Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Finansutskottets bet 2008/09:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2008

Beslut

Ja till budgetpropositionen (FiU1)

Riksdagen sa ja till regeringens budgetproposition för 2009. Beslutet gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under november-december fattar beslut om de olika anslagen. Beslutet innebär bland annat följande prioriteringar: Sänkta skatter på arbete i form av bland annat ett tredje steg i jobbskatteavdraget och sänkta arbetsgivaravgifter. Den allmänna förskolan utvidgas till att omfatta även treåringar. Satsningar på fortbildning av förskollärare och barnskötare . Det införs en barnomsorgspeng för ökad valfrihet. En skolsatsning på mer än en halv miljard kronor de kommande tre åren. Satsningen gäller matematik, teknik och naturvetenskap, kompetensutveckling för lärare och resurser för uppföljning och utvärdering. Lärlingsutbildningen inom gymnasieskolan utökas och kopplingen mellan arbetsliv och utbildning förstärks. Forskningen förstärks med 2,4 miljarder kronor 2009 och åren därefter förstärks forskningssatsningen ytterligare. Viktiga infrastrukturprojekt tidigareläggs för att bygga bort flaskhalsar, framför allt i vägnätet men även i järnvägsnätet. Satsningar på bland annat skolan, äldreomsorgen, sjukvården och psykiatrin ger tillsammans med sänkt arbetsgivaravgift kommunerna och landstingen cirka 20 miljarder mer under 2009-2011. Pensionärerna får sänkt skatt. Den så kallade skäliga nivån inom äldreförsörjningsstödet höjs liksom det särskilda bostadstillägget för pensionärer. Från 2010 satsas en miljard kronor per år på att ge patienterna ökad tillgänglighet till vård . •  Om budgetpropositionen 2009

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-10-30
Justering: 2008-11-11
Betänkande publicerat: 2008-11-12
Trycklov: 2008-11-12
Reservationer 10
bet 2008/09:FiU1

Alla beredningar i utskottet

2008-10-30, 2008-10-21

Ja till budgetpropositionen (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetproposition för 2009. Förslaget gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under november-december fattar beslut om de olika anslagen. Förslaget innebär bland annat följande prioriteringar:

 • Sänkta skatter på arbete i form av bland annat ett tredje steg i jobbskatteavdraget och sänkta arbetsgivaravgifter.
 • Den allmänna förskolan utvidgas till att omfatta även treåringar.
 • Satsningar på fortbildning av förskollärare och barnskötare.
 • Det införs en barnomsorgspeng för ökad valfrihet.
 • En skolsatsning på mer än en halv miljard kronor de kommande tre åren. Satsningen gäller matematik, teknik och naturvetenskap, kompetensutveckling för lärare och resurser för uppföljning och utvärdering.
 • Lärlingsutbildningen inom gymnasieskolan utökas och kopplingen mellan arbetsliv och utbildning förstärks.
 • Forskningen förstärks med 2,4 miljarder kronor 2009 och åren därefter förstärks forskningssatsningen ytterligare.
 • Viktiga infrastrukturprojekt tidigareläggs för att bygga bort flaskhalsar, framför allt i vägnätet men även i järnvägsnätet.
 • Satsningar på bland annat skolan, äldreomsorgen, sjukvården och psykiatrin ger tillsammans med sänkt arbetsgivaravgift kommunerna och landstingen cirka 20 miljarder mer under 2009-2011.
 • Pensionärerna får sänkt skatt. Den så kallade skäliga nivån inom äldreförsörjningsstödet höjs liksom det särskilda bostadstillägget för pensionärer.
 • Från 2010 satsas en miljard kronor per år på att ge patienterna ökad tillgänglighet till vård.
• Om budgetpropositionen 2009

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-19
4

Beslut

Beslut: 2008-11-19
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 19 november 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkt 1 och avslår motionerna
2008/09:Fi207 av Ulla Andersson m.fl. (v),
2008/09:Fi208 av Marie Engström m.fl. (v),
2008/09:Fi261 av Mats Johansson (m),
2008/09:Fi262 av Tommy Waidelich (s),
2008/09:Fi264 av Jan Lindholm (mp),
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 1, 8, 17 och 39,
2008/09:Fi271 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 11,
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 1, 6, 9, 13 och 23,
2008/09:Fi287 av Anne-Marie Pålsson (m),
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 44,
2008/09:So484 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 1 och
2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 5.

