

Reservation 5 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m04609
c01903
fp03909
kd02805
v22006
mp01304
-1100
Totalt141146062

Beslut: Kammaren biföll reservation 5

5. Arbetssökandes rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A369 yrkande 12.

Reservation 6 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m46009
c19003
fp03909
kd28005
v22006
mp13004
-2000
Totalt25639054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Sociala fonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A215 yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (fp)

7. Arbetsmarknadspolitiska program, allmänna frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi229 yrkande 7, 2005/06:Sf236 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Sf333 yrkande 13, 2005/06:Sf336 yrkandena 7 och 8, 2005/06:Sf383 yrkandena 8 och 9, 2005/06:Kr214 yrkande 5, 2005/06:Kr331 yrkande 3, 2005/06:Kr376 yrkande 16, 2005/06:N443 yrkande 59 i denna del, 2005/06:A217, 2005/06:A245 yrkande 7, 2005/06:A247 yrkande 2, 2005/06:A270 yrkande 1, 2005/06:A361, 2005/06:A363 yrkande 13, 2005/06:A369 yrkandena 1 och 16, båda i denna del, 2005/06:A400 och 2005/06:A420 yrkandena 4, 7 och 8.

Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m45019
c00193
fp00399
kd02805
v22006
mp13004
-2000
Totalt208285954

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Friåret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So699 yrkande 2, 2005/06:A259 yrkande 4, 2005/06:A369 yrkande 15, 2005/06:A375 och 2005/06:A420 yrkande 6.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

9. Arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf389 yrkande 12, 2005/06:Kr376 yrkandena 8 och 13, 2005/06:Kr412 yrkandena 6 och 22, 2005/06:A267, 2005/06:A319, 2005/06:A327, 2005/06:A329, 2005/06:A363 yrkande 11, 2005/06:A399, 2005/06:A416 yrkande 5 och 2005/06:A420 yrkande 22.

Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (c)

10. Arbetsmarknadspolitiska program för personer med utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf331 yrkande 8, 2005/06:Sf336 yrkandena 5, 15, 16 och 18, 2005/06:Sf389 yrkande 11, 2005/06:Kr334 yrkande 38, 2005/06:A247 yrkande 3, 2005/06:A258 yrkande 7, 2005/06:A280, 2005/06:A384, 2005/06:A406 och 2005/06:A420 yrkande 23.

Reservation 15 (m)
Reservation 16 (kd)
Reservation 17 (v)
Reservation 18 (c)
Reservation 19 (mp)

11. Arbetsmarknaden för verksamma inom kulturområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr252 yrkandena 12 och 14 samt 2005/06:Kr409 yrkandena 2 och 10.

Reservation 20 (m)

12. Översyn av kulturarbetarnas situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr410 yrkande 2.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

13. Arbetsmarknaden för akademiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A242, 2005/06:A363 yrkande 10 och 2005/06:A383.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

14. Vissa enskilda insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf333 yrkande 6, 2005/06:A205 yrkande 1, 2005/06:A209 och 2005/06:A279.

Reservation 23 (c)

15. Arbetsmarknadspolitiska program för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So364 yrkande 19, 2005/06:So552 yrkande 2, 2005/06:A210, 2005/06:A295 yrkandena 1-7, 2005/06:A337, 2005/06:A363 yrkande 18, 2005/06:A369 yrkande 18 och 2005/06:A420 yrkandena 35 i denna del, 36 och 37.

Reservation 24 (m)
Reservation 25 (fp)
Reservation 26 (kd)
Reservation 27 (c)

16. Lönebidrag efter 65 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört om lönebidrag efter 65 år.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2005/06:Sf362, 2005/06:So552 yrkande 3, 2005/06:A202, 2005/06:A203, 2005/06:A417 yrkande 5 och 2005/06:A420 yrkande 35 i denna del.

17. Lönebidrag och personligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So552 yrkande 6, 2005/06:A201, 2005/06:A207 yrkandena 1 och 2, 2005/06:A229, 2005/06:A232, 2005/06:A239, 2005/06:A249, 2005/06:A250, 2005/06:A276 yrkande 3, 2005/06:A289, 2005/06:A321, 2005/06:A333, 2005/06:A338, 2005/06:A373, 2005/06:A374, 2005/06:A397, 2005/06:A405 och 2005/06:A410.

Reservation 28 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m46009
c01903
fp39009
kd27105
v22006
mp12014
-2000
Totalt27420154

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Sammanslagningen av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta nödvändiga åtgärder för att ett nytt aktiebolag, ägt direkt av staten, tillskapas genom en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om det nya sammanslagna bolagets verksamhetsinriktning. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om finansiering av sammanslagningen och uppbyggnaden av kapitalstrukturen för det nya bolaget samt bemyndigar regeringen att kunna tillskjuta högst 50 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 24 punkterna 3-5 och avslår motion 2005/06:N386 yrkandena 18-21.

