Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2009

Utskottets förslag

Finansutskottet säger ja till regeringens budgetproposition (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och utgiftsramarna i regeringens budgetproposition för 2010. Det ekonomiska läget har ljusnat något sedan regeringen lämnade sin budgetproposition i september. Men konjunkturutvecklingen är fortfarande osäker med sjunkande sysselsättning och ökande arbetslöshet. I budgetpropostionen föreslås satsningar på cirka 32 miljarder kronor 2010. De innebär bland annat följande:

 • Jobbskatteavdraget utökas med ett fjärde steg.
 • Kommuner och landsting får ett tillfälligt ökat stöd på 10 miljarder kronor. Pengarna ska gå till att motverka den sjunkande sysselsättningen.
 • Cirka 1 miljard kronor satsas på den statliga infrastrukturen.
 • Totalt satsas 3,9 miljarder kronor för att förstärka de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna med 54 000 platser. Antalet utbildningsplatser ska ökas tillfälligt.
 • Pensionärerna får sänkt inkomstskatt.
 • För att öka tryggheten för företagare införs förbättringar inom de offentliga trygghetssystemen som innebär ökade utgifter på 560 miljoner kronor. Cirka 1,15 miljarder kommer att avsättas till att sänka egenavgifterna.
 • Rättsväsendet och brottsbekämpningen förstärks med 2,6 miljarder kronor.
 • Som ett led i att uppfylla Sveriges klimatmål satsas 200 miljoner kronor på klimatinvesteringar i utvecklingsländer 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-22
Justering: 2009-11-05
Betänkande publicerat: 2009-11-11
Trycklov: 2009-11-09
Reservationer 9
Betänkande 2009/10:FiU1

Finansutskottet säger ja till regeringens budgetproposition (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och utgiftsramarna i regeringens budgetproposition för 2010. Det ekonomiska läget har ljusnat något sedan regeringen lämnade sin budgetproposition i september. Men konjunkturutvecklingen är fortfarande osäker med sjunkande sysselsättning och ökande arbetslöshet. I budgetpropostionen föreslås satsningar på cirka 32 miljarder kronor 2010. De innebär bland annat följande:

 • Jobbskatteavdraget utökas med ett fjärde steg.
 • Kommuner och landsting får ett tillfälligt ökat stöd på 10 miljarder kronor. Pengarna ska gå till att motverka den sjunkande sysselsättningen.
 • Cirka 1 miljard kronor satsas på den statliga infrastrukturen.
 • Totalt satsas 3,9 miljarder kronor för att förstärka de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna med 54 000 platser. Antalet utbildningsplatser ska ökas tillfälligt.
 • Pensionärerna får sänkt inkomstskatt.
 • För att öka tryggheten för företagare införs förbättringar inom de offentliga trygghetssystemen som innebär ökade utgifter på 560 miljoner kronor. Cirka 1,15 miljarder kommer att avsättas till att sänka egenavgifterna.
 • Rättsväsendet och brottsbekämpningen förstärks med 2,6 miljarder kronor.
 • Som ett led i att uppfylla Sveriges klimatmål satsas 200 miljoner kronor på klimatinvesteringar i utvecklingsländer 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-18
4

Beslut

Beslut: 2009-11-18
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 18 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkt 1 och avslår motionerna
2009/10:Fi204 av Ulla Andersson m.fl. (v),
2009/10:Fi210 av Ulla Andersson m.fl. (v),
2009/10:Fi231 av Luciano Astudillo (s),
2009/10:Fi234 av Carina Hägg (s),
2009/10:Fi236 av Lennart Axelsson (s),
2009/10:Fi240 av Hans Olsson m.fl. (s),
2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 1, 10, 11, 19, 23, 26, 29-31, 33 och 34,
2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1, 9, 11, 13-15, 17 och 18,
2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 1, 7, 10-12 och 14-19,
2009/10:Fi285 av Jan Ericson (m),
2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1,
2009/10:So582 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 6,
2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 11 och 36,
2009/10:N388 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkande 11 och
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m850012
c24005
fp21007
kd20004
v00184
mp00154
Totalt1501103356

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster 2010

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Utgiftstak för staten och den offentliga sektorn
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 989 miljarder kronor för 2009, 1 024 miljarder kronor för 2010, 1 054 miljarder kronor för 2011 och 1 074 miljarder kronor för 2012 samt godkänner beräkningen av taket för den offentliga sektorns utgifter för 2010, 2011 och 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkterna 2, 3 och 9 samt avslår motionerna
2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 2, 3 och 9,
2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2 och 3 samt
2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 2.

b) Statsbudgetens utgifter på utgiftsområden
Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för
2010 i enlighet med vad regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkt 5 och avslår motionerna
2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 5,
2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5 och
2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 4.

c) Statsbudgetens övriga utgifter
Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2010, beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2010 samt beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkterna 6, 11 och 12 samt avslår motionerna
2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 6,
2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7 och
2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 5.

d) Statsbudgetens skatteinkomster
Riksdagen godkänner regeringens förslag på skatteområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkterna 4, 17 och 18, alla i denna del, och avslår motionerna
2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 4 i denna del, 12-18, 20-22, 24, 25, 27, 28 och 32,
2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 4 i denna del, 10, 12 och 16,
2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 3 i denna del, 8, 9 och 13,
2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2-12, 14-27, 29-36, 38-41 och 44,
2009/10:Sk412 av Marie Engström m.fl. (v) yrkandena 1-4,
2009/10:Ub557 av Marie Granlund m.fl. (s) yrkande 22,
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 107 och
2009/10:A394 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 3.

e) Statsbudgetens övriga inkomster
Riksdagen avslår motion
2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 42 och 43.

f) Statsbudgetens totala inkomster
Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkt 4 i denna del och avslår motionerna
2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 4 i denna del,
2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 4 i denna del och
2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 3 i denna del.

g) Ålderspensionssystemet
Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkt 7 och avslår motionerna
2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 7,
2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 8 och
2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 45.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m850012
c24005
fp22006
kd19005
v00184
mp00154
Totalt1501103356

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Fördelning av utgifter 2011 och 2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på
utgiftsområden för 2011 och 2012 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkt 8 och avslår motionerna
2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 8,
2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6 och
2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 6.

Reservation 7 (s)
Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c24005
fp22006
kd20004
v00184
mp00154
Totalt1501103356

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Bemyndigande om upplåning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkt 10.

5. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett belopp av 32 500 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkt 13.

6. Myndigheternas räntekontokrediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om krediter
för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 19 800 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkt 14.

7. Sjunde AP-fondens lån och räntekontokredit i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 för Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 5 000 000 kr, dels besluta om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 185 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkt 15.

8. Bemyndigande för ramanslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010, med de begränsningar som följer av 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten, besluta om att ramanslag, med undantag för anslag anvisade för förvaltningsändamål, får överskridas om ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas samt om överskridandet ryms inom utgiftstaket för staten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkt 16.

9. Lagförslagen vad gäller skattefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkt 17.

b)
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Finansplanen punkt 18.