Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU25

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 maj 2021

Nästa händelse: Bordläggning 18 maj 2021

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-04-15
Justering: 2021-05-06
Trycklov: 2021-05-07
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:SkU25

Förslagspunkter

1. Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:113 och avslår motion

2020/21:3901 av Eric Westroth m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-18
Debatt i kammaren: 2021-05-19
4

Beslut

Beslut: 2021-05-19
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:113 och avslår motion

2020/21:3901 av Eric Westroth m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)