Reservation 29 (kd)

19. Allmän inriktning av politiken inom utgiftsområde 14, Arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So551 yrkandena 4 och 17, 2005/06:N480 yrkande 19 i denna del, 2005/06:A294, 2005/06:A310 yrkande 13, 2005/06:A366 yrkandena 1 och 4, 2005/06:A368 yrkande 8, 2005/06:A370 yrkande 10, 2005/06:A387, 2005/06:A409, 2005/06:A417 yrkandena 2, 8 och 9, 2005/06:A418 yrkandena 2, 4 och 5 samt 2005/06:A420 yrkandena 16, 27 och 28.

Reservation 30 (kd)
Reservation 31 (v)
Reservation 32 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m46009
c00193
fp39009
kd00285
v02206
mp13004
-1100
Totalt225234754

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Ombudsmännen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A363 yrkande 16 och 2005/06:A414 yrkande 5 i denna del.

Reservation 33 (m, c)

21. System för individuell kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A222, 2005/06:A378, 2005/06:A417 yrkande 10, 2005/06:A418 yrkande 3 och 2005/06:A420 yrkande 26.

Reservation 34 (m, c, fp, kd)

22. Anslag på utgiftsområde 13 för 2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Ändring i mervärdesskattelagen
Riksdagen antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

b) Ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring
Riksdagen dels antar förslaget i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, dels avslår regeringens förslag till ändring i 14 och 17 §§ i samma lag.

c) Ändring i lagen om arbetsmarknadspolitiska program
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program.

d) Ändring i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

e) Ändring i lagen om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden.

f) Ändring i lagen om anställningsskydd
Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd.

g) Ändring i lagen om offentlig anställning
Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning.

h) Bemyndigande beträffande anslag 22:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 3 000 000 000 kr under 2007--2009.

i) Bemyndigande beträffande anslag 22:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 5 400 000 000 kr under 2007--2009.

j) Bemyndigande beträffande anslag 22:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000--2006 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 3 600 000 000 kr under 2007--2008.

k) Bemyndigande beträffande anslag 22:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 22:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 7 000 000 kr under 2007--2009.

l) Det allmänna anställningsstödet
Riksdagen godkänner regeringens förslag om det allmänna anställningsstödet för ungdomar.

m) Anvisning av anslag under utgiftsområde 13
Riksdagen anvisar för budgetåret 2006 anslagen under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad enligt vad som framgår av bilaga 4.

n) Motionsyrkanden om anslag på utgiftsområde 13 för budgetåret 2006
Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 13 punkterna 6-11 och avslår motionerna 2005/06:Sk298 yrkande 2, 2005/06:Sk496 yrkande 5, 2005/06:Sf254, 2005/06:Sf331 yrkande 9, 2005/06:Sf333 yrkande 7, 2005/06:Sf382 yrkande 13, 2005/06:Kr376 yrkande 9, 2005/06:N308 yrkandena 8 och 9, 2005/06:N433 yrkande 2, 2005/06:N443 yrkande 59 i denna del, 2005/06:A213 yrkande 3, 2005/06:A274, 2005/06:A304, 2005/06:A363 yrkande 12, 2005/06:A369 yrkandena 16 och 19, 2005/06:A376, 2005/06:A389, 2005/06:A414 yrkandena 1 i denna del och 4, 2005/06:A416 yrkandena 4 och 5 i denna del och 2005/06:A420 yrkandena 5, 9, 38, 39, 42 och 45 i denna del.

23. Anslag på utgiftsområde 14 för 2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande beträffande anslag 23:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006, för det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda ramanslaget 23:1 Arbetsmiljöverket, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 18 550 000 kr under 2007.

b) Bemyndigande beträffande anslag 23:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006, för det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda ramanslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 60 000 000 kr under 2007--2009.

c) Bemyndigande beträffande anslag 23:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006, för det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda ramanslaget 23:3 Särskilda utbildningsinsatser m.m., besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 33 500 000 kr under 2007.

d) Anvisning av anslag under utgiftsområde 14
Riksdagen anvisar för budgetåret 2006 anslag under utgiftsområde 14 Arbetsliv enligt vad som framgår av bilaga 4.

e) Motionsyrkanden om anslag på utgiftsområde 14 för budgetåret 2006
Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A369 yrkande 20, 2005/06:A377, 2005/06:A414 yrkandena 5 i denna del och 6 samt 2005/06:A420 yrkandena 40, 41, 43, 44 och 45 i denna del.