Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2014

Beslut

Civilanställda inom Polisen och Ekobrottsmyndigheten ska få göra vissa av polisernas uppgifter (JuU3)

Inom Polisen och Ekobrottsmyndigheten arbetar inte bara poliser och åklagare utan även civilanställda. Även dessa civilanställda ska få möjlighet att göra vissa sysslor som annars bara poliser får göra. Poliser bör i första hand arbeta med sådant där deras kompetens är en nödvändig förutsättning, till exempel fall där det kan krävas våld eller tvång.

En civilanställd utredare får nu rätt att hålla i vissa förhör, kan hantera förenklad delgivning eller besluta om förverkande.

Även bilinspektörer, som är civilanställda som arbetar med trafikövervakning inom Polisen, ska få rätt att:

  • besluta om vissa avgifter,
  • meddela förbud mot fortsatt färd i vissa fall,
  • ta hand om ett fordons registreringsskyltar,
  • få tillträde till fordon för kontroll av alkolås.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya reglerna gäller från den 2 januari 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Civilanställda inom Polisen och Ekobrottsmyndigheten ska få göra vissa av polisernas uppgifter (JuU3)

Inom Polisen och Ekobrottsmyndigheten arbetar inte bara poliser och åklagare utan även civilanställda. Regeringen föreslår att även dessa civilanställda ska få möjlighet att göra vissa sysslor som annars bara poliser får göra. Poliser bör i första hand arbeta med sådant där deras kompetens är en nödvändig förutsättning, till exempel fall där det kan krävas våld eller tvång.

Förslaget innebär exempelvis att en civilanställd utredare får rätt att hålla i vissa förhör, kan hantera förenklad delgivning eller besluta om förverkande.

Förslaget innebär också att bilinspektörer, som är civilanställda som arbetar med trafikövervakning inom Polisen, ska få rätt att:

  • besluta om vissa avgifter,
  • meddela förbud mot fortsatt färd i vissa fall,
  • ta hand om ett fordons registreringsskyltar,
  • få tillträde till fordon för kontroll av alkolås.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

De nya reglerna ska gälla från den 2 januari 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.