Reservation 1 (s, v, mp)
Reservation 2 (s)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m830014
c21008
fp21007
kd21003
v01903
mp01405
Totalt146136067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103126
m830014
c20018
fp21007
kd21003
v00193
mp02125
Totalt1451053366

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Statsbudgetens utgifter per utgiftsområde
Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2009 i enlighet med vad regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkt 5 och avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 4,
2008/09:Fi271 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 8 och
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 4.

b) Statsbudgetens övriga utgifter
Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2009, beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2009 samt beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkterna 6, 11 och 12 samt avslår motion
2008/09:Fi271 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10.

c) Sänkt skatt på förvärvsinkomster och sänkt skatt för pensionärer
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 10 och 14,
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 3 i denna del och
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2, 4-6 och 22.

d) Skattereduktion för hushållstjänster
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 16,
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 3 i denna del och
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9.

e) Skattereduktion för avgift till a-kassa och fackförening
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 11,
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 8 och
2008/09:A396 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 4.

f) Avdrag för resor
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

g) Förmån av fri bil eller cykel
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 3 i denna del,
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 12, 15 och 16 samt
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 35.

h) Dubbel bosättning
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7.

i) Sänkta socialavgifter och förändrade avgiftsnivåer
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 3 i denna del,
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 3 i denna del,
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 20 och 23-26 samt
2008/09:Sk334 av Marie Engström m.fl. (v) yrkandena 1 och 2.

j) Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 3 i denna del,
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 3 i denna del och
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 21.

k) Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 9 och 15,
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 24 och
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 11 och 12.

l) Förbättringar av 3:12-reglerna
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 18.

m) Höjt schablonavdrag för andrahandsuthyrning
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10.

n) Sänkt bolagsskatt och sänkt expansionsfondsskatt
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 13 och 19.

o) Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 14.

p) Ändrade regler för avräkning av utländsk skatt och vissa förenklingar på företagsskatteområdet
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 15.

q) Förändrade underprisregler för handelsbolag och begränsning av rätten till avdrag för lagerandelar i byggnadsrörelse
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16.

r) Förändringar i reglerna om avdragsrätt för räntor i företagssektorn
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 17.

s) Uppräkning av energi- och koldioxidskattesatserna efter prisutveckling
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 7 i denna del.

t) Koldioxidskatten
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 7 i denna del och 22,
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 20 och 23 samt
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 39.

u) Beskattning av bränsle i den handlande sektorn
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 7 i denna del och
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 41.

v) Skatten på diesel och bensin
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 3 i denna del,
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 1 och 2 samt
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 27 och 28.

w) Skatt på fritidsbåtar och alkylatbensin
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 18 och
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 37.

x) Fordonsskatt
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 8-10 och
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 32 och 33.

y) Kollektivtrafik - drivmedelsskatter och fordonsskatter
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 5 och 6 samt
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 30 och 31.

z) Kilometerskatt
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 19 och
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 7.

å) Flygskatt
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 18,
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 17 och
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 36.

ä) Energiskatteavdrag för vindkraft
Riksdagen godtar regeringens förslag om fortsatt avtrappning av energiskatteavdaget för vindkraft.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkt 18 i denna del.

ö) Effektskatt på kärnkraft och fastighetsskatt på vattenkraftsanläggningar
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 3 i denna del och
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 7 i denna del.

aa) Trängselskatt
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 3 i denna del,
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 7 i denna del och
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 13 och 14.

ab) Skatt på fluorerade växthusgaser
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 7 i denna del,
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 19 och
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 38.

ac) Försäljningsskatt på personbilar
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 20,
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 11 och
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 34.

ad) Skatten på handelsgödsel och bekämpningsmedel
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 22 och
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 40.

ae) Animalieproduktion-beskattning av vegetabilier
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 21.

af) Reklamskatt
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi266 av Kerstin Lundgren (c).

ag) Lotteriskatt
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 42.

ah) Sänkt moms på ekologiska livsmedel
Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 21.

ai) Utgifter som krediteras på skattekonto
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi271 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 13 och
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 43 och 45.

aj) Statsbudgetens totala inkomster
Riksdagen godkänner regeringens beräkning av statsbudgetens
inkomster för 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkt 4 och avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 3 i denna del,
2008/09:Fi271 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 6 och 7 samt
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 3 i denna del.

ak) Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten
Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkt 7 och avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 5 och
2008/09:Fi271 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 12.

al) Utgiftstak för staten och offentlig sektor
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 991 miljarder kronor 2009, 1 020 miljarder kronor 2010 och 1 050 miljarder kronor 2011 samt godkänner beräkningen av taket för den offentliga sektorns utgifter 2009-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkterna 2, 3 och 9 samt avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 2 och 7,
2008/09:Fi271 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2-5 och
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m830014
c20018
fp21007
kd21003
v00193
mp00145
Totalt1451023468

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Fördelning av utgifter 2010 och 2011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på
utgiftsområden för 2010 och 2011 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkt 8 och avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 6,
2008/09:Fi271 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9 och
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 5.

Reservation 8 (s)
Reservation 9 (v)
Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m820015
c21008
fp21007
kd21003
v00193
mp00145
Totalt1451043367

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Bemyndigande om upplåning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkt 10.

5. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningtillgångar som används i statens verksamhet upp till ett belopp av 31 700 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkt 13.

6. Myndigheternas räntekontokrediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om krediter
för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 19 800 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkt 14.

7. Sjunde AP-fondens lån och räntekontokredit i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 för Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 5 000 000 kronor, dels besluta om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 150 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkt 15.

8. Bemyndigande för ramanslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009, med de begränsningar som följer av 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten, besluta att ett ramanslag, med undantag för anslag anvisade för förvaltningsändamål, får överskridas om ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas samt om överskridandet ryms inom utgiftstaket för staten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkt 16.

9. Lagförslagen på skatteområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkt 18 i denna